Ocena: 4.7 / 5.0

Informacje o badaniu

Badanie pola widzenia

Badanie pola widzenia polega na wykreślaniu na schematach pola widzenia, czyli obszaru widzianego nieruchomym okiem. Pole widzenia jest wykonywane przy pomocy nowoczesnego aparatu OCULUS w Centralnym Ośrodku Zdrowia ETER-MED przy ul. Żabi Kruk 10 (tel.: 58-320-26-00  lub portal ). Pole widzenia jest to zbiór punktów w przestrzeni postrzeganych równocześnie z punktem fiksacji, na który kierowana jest oś widzenia. Dzięki analizie kolejnych badań istnieje możliwość monitorowania dynamiki zmian pola widzenia. Pacjenci chorzy na jaskrę powinni mieć wykonywane badanie co najmniej raz na pół roku.Prawidłowe pole widzenia każdego oka wynosi w przybliżeniu:

  • Od skroni: do 85º-90º
  • Od nosa: do 55º-60º
  • Od góry: do 45º-55º
  • Od dołu: do 65º-70º

Kup teraz on-line taniej badanie pola widzenie, które zostanie przeprowadzone w Gdańsku przy ul. Żabi Kruk 10

Opis badania

Badanie pola widzenia wymaga od pacjenta bardzo dużej uwagi i ścisłej współpracy, gdyż to na podstawie jego wypowiedzi wykreśla się pole widzenia. Badany siedzi przed półkolistą oświetloną czaszą perymetru, mając unieruchomioną głowę poprzez oparcie podbródka i czoła na specjalnych podpórkach. Zasłonięte jest jedno oko. Pacjent musi się wpatrywać przez cały czas badania w punkt ustawiony w centrum czaszy na wprost badanego oka. Jest to podstawowy warunek poprawności wykonania badania. W innym miejscu na czaszy perymetru pojawia się znaczek świetlny o określonej średnicy i natężeniu światła. Zadaniem pacjenta jest zgłoszenie (bez odrywania wzroku od centralnego punktu), czy znaczek jest już widoczny, czy przygasa lub całkowicie znika. Badający zaznacza te dane na schemacie, a w razie potrzeby powtarza badanie, zmieniając średnicę, natężenie światła oraz barwę poruszającego się znaczka. Łącząc zaznaczone punkty o tych samych parametrach, otrzymuje się tzw. izoptery określające zakres pola widzenia. Badanie trwa od kilku do kilkudziesięciu minut.

Cel badania

Badanie to wykazuje na schemacie (dla każdego oka oddzielnie) ewentualne ubytki, miejsce i ich wielkość w polu widzenia. Najczęściej są to miejsca na siatkówce, w których nieodbierane są bodźce świetlne na skutek zmian chorobowych samej siatkówki lub przerwania łączności dróg odprowadzających bodźce do ośrodków wzrokowych w mózgowiu. Komputerowe badanie pola widzenia jest stosowane w diagnostyce jaskry, wszelkich zmianach patologicznych oka oraz uszkodzeniach dnarządu wzroku. Tak więc, badanie pola widzenia ma duże znaczenie w diagnostyce uszkodzeń układu wzrokowego, jak również lokalizacji innych zmian wewnątrzczaszkowych. 

Wskazania do wykonania badania

  • Choroby układu nerwowego (zwłaszcza te umiejscowione w mózgu),
  • Choroby nerwu wzrokowego,
  • Jaskra,
  • Odwarstwienie siatkówki,
  • Choroby siatkówki i naczyniówki,
  • Badanie powinni wykonać zawodowi kierowcy, piloci, operatorzy maszyn.

Przygotowanie do badania

Nie ma specjalnych zaleceń dotyczących przygotowania do badania. Wymaga ono jednak bardzo dużej uwagi oraz ścisłej współpracy ze strony pacjenta, gdyż na podstawie jego wypowiedzi wykreśla się pole widzenia. Dlatego też badania nie wykonuje się u małych dzieci, osób z ociężałością umysłową i osób starszych ze złą orientacją. Ważnym elementem jest dobranie odpowiedniego testu – metody badania do podejrzewanego u pacjenta schorzenia. Dlatego wskazane jest posiadanie skierowania od lekarza okulisty z zaznaczeniem odpowiedniej metody badania. W przypadku braku skierowania po przeprowadzonej rozmowie osoba wykonująca badanie dobiera odpowiednią metodę. Pomocne w badaniu są też okulary do bliży, czyli do czytania, u tych pacjentów, którzy takich używają.

Czas oczekiwania na wynik badania

Wynik pola widzenia jest przekazywany w formie opisu z dołączonym schematem w dniu wykonania badania.

Gdzie i jak wykonac badanie

Pole widzenia w Gdańsku wykonywane jest w Centralnym Ośrodku Zdrowia ETER-MED przy ul. Żabi Kruk 10 , nr. tel.: 58-320-26-00. Wymagana jest uprzednia rejestracja. Usługi świadczone są za odpłatnością pacjenta.

 

Dobra poradnia okulistyczna w Gdańsku

 

Portal Wiedzy: