Poradnia Leczenia Ran Przewlekłych – Trójmiasto

Ocena: 4.4 / 5.0

Poradnia Leczenia Ran Przewlekłych

Poradnia Leczenia Ran Przewlekłych w gdańskim Centrum Zdrowia ETER-MED zaprasza wszystkich Pacjentów z rozległymi lub trudno gojącymi się ranami do skorzystania z naszych usług. Wykwalifikowana kadra medyczna dopasuje najlepszą nowoczesną metodę leczenia rany oraz zapewni najwyższej klasy pomoc w leczeniu.

Umów się na konsultację kwalifikującą do leczenia rany

Zapoznaj się z metodami leczenia:

Podciśnieniowa metoda leczenia ran przewlekłych
Opatrunki specjalistyczne
Kompresjoterapia


Zapraszamy do skorzystania z oferty Poradni Leczenia Ran ETER-MED

Nazwa świadczenia Cena Uwagi

Konsultacja kwalifikująca do leczenia ran przewlekłych

180zł Konsultacja lekarza chirurga oraz koordynatora Poradni leczenia ran.

 Terapia podciśnieniowa 1 wizyta z założeniem opatrunku podciśnieniowego

(konsultacja chirurgiczna, konsultacja pielęgniarska, oczyszczenie rany, założenie opatrunku) wraz z posiewem z rany

750zł Zmiana opatrunku co 3-5 dni.

Terapia podciśnieniowa – kolejna wizyta

(konsultacja pielęgniarska, oczyszczenie rany z założeniem opatrunku).

570zł

Terapia opatrunkami 1 wizyta (konsultacja chirurgiczna, konsultacja pielęgniarska+edukacja+oczyszczenie rany) wraz z opatrunkiem

 

210zł Jeśli konieczne jest wykonanie posiewu rany należy doliczyć dodatkowy koszt 50zł.

Terapia opatrunkami – kontynuacja leczenia z oczyszczeniem rany i założeniem opatrunku specjalistycznego

 200zł

Kontynuacja leczenia z oczyszczeniem rany i założeniem opatrunku specjalistycznego + KOMPRESJOTERAPIA

 

210zł Cena opatrunku zawarta.

Kompresjoterapia (bez oczyszczania rany)

80zł  Jeśli konieczne jest wykonanie posiewu rany należy doliczyć dodatkowy koszt 50zł. Zmiana opatrunku co 3-5 dni. Należy doliczyć kwotę za bandaż elastyczny specjalistyczny.

Konsultacja chirurgiczna

130zł

Rany przewlekłe

Rany przewlekłe są to takie, które trwają dłużej niż 6-8 tygodni i nie wykazują cech gojenia. Do najczęściej występujących ran przewlekłych należą:

 • Owrzodzenia podudzi – są objawem zaawansowanej niewydolności układu żylnego kończyn dolnych, prowadzących w konsekwencji do owrzodzeń podudzi.
  Objawy: bolesne trudno gojące się rany.
  Leczenie głębokich ran podudzia V.A.C. Gdańsk ETER-MED Żabi-Kruk
 • Stopa cukrzycowa – należy do powikłań cukrzycy typu I i II. Jest to owrzodzenie płytkie lub głębokie zlokalizowane zwykle na części podeszwowej lub grzbietowej stopy. Przyczyna – neuropatia cukrzycowa.
  Objawy: brak bólu, czucia oraz temperatury.
  Leczenie głębokich ran stopy V.A.C. Gdańsk ETER-MED Żabi-Kruk
 • Odleżyny i ich stadia – to ognisko przechodzące w owrzodzenie skóry, tk. podskórnej prowadzące do martwicy mięśni, a nawet kości powstałej na skutek długotrwałego ucisku i związanego z tym niedotlenienia tkanek.
  Leczenie głębokich ran stopy V.A.C. Gdańsk ETER-MED Żabi-Kruk
 • Rany urazowe – powstają na skutek różnych zdarzeń i sił prowadzących do powstanie rany urazowej.
  Leczenie głębokich ran V.A.C. Gdańsk ETER-MED Żabi-Kruk
 • Oparzenia – to uszkodzenie tkanek skóry na skutek działania wysokiej temperatury, działania środków chemicznych, porażenia prądem lub piorunem. Wyróżniamy III stopnie oparzeń:
  I stopień – obejmuje tylko naskórek. Objawy: rumień, niewielki obrzęk, bolesne pieczenie,
  II stopnia – obejmuje naskórek i część skóry właściwej. Objawy: obrzęk, zaczerwienienie, pęcherze,
  III stopnia – obejmuje całą grubość skóry,a nawet zniszczenia prowadząc do martwicy skóry.
  Leczenie głębokich ran V.A.C. Gdańsk ETER-MED Żabi-Kruk
 • Przetoki limfatyczne i jelitowe – powstają na skutek połączenia dwóch lub więcej narządów na skutek procesów patologicznych, urazów lub powikłań jastrogennych celowo wykonanych za pomocą technik chirurgicznych. Przetoki powstające między narządami to przetoki wew. Przetoki zew. powstają na skutek połączenia narządów wew. ze skórą, należą do nich przetoki limfatyczne i jelitowe.
  Leczenie głębokich ran V.A.C. Gdańsk ETER-MED Żabi-Kruk
 • Rozejście rany – to rany pooperacyjne powstałe na skutek powikłań zapalnych związanych z raną.
  Objawy: ból, zaczerwienienie, obrzęk, gorączka, ropnie, wysięk ropny – surowiczy.
  Leczenie głębokich ran V.A.C. Gdańsk ETER-MED Żabi-Kruk


Efekty metody leczenia ran przewlekłych V.A.C. (terapia pod ciśnieniem)

głęboka rana przed leczeniem V.A.C. Gdańsk ETER-MED Żabi-Kruk głęboka rana przed leczeniem V.A.C. Gdańsk ETER-MED Żabi-Kruk
Rana po oczyszczeniu przed zastosowaniem opatrunków specjalistycznych 13.04.2018.
głęboka rana po leczeniu V.A.C. Gdańsk ETER-MED Żabi-Kruk głęboka rana po leczeniu V.A.C. Gdańsk ETER-MED Żabi-Kruk
Rana wygojona 07.06.2018.

Podciśnieniowa metoda leczenia ran przewlekłych

V.A.C. Poradnia Leczenie Ran Przewlekłych Gdańsk ETER-MED Żabi-Kruk terapia pod ciśnieniem

Terapia podciśnieniowa

Terapia podciśnieniowa przyspiesza gojenie się ostrych i przewlekłych ran poprzez wytwarzanie ujemnego ciśnienia bezpośrednio w ich łożysku.


Korzyści Płynące ze stosowania opatrunku Typu V.A.C (opatrunek pod ciśnieniem)

 • Usuwanie tkanek martwiczych.
 • Hamowanie wzrostu bakterii.
 • Zmniejszenie obrzęku i poprawa przepływu krwi przez okolicę rany oraz pobudzanie wytwarzania ziarniny.
 • Do terapii wykorzystuje się szereg opatrunków, dobieranych stosownie co do wielkości i głębokości rany, ilości wydzieliny oraz celu, jaki chcemy osiągnąć.

V.A.C. Poradnia Leczenie Ran Przewlekłych Gdańsk ETER-MED Żabi-Kruk, zestaw do leczenia ran pod ciśnieniem


Wskazania do leczenia podciśnieniem:

 • odleżyny,
 • owrzodzenie podudzia żylne i tętnicze,
 • stopa cukrzycowa,
 • rany pourazowe,
 • przetoki limfatyczne,
 • rozejście się rany,
 • przeszczepy skóry,
 • przetoki jelitowe,
 • oparzenia.


Leczenie trudno gojących się ran metodą podciśnieniową

Pacjent w Poradni Leczenia Ran Przewlekłych przechodzi proces leczenia:

 • Pierwszym etapem jest: chirurgiczne lub mechaniczne oczyszczenie rany (głównie z tkanek martwiczych czy zakażonych). Jeśli jest konieczność pobierany jest posiew z rany, aby dobrać skuteczną antybiotykoterapię.
 • Drugim etapem jest: na ranę nakłada się poliuretanową gąbkę opatrunkową przyciętą do odpowiedniego kształtu i rozmiaru. Powierzchnie rany razem z gąbką pokrywa się przylepną folią. Pod spodem tworzy się hermetyczna przestrzeń. Dzięki temu możliwe jest wytwarzanie pod folią kontrolowanego podciśnienia za pomocą specjalnej pompy ssącej. Osadzony w gąbce dren odprowadza wydzielinę z rany do specjalnego zbiornika zmienianego co tydzień. Opatrunek natomiast jest zmieniany dwa razy w tygodniu.

Czas trwania leczenia jest różny w zależności od rozległości rany poddanej terapii, minimum dwa tygodnie.

leczenie V.A.C. Gdańsk ETER-MED Żabi-Kruk terapia leczenia podciśnieniem, trudno gojące się rany, Trójmiasto, gdańsk, Sopot, Gdynia


Zalety leczenia pod ciśnieniem (V.A.C.)

 • Bardzo wysoka skuteczność leczenia.
 • Krótszy czas leczenia.
 • Terapia trwająca przez cały czas stosowania opatrunku.
 • Stworzenie optymalnego środowiska do odbudowy zdrowych tkanek.
 • Bardzo wysoka skuteczność leczenia.
 • Skuteczna ochrona przed zakażeniem się rany.
 • Realna kontrola leczenia.

Innowacyjne opatrunki specjalistyczne

V.A.C. Poradnia Leczenie Ran Przewlekłych Gdańsk ETER-MED Żabi-Kruk Opatrunki Specjalistyczne

Nieodłącznym elementem terapii ran są innowacyjne opatrunki specjalistyczne. W warunkach ambulatoryjnych opatrunki specjalistyczne, których odpowiednie zastosowanie już na wczesnym etapie leczenia ran przekłada się na dalsze rokowania, przebieg choroby, korzyści ekonomiczne, psychiczne i zapewnienie komfortu pacjentowi.


Zasady postępowania z raną przewlekłą oraz zastosowanie innowacyjnych opatrunków specjalistycznych

 • Ocena rany i klasyfikacja według WHO,PTLR.
 • Pobranie wymazy z rany w celu ustaleniu antybiogramu.
 • Zastosowanie Lawaseptyki – czyli fizyczne usuwanie z powierzchni rany zanieczyszczeń wraz z biofilmem bakteryjnym co powoduje oczyszczenie rany i jej nawilżenie.
 • Zastosowanie antyseptyki – postępowanie odkażające, którego zastosowanie prowadzi do zabicia wszystkich drobnoustrojów.
 • Debridement – miejscowe usunięcie tkanek martwiczych w sposób chirurgiczny lub autolityczny, enzymatyczny czy też biologiczny.
 • Opatrunek należy dobierać zgodnie z charakterystyką miejscową rany. Istnieje wiele kryteriów doboru opatrunku, ale w  zaopatrywaniu ran przewlekłych, najważniejsza jest faza procesu gojenia i  związana z nią produkcja wysięku.
 • Opatrunek powinien utrzymać wilgotną powierzchnie rany i  chronić jej brzegi przed macerującym wpływem wysięku.
 • W ranach z infekcją należy stosować następujące opatrunki:
  1. o działaniu przeciwdrobnoustrojowym,
  2. posiadające zdolność sekwestracji wysięku wraz z drobnoustrojami,
  3. absorbujące zapach.
 • Przed zastosowaniem opatrunku należy zapoznać się z  jego składem, właściwościami i  wskazaniami do zastosowania, tak aby na każdym etapie gojenia spełniał on wymaganą funkcję.

Opatrunki w postaci żelu

Oczyszczanie rany przewlekłej poprzez zastosowanie opatrunku w postaci ŻELI mających na celu oczyszczania ran z zalegającej suchej tkanki martwiczej i włóknika regulując jednocześnie bilans wilgoci w ranie suchej pobudzając proces naprawczy.


Do  rekomendowanych opatrunków stosowanych w  ranach z infekcją należy zaliczyć:

 • Opatrunki siatkowe pokryte warstwą SAFETAC, który pełni rolę bariery między łożyskiem rany, a chłonnym opatrunkiem wtórnym – MEPITEL ONE. Opatrunki siatkowe antybakteryjne zawierające jony srebra nasączone maścią zapobiegającą przyklejaniu się opatrunk, a także zawierające srebro nanokrystaliczne jak ACTICOAT FLEX3 oraz opatrunek INADINE zawierający jodopowidon również nieprzywierający do rany. Wyżej wymienione opatrunki mają działanie bakteriobójcze i stosowane są do ran ostrych, przewlekłych o słabym jak, i dużym wysięku, a także mają świetne zastosowanie przy VACOTERAPII lecząc jak i zapobiegając maceracji.
 • Opatrunki włókniste z technologią Hydrolock (EXUFIBER firmy MOLNLYCKE) jak i również hydrwłókniste z jonami srebra posiadające wertykalny mechanizm absorpcji wysięku, który gromadzi go i zamyka wewnątrz włókien. Pod wpływem wydzieliny, suchy opatrunek ulega przemianie w spójny żel pobudzający autolizę. Stosowane: w ranach ze średnim i obfitym wysiękiem, doskonale wypełniają łożysko rany – wymagają użycia dodatkowo opatrunku wtórnego.
 • Opatrunki piankowe bez jak i z zawartością srebra posiadają silne właściwości chłonne, pożądane zwłaszcza w fazie oczyszczania i silnego wydzielania z rany. Mają działanie, bakterjobójcze termoregulacyjne, zapewniają optymalną wilgotność w ranie. Nie mogą być stosowane na powierzchnie rany suchej lub ze skąpym wysiękiem.

Kompresjoterapia

V.A.C. Terapia leczenia ran pod ciśnieniem Poradnia Leczenie Ran Przewlekłych Gdańsk, Sopot, Gdynia, Trójmiasto, Pomorskie ETER-MED Żabi-Kruk Kompresjoterapia

Kompresjoterapia polega na zmniejszającym się od stopy do pachwiny ucisku kończyny dolnej specjalistycznymi wyrobami elastycznymi (pończochy, rajstopy, podkolanówki) jak i również specjalne skonstruowaną opaską uciskową – BANDAŻEM np: SETOPRESS, CoFlex TLC posiadjący opatrunek piankowy z cynkiem.

Najczęściej kompresjoterapię stosujemy w przypadku:

 • Profilaktyki zaburzeń żylnych, w takich sytuacjach jak: obciążenia genetyczne, praca stojąca lub siedząca, mało ruchu, podróżowanie powyżej 4 godzin w unieruchomieniu lub wymuszonej pozycji, otyłość, stosowanie niektórych leków etc.
 • W czasie leczenia żył przy pomocy metod przezskórnych (np. skleroterapią) i wewnątrznaczyniowych (np. laseroterapią).
 • Po operacjach żylaków.
 • Po operacjach przebiegających z obrzękiem kończyn dolnych lub górnych w leczeniu niektórych chorób przebiegających z towarzyszącym obrzękiem, jak np. obrzęk limfatyczny, zakrzepica żył głębokich, żylaki kończyn dolnych, stany po złamaniach czy zwichnięciach w obrzękach kończyn dolnych w przebiegu ciąży.

Zobacz filmy:

Umów się na konsultację kwalifikującą do leczenia rany

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Odwołaj wizytę