Ocena: 4.8 / 5.0

Dlaczego w Polsce amputuje się kończyny, zamiast je leczyć?

W naszym kraju w latach 2008-2011 amputowano nogę u prawie 10 000 pacjentów, a w 2012 r. liczba ta urosła do 12 000. Niestety liczba amputowanych kończyn nie zmniejsza się, a z roku na rok stale rośnie, co niekorzystnie wyróżnia nas spośród innych krajów. Warto zauważyć, że w ostatnich latach w Szwecji wykonuje się aż 40% amputacji mniej, a liczba ta zmniejsza się również w Danii i Hiszpanii. Statystyki są przerażające i nic nie zapowiada, żeby miało być lepiej!

 

Z jakich powodów amputuje się kończyny?

Wśród przyczyn amputacji kończyn wyróżnia się przyczyny chirurgiczne powstałe np. podczas wypadków komunikacyjnych, wypadków przy maszynach, upadków z wysokości czy porażenia prądem i przyczyny medyczne, które są efektem m.in. zapalenia szpiku kostnego, zachorowania na nowotwory złośliwe, cukrzycy, miażdżycy, zakrzepów, martwiczych infekcji tkanek miękkich i źle leczonych ran.

Jak podają eksperci, prawie 90% amputacji jest związanych z niedokrwieniem kończyn dolnych, których główną przyczyną jest miażdżyca tętnic i cukrzyca. Ogromny problem stanowi tzw. stopa cukrzycowa, najpoważniejsze z powikłań cukrzycy.

Zespół stopy cukrzycowej najczęściej występuje u osób, które leczyły cukrzycę w nieprawidłowy sposób, bądź nie leczyły jej wcale. Choroba ta charakteryzuje się niedokrwieniem stóp, powierzchownym uszkodzeniem stóp, trudnościami w gojeniu się ran, owrzodzeniami, martwicą tkanek, osłabieniem stawów i kości.

Bardzo dużym problemem w naszym kraju jest niewystarczającą świadomość społeczeństwa na temat czynników prowadzących do niedokrwienia kończyn, a wśród nich można wyróżnić: niezdrową dietę, brak aktywności fizycznej, otyłość, dużą nadwagę, niestosowanie się do zaleceń lekarzy.

Innym problemem jest nieodpowiednia diagnostyka, a niejednokrotnie nawet jej brak! Profesor Wacław Kuczmik, dawny prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej  zauważył, że u 80 procent chorych osób, którym amputowano kończynę, nie wykonano żadnego badania, które pozwoliłoby ocenić stan naczyń krwionośnych.

W Polsce mamy nie tylko znacznie ograniczony dostęp do badań diagnostycznych, ale również do chirurgów naczyniowych. W szpitalach brakuje specjalistów, którzy zaopatrzyliby i wyleczyli trudno gojące się rany, brakuje funduszy i łatwiej jest usunąć nogę, niż ją wyleczyć.

 

Stopy cukrzycowej nie opłaca się leczyć! Na amputacji zyskują szpitale!

Za tak częste amputacje odpowiadają nie tylko szpitale, ale przede wszystkim zły system refundacji NFZ. Koszt leczenia tzw. stopy cukrzycowej wynosi około 12000 złotych, natomiast koszt amputacji to 4000 złotych. Jak podaje „Dziennik”, Narodowy Fundusz Zdrowia do leczenia stopy cukrzycowej dokłada 1/3 sumy, a do amputacji 1/4 wszystkich kosztów.

Co to oznacza? Leczenie pacjenta w tym przypadku kosztuje szpital 8000 zł, a usunięcie kończyny 3000 zł. Wybierając drugą opcję, szpital zyskuje 5000 zł.

Nie powinno więc nikogo dziwić, dlaczego w naszym kraju pacjenci tracą nogi – ich się po prostu nie opłaca leczyć! Problem ten dotyczy przede wszystkim chorych na cukrzycę i w ich przypadku, amputacji można byłoby nie jeden raz uniknąć.

Pomoc można znaleźć w Gdańskiej Poradni Leczenia Ran Przewlekłych!

W odpowiedzi potrzeby pacjentów powstała Innowacyjna Poradnia Leczenia Ran Przewlekłych w Centrum Medycznym ETER-MED w Gdańsku, która zapewni wysokiej klasy jakość leczenia ran.

Pomoc znajdą tu osoby zmagające się z: trudno gojącymi się ranami, stopą cukrzycową, poparzeniami, owrzodzeniem podudzi, odleżynami, przetoką limfatyczną, ranami pourazowymi, rozejściem się rany czy po przeszczepie skóry.

 

Poradnia zapewnia pacjentom:

  • kompleksową opiekę przez wykwalifikowany i certyfikowany zespół lekarzy i pielęgniarek,
  • kompleksową opiekę pacjentów z trudno gojącymi się ranami przewlekłymi,
  • kompleks badań diagnostycznych niezbędnych w leczeniu ran,
  • nowoczesne metody lecznicze z doborem prawidłowych opatrunków specjalistycznych,
  • terapię podciśnieniem V.A.C (z ang. Vacuum Assisted Closure), która przyspiesza proces leczenia do ostatecznego zamknięcia rany i chroni przed zakażeniem,
  • kompresjoterapię pomocną w profilaktyce zaburzeń żylnych, po operacji żylaków, w obrzękach kończyn dolnych.

 

Dowiedz się więcej: https://etermed.pl/LeczenieRan