Ocena: 4.5 / 5.0

PRÓBA DOBUTAMINOWA (ECHO DOBUTAMINOWE, PRÓBA OBCIĄŻENIOWA)  

sklep eter med

Informacje o badaniu

Próba dobutaminowa (echokardiograficzna próba obciążeniowa z zastosowaniem dobutaminy), to badanie nieinwazyjne, czyli nienaruszające tkanek organizmu, które polega na monitorowaniu pracy serca za pomocą echokardiografu, przy zmieniającym się obciążeniu tego narządu. Podczas badania podawana jest dożylnie dobutamina – lek przyspieszający akcję serca przez zwiększenie objętości krwi, jaką serce tłoczy do naczyń krwionośnych w ciągu jednej minuty. Echokardiografia obciążeniowa jest połączeniem dwuwymiarowego badania echokardiograficznego (echo serca) z elektrokardiograficznym badaniem wysiłkowym (próba wysiłkowa EKG), dlatego też często przedstawiona jest jako alternatywa dla próby wysiłkowej.

Opis badania

Echo dobutaminowe polega na śledzeniu pracy serca za pomocą echokardiografii. Przed badaniem pacjentowi zakładane jest wkłucie. Pacjent w czasie badania otrzymuje dożylnie środek zwiększający siłę skurczu mięśnia serca – dobutaminę. Dobutamina  wywołuje w organizmie stan podobny do stanu po wysiłku fizycznym. Lek podawany jest stopniowo, począwszy od dawki 10 µg/kg/min, zwiększanej co 3 minuty o 10 µg/kg/min, do osiągnięcia maksymalnej dawki 40-50µg/kg/min. Pozwala to wykonać kolejne rejestracje obrazów echokardiograficznych serca w czasie zmieniającego się obciążenia tego narządu. Badanie wykonywane jest w odpowiednio wyposażonym gabinecie w filii nr 1 ETER-MED w Gdańsku przy ul. Jaskółczej 7/15 (na parterze), pod stałym nadzorem lekarza kardiologa wykonującego próbę. Czas trwania badania to około 30 minut.

Cel badania

Próba dobutaminowa ma na celu kontrolowaną prowokację niedotlenienia mięśnia sercowego. Pomaga wykryć i ocenić stopień uszkodzenia mięśnia sercowego mogącego świadczyć o chorobie wieńcowej. Badanie to pozwala stwierdzić istnienie i rozległość niedokrwienia mięśnia sercowego, które pojawia się w przypadku osób chorych po podaniu dobutaminy. Echokardiografia obciążeniowa u chorych po zawale serca posiada wysoką wartość w ocenie żywotności określonego obszaru mięśnia serca oraz prognozowaniu powrotu funkcji skurczowej lewej komory u pacjentów leczonych pierwotną angioplastyką. Echokardiograficzny test obciążeniowy pozwala także stwierdzić, czy u pacjenta powinno się przeprowadzić koronarografię lub zabieg na sercu, jeżeli jest podejrzenie lub rozpoznanie choroby serca. Może również stanowić uzupełnienie wyników próby wysiłkowej EKG.

Wskazania do wykonania badania

 • Podejrzenie choroby wieńcowej u osób niemogących wykonać wysiłku fizycznego,
 • Nieprawidłowe spoczynkowe EKG uniemożliwiające ocenę niedokrwienia,
 • Ujemny lub dodatni wynik próby wysiłkowej EKG niezgodny z obrazem klinicznym,
 • Kwalifikacja do rozległych operacji niekardiochirurgicznych celem oceny ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych,
 • Ocena istotności czynnościowej granicznych zmian w koronarografii.

Przeciwwskazania do wykonania badania

 • Nadwrażliwość na lek – doputaminę,
 • Schorzenia przebiegające ze zwężeniem drogi odpływu z lewej komory serca,
 • Migotanie przedsionków,
 • Ostra faza zawału serca,
 • Wstrząs septyczny i kardiogenny z ciśnieniem tętniczym poniżej 80 mm Hg.

Przygotowanie do badania

Przed badaniem pacjent powinien skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia szczegółów badania. Należy pamiętać, że leki beta-adrenolityczne ograniczają skuteczność działania dobutaminy, dlatego w dniu badania zaleca się odstawienie tych leków. Istotną informacją dla kardiologa przeprowadzającego echo dobutaminowe jest również historia choroby dotycząca dotychczasowego przebiegu leczenia.

Oczekiwanie na wynik

Pacjent otrzymuje wynik w dniu wykonania próby dobutaminowej. Badanie na miejscu ocenia, interpretuje i konsultuje wykonujący badanie kardiolog.

Gdzie i jak można wykonać badanie

Echokardiograficzna próba obciążeniowa serca z zastosowaniem dobutaminy w Gdańsku wykonywana jest w filii nr 1 ETER-MED przy ul. Jaskółczej 7/15 , tel.: 58-305-80-80, rejestracja online. Wymagana jest uprzednia rejestracja. Usługi bezpłatne świadczone są tylko z właściwym skierowaniem od kardiologa ETER-MED lub kardiologa Medicover.

Zachęcamy również do korzystania z usługi komercyjnej w przypadku nie posiadania skierowania, bądź celem przyspieszenia terminu badania.

Informacje o próbie dobutaminowej i zgoda Pacjenta przed badaniem

Dostępni lekarze wykonujący próbę dobutaminową

 • Marek Szołkiewicz
 • Jarosław Jurowiecki