Dotacje na Innowacje

Ocena: 4.7 / 5.0

ue

Dotacje na Innowacje

Tytuł projektu: Zintegrowanie systemów informatycznych ośrodków służby zdrowia współpracujących z NZOZ ETER-MED. Sp. z o.o.

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-22-016/12-00 

Beneficjent: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  ETER-MED. sp. z o.o.

Wartość projektu: 649 350,00 zł 

Udział Unii Europejskiej: 59,65 % 

Okres realizacji projektu: 01-11-2012– 31-10-2014

„Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego  Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.”, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”

 

Więcej informacji o dofinansowaniu w ramach POIG oraz funduszach europejskich na stronach:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl, www.parp.gov.pl, www.web.gov.pl, www.poig.gov.pl, www.mrr.gov.pl, www.arp.gda.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
CLOSE
CLOSE
Odwołaj wizytę