Położna do naszej nowej przychodni w Straszynie

Poszukujemy położnej do nowej przychodni ETER-MED w Straszynie.

Straszyn

5 maja 2022

Obowiązki
  • Samodzielna praca z pacjentkami (NFZ/komercja)
  • Wystawianie recept
  • Pomoc przy organizacji i pracy gabinetu ginekologicznego
  • W pierwszym kwartale pracy oczekujemy zaangażowania po kilka godzin w tygodniu, w późniejszym czasie kilka godzin każdego dnia
Wymagania
  • Jedne z poniższych:
  • Posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego;
  • Ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego;
  • W trakcie odbywania szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego;
  • W trakcie odbywania kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego;
  • Posiadanie tytułu zawodowego magistra położnictwa