Ocena: 4.8 / 5.0

Rejestracja na tomografię i do specjalistów 2013 gdańsk sopot gdyniaKomunikat Zarządu ETER-MED w sprawie rejestrowania na tomografię komputerową oraz do poradni specjalistycznych.

NFZ oświadczył, że nie podpisze z nami umowy na badania  w  zakresie tomografii komputerowej na 2015r.

Z kilku powodów jest to dziwne:

jako jedyni na Pomorzu, posiadamy japoński bardzo nowoczesny tomograf komputerowy (używający bardzo niskiej dawki promieniowania, a jednocześnie skanujący warstwy co pół milimetra),

– posiadamy certyfikat zarządzania jakością ISO przyznany przez niezależną firmę Det Norske Veritas

– zatrudniamy bardzo doświadczony zespół lekarzy i techników

– oferowaliśmy wykonywanie bezpłatnych  badań przez 6 dni w tygodniu

– 28.05.2013 uzgodniliśmy z NFZ cenę oraz ilość wykonywanych badań (mamy podpisany protokół zgodności)

ZŁOŻYLIŚMY ODWOŁANIE do Dyrektor Pomorskiego Oddziału od rozstrzygnięcia konkursu nr 11-13-000579/AOS/02/3/02.7220.072.02/1 z dnia 31 maja 2013 roku , któremu zarzuciliśmy niezgodność:

 • z zasadami równego traktowania świadczeniodawców,
 • z zasadami uczciwej konkurencji,
 • z zasadami dbałości o dobro pacjenta,
 • z zasadami ekonomiki świadczeń,
 • z zasadami poszanowania interesów prawnych i finansowych świadczeniodawców, w tym  Odwołującego się,
 • z przepisem art. 134, art.142 ust.5 pkt.1 oraz art. 149 ust.1 pkt 2 ustawy poprzez ich niezastosowanie.

Nasze odwołanie zostało odrzucone. Odwołaliśmy  się do p. prezes NFZ w Warszawie. Pani Prezes NFZ podzieliła część naszych argumentów i nakazała dyrektorowi  oddziału NFZ w Gdańsku ponowne rozpatrzenie odwołania. Czas pokaże, czy to tylko działanie na zwłokę, czy też faktyczne działanie w trosce o interes ubezpieczonych Pacjentów. W styczniu 2014 skierowaliśmy sprawę do sądu administracyjnego.

Rejestrujemy na badania tomografem komputerowym posiadaczy właściwej karty Allianz, DantexMed, CMP, Enel-med, Polsko Amerykańskiego Systemu Medycznego (PASM II) oraz

wszystkich chętnych – odpłatnie (badanie tomografii prywatnie). Mamy atrakcyjny cennik i zapewniamy bardzo wysoką jakość  badań, bezpieczeństwo badanego, użycie jednorazowych aplikatorów do podania kontrastu.

Pacjenci, którzy zdecydują się opłacić za badanie z wyprzedzeniem minimum 24 godzinnym  proszeni są aby pytać w recepcji o extra rabat.

Specjaliści.

NFZ podpisał umowy z następującymi naszymi poradniami specjalistycznymi:

Centralny Ośrodek ETER-MED w Gdańsku przy ul. Żabi Kruk 10

 1. ginekolog
 2. dermatolog
 3. chirurg
 4. gastroenterolog
Filia nr 1 ETER-MED Przychodnia w Gdańsku przy ul. Jaskółczej 7/15

 1. med. sportowa
 2. kardiolog
 3. neurolog
 4. ortopeda
 5. kardiolog dziecięcy
 6. rehabilitacja

Filia nr 2 ETER-MED Przychodnia w Gdańsku przy ul. Górskiego 1 (AWFiS)

 1. neurolog
 2. kardiolog
 3. med. sportowa
 4. ortopeda
 5. rehabilitacja

Filia nr 3 ETER-MED Przychodnia w Cedrach Wielkich przy ul. Płażyńskiego 1

 1. ginekolog
 2. dermatolog
 3. rehabilitacja

NFZ odrzucił nasze pozostałe oferty w zakresie:

 • okulistyki przy ul. Żabi Kruk,
 • laryngologii przy ul. Jaskółczej, Górskiego
 • alergologii przy ul. Żabi Kruk
 • nefrologii przy ul. Jaskółczej
 • chirurgii przy ul. Górskiego oraz w Cedrach Wielkich
 • kardiologii w Cedrach Wielkich

Złożyliśmy odwołanie do p. dyrektor NFZ. Nasze odwołanie zostało odrzucone. Odwołaliśmy  się do p. prezes NFZ w Warszawie.


Nie zapomnij, że funkcjonowanie opieki zdrowotnej zależy od polityków.

Urzędnicy NFZ poruszają się lepiej lub gorzej, ale w ramach ram prawa tworzonego przez Ministerstwo Zdrowia.