Ocena: 5.0 / 5.0

Czy lekarzom nadal grozi więzienie? Rząd zmienia przepisy!

We wtorek 18 czerwca 2019 r. Centrum Informacyjne Rządu poinformowało o autopoprawce, która ma zmienić przepisy w kodeksie karnym, również artykuł 155 KK., określający karę dla lekarza za nieumyślne spowodowanie śmierci człowieka.

Jeszcze kilka tygodni temu Sejm i Senat przyjęły dużą i bardzo kontrowersyjną nowelizację Kodeksu Karnego, po której usłyszeniu Naczelna Rada Lekarska i Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych apelowały o zmianę przepisów nie tylko w ministerstwie sprawiedliwości, ale nawet u samego prezydenta!

Czy lekarzom nadal grozi więzienie  Rząd zmienia przepisy!

Czy lekarzom nadal grozi więzienie Rząd zmienia przepisy!

Czego dotyczyła zmiana z 13 maja 2019 r.?

Najwięcej kontrowersji wzbudził artykuł 155 Kodeksu Karnego, dotyczący nieumyślnego spowodowania śmierci człowieka przez lekarza czy ratownika medycznego. Przed nowelizacją za nieumyślne spowodowanie śmierci groziło medykowi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Znowelizowany w maju 2019 r. przez Zbigniewa Ziobrę kodeks karny mówi o wzroście kary dla lekarzy bez możliwości jej zawieszenia. Za nieumyślne spowodowanie śmierci lekarzowi miało grozić od roku do 10 lat pozbawienia wolności, a w przypadku  śmierci więcej niż jednej osoby (np. w trakcie skomplikowanego porodu, gdzie umiera matka i dziecko) – od 2 do 15 lat więzienia!

Powyższy zapis dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci. Dotyczy śmierci będącej wynikiem nieumiejętnej diagnostyki, błędnego zastosowania procedur medycznych czy niewłaściwego leczenia. Warto zauważyć, że lekarz za nieumyślne spowodowanie śmierci może iść do więzienia nawet na 15 lat, natomiast piratowi drogowemu, który zabija na ulicy człowieka, grozi tylko 8 lat pozbawienia wolności! Z powyższą nowelizacją nie zgodzili się lekarze, ratownicy i inni pracownicy sektora medycznego, których wręcz „sparaliżował” nowy zapis. Pomimo tego, że ustawa została wymierzona przede wszystkim w lekarzy, to odczuć ją powinni głównie pacjenci, którym specjaliści odmówią leczenia, odmówią wykonania operacji, zasłaniając się procedurami. Nie powinno to nikogo dziwić, bowiem lekarze też nie chcą się narażać na pomyłkę czy sytuację, w której coś pójdzie nie tak, jak powinno i lekarz skończy w więzieniu. Lepiej odesłać pacjenta do domu niż narazić się na karę pozbawienia wolności.

Za nieumyślne spowodowanie śmierci człowieka lekarzowi grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat z możliwością zawieszenia.

Za nieumyślne spowodowanie śmierci człowieka lekarzowi grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat z możliwością zawieszenia.

Dokonana w pośpiechu nowelizacja spotkała się również z krytyką środowisk prawniczych, którzy głośno mówili, że zagrażający ludzkiemu życiu pomysł parlamentarzystów należy jak najszybciej poprawić!

Autopoprawka z 18 czerwca 2019 r.

18 czerwca parlamentarzyści przyjęli autopoprawkę ustawy o zmianie Kodeksu Karnego, w ramach której, za nieumyślne spowodowanie śmierci człowieka lekarzowi grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat z możliwością zawieszenia. Takie działanie ma zapewnić szerszą możliwość orzekania kar pozbawienia wolności, możliwość zawieszenia kary, a także poprzestanie na karze grzywny.