Ocena: 4.4 / 5.0

Badanie wzroku jest podstawowym i niezbędnym badaniem umożliwiającym wykrycie chorób oczu.

Lekarz okulista w Poradni Okulistycznej ETER-MED w Gdańsku najczęściej rozpoczyna badanie wzroku od wywiadu z pacjentem.Dobry okulista Gdańsk

Wywiad obejmuje przede wszystkim  informacje dotyczące:

 • wieku pacjenta,
 • warunków w jakich pacjent uczy się, bądź pracuje, (również wysiłek fizyczny).
 • diety i sposobu odżywiania się,
 • stylu i trybu życia,
 • stosowanych leków,
 • przebytych i obecnych chorób (np. cukrzycę, miażdżycę).
 • przyjmowanych używek.

Lekarz okulista przystępując do badania kontroluje:

 • powieki,
 • spojówki
 • rogówkę,
 • źrenice,
 • gałkę oczną,
 • narząd łzowy.

Pacjenci po trzydziestym roku życia powinni poddawać się badaniom wzroku  co 3-4 lata, natomiast pacjenci powyżej czterdziestego roku życia co 2-3 lata.

Badanie ostrości wzroku jest prostym, ale bardzo ważnym badaniem. Dokonuje się go przy pomocy umieszczonych na tablicach specjalnie dobranych znaków. Takimi znakami litery, cyfry, kółka ze szczerbinkami z różnych stron lub rysunki (np. czarne obrazki dłoni z rozstawionymi palcami, obrazki zwierzątek i przedmiotów). Takie zestawy znaków nazywają się – tablice Snellena.

Wśród metod badania refrakcji oka znajdują się metody obiektywne i subiektywne. Metodą subiektywną jest metoda Dondersa, polegająca na dobieraniu szkieł korekcyjnych, coraz mocniejszych. Subiektywna metoda Dondersa jest metodą niedokładną i może być stosowana po wcześniejszym zastosowaniu metod obiektywnych.

Do metod obiektywnych należą:
1. Oftalmometria – polegająca na określeniu krzywizny rogówki na podstawie ustawienia i wielkości obrazów odbitych od rogówki.
2. Skiaskopia – polegająca na obserwacji cienia poruszającego się w obrębie źrenicy przy oświetleniu oka.
3. Refraktometria – polegająca na obserwacji figur rzutowanych przez dwa źródła światła, które po odbiciu od siatkówki i przejściu przez układ optyczny oka dają ostry obraz widziany w przyrządzie zwanym refraktometrem.

TONOMETRIA – badanie ciśnienia śródgałkowego

Do badania ciśnienia śródgałkowego wykorzystuje się urządzenia zwane tonometrami. Gdy nie ma możliwości przeprowadzenia badania z wykorzystaniem tonometru (np. zapalenie rogówki) przeprowadza się badanie orientacyjne (badanie palpacyjne). Badanie palpacyjne polega na uciskaniu twardówki przez zamknięte powieki.

Badanie pola widzenia

Badanie pola widzenia jest jednym z kluczowych badań w diagnostyce schorzeń takich jak jaskra, zapalenie lub zanik nerwu wzrokowego, odwarstwienie siatkówki, uraz mózgu itp. Pole widzenia odzwierciedla czynność siatkówki, nerwu wzrokowego i ośrodka wzrokowego w korze mózgowej. Do badania wykorzystuje się urządzenia nazywane perymetr i kampimetr. Najprostszą zaś metodą jest porównanie pola widzenia badanego z polem widzenia lekarza badającego. Metoda ta pozwala jednak na rozpoznanie jedynie dużych zmian w polu widzenia pacjenta.

Dobra poradnia okulistyczna w Gdańsku

 

Portal Wiedzy:

 • o soczewkach
 • badanie pola widzenia
 • ćwiczenia oczu
 • badanie wzroku
 • wady wzroku
 • cywilizacja a wzrok