Ocena: 4.8 / 5.0

Osoby, które w ostatnim czasie przyjmowały leki z zawartością walsartanu mogą się obawiać zachorowania na raka. Europejska Agencja Lekowa EMA oszacowała ryzyko zachorowania na nowotwór wśród pacjentów przyjmujących leki na nadciśnienie zawierające rakotwórcze zanieczyszczenia!

 

Warto od razu dodać, że szacunki dotyczą osób przyjmujących walsartan systematycznie i w najwyższych dawkach. Pomimo tego, że lek był sprzedawany również w Polsce i przyjmowało go nawet kilkaset tysięcy Polaków, to najczęściej był przepisywany w mniejszych dawkach i mimo zanieczyszczenia, najprawdopodobniej nie jest tak szkodliwy.

 

Osobom przyjmujących leki na nadciśnienie grozi nowotwórZanieczyszczone leki przyjmowali również Polacy!

Europejska Agencja Lekowa oszacowała ryzyko zachorowania na raka wśród pacjentów przyjmujących zanieczyszczone lekarstwa w najwyższych dawkach. Wyniki budzą wiele niepokoju zarówno wśród pacjentów, jak i środowiska medycznego, co nie powinno nikogo dziwić. Według informacji podanych przez EMA, szczególnie narażone są osoby przyjmujące leki z walsartanem pochodzącym z chińskiej firmy farmaceutycznej Zhejiang Huahai Pharmaceutical, gdzie stwierdzono najwyższe poziomy zanieczyszczeń. Fabryka ta zaopatrywała większość europejskich producentów, również w Polsce. Warto mieć na uwadze fakt, że w naszym kraju już wycofano ze sprzedaży około 50 leków!

Według Europejskiej Agencji Lekowej, na 100 tysięcy osób przyjmujących chińskie leki z walsartanem:

  • każdego dnia przez 6 lat w najwyższej dawce – 22 pacjentów w przyszłości zachoruje na raka,
  • każdego dnia przez 4 lata w najwyższej dawce – kolejne 8 osób w przyszłości zachoruje na raka.

Wyniki te zostały uzyskane na podstawie badań przeprowadzonych na zwierzętach i odnoszą się do czasu, w którym uważa się, że leki z substancją czynną zanieczyszczoną NDMA (N-nitrozodimetyloamina) oraz NDEA (N-nitrozodietyloamina) były obecne w walsartanie pochodzącym z Zhejiang Huahai.

 

Jak zanieczyszczenia mogły znaleźć się w lekach na nadciśnienie?

Wiadome jest, że zanieczyszczenia mogły powstać podczas wytwarzania sartanów, czyli grupy leków stosowanych w nadciśnieniu tętniczym, podczas używania rozpuszczalników, odczynników i innych surowców. Co więcej, możliwe jest, że zanieczyszczenia znajdowały się w niektórych lekach, ponieważ producenci nieumyślnie wykorzystywali do produkcji skażony sprzęt.

Fabryki produkujące leki muszą teraz podjąć działania, które pozwolą im uniknąć obecności tych zanieczyszczeń w medykamentach, a także mają obowiązek przeprowadzania rygorystycznych testów swoich produktów.

 

Ustalono limity dla zanieczyszczeń!

Już teraz ustalono tymczasowe limity dla NDMA i NDEA, które są zgodne z aktualnymi międzynarodowymi wytycznymi. Przykładami są tu: walsartan (maksymalna dawka 320 mg), gdzie maksymalne dzienne spożycie wynosi 96,0 ng, losartan (maksymalna dawka 150 mg), którego maksymalne dziennie spożycie wynosi 96,0 ng czy kandesartan (maksymalna dawka 32 mg) – maksymalne dzienne spożycie 96,0 ng.

Leki zawierające zanieczyszczenia przekraczające te granice bądź medykamenty zawierające również nitrozoaminy na jakimkolwiek poziomie będą całkowicie zakazane w Unii Europejskiej.

Okres przejściowy będzie trwał dwa lata. Czas ten pozwoli producentom wprowadzić niezbędne zmiany w procesach produkcyjnych, pozwoli wprowadzić systemy testowania i wykrywania nawet najmniejszych ilości tych szkodliwych zanieczyszczeń. Po dwóch  latach wszystkie firmy muszą wykluczyć obecność jeszcze niższych poziomów zanieczyszczeń NDEA lub NDMA w swoich produktach niż podano powyżej.

 

Istotne znaczenie dla pacjentów powinien mieć fakt, że odkąd wspomniane zanieczyszczenia zostały po raz pierwszy zauważone w lekach na nadciśnienie, organy regulacyjne Unii Europejskiej pracują nad ochroną zdrowia pacjentów. Po przeprowadzonych badaniach niektóre leki zostały wycofane z aptek i nie są już dostępne w Unii Europejskiej.

EMA informuje, że osoby przyjmujące leki z zawartością walsartanu, nie powinny przerywać ich przyjmowania bez konsultacji z lekarzem.

Osoby, które mają jakiekolwiek wątpliwości co do medykamentów, jakie zostały im przepisane,

powinny skonsultować się ze swoim lekarzem lub farmaceutą.