Ocena: 4.8 / 5.0

Kwarantanna nie wymaga potwierdzenia od lekarza.

Obowiązujące procedury doprecyzowało rozporządzenie z 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Polski stanu epidemii (Dz.U. poz. 491).
Choć i ZUS, i GIS podkreślały, że nie ma takiej konieczności, to jeszcze w piątek nasi lekarze lekarze rodzinni zgłaszali, że osoby wracające do kraju są do nich kierowane przez SANEPID po zwolnienie!!!
Przypomnijmy – mamy obecnie dwie kategorie osób objętych kwarantanną:
➡️ osoby, które są w izolacji decyzją sanepidu, np. w związku z tym, że mogły mieć kontakt z zakażonymi.
➡️ osoby wracające z zagranicy, objęte tzw. autokwarantanną,
 
❗️Żadna z tych grup nie potrzebuje zwolnienia lekarskiego
jako podstawy do wypłaty zasiłku chorobowego – o ile nie jest chora (duża część poddanych kwarantannie to osoby zdrowe)❗️
 
Kwestię tę dookreślono w rozporządzeniu wprowadzającym stan epidemii. Zgodnie z nim osoby objęte obowiązkową kwarantanną po przekroczeniu granicy, aby uzyskać świadczenia chorobowe, muszą:
🔹złożyć specjalne oświadczenie w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zakończenia (można to zrobić zdalnie). Wzór oświadczenia jest dostępny na stronie ZUS. W razie skrócenia lub zwolnienia z kwarantanny należy o tym poinformować wypłacającego świadczenie chorobowe (np. pracodawcę, zleceniodawcę albo ZUS).
Płatnik składek, który wypłaca zasiłki, lub ZUS może wystąpić do inspekcji sanitarnej, aby zweryfikować oświadczenia.