ETER-MED Gdańsk

Podstawowa i specjalistyczna opieka zdrowotna w Gdańsku, Straszynie i Cedrach Wielkich

4.7/5

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania NZOZ ETER-MED

Działamy w celu przynoszenia ulgi w ludzkim cierpieniu i chorobie. Udzielamy kompleksowych świadczeń medycznych w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz leczenia w sposób kompleksowy, bezpiecznie i empatycznie. Wszystkie nasze działania skupiają się na sprawnym, skutecznym i profesjonalnym spełnianiu oczekiwań naszych pacjentów. Każdego dnia zgrany zespół uznanych specjalistów stawia do ich dyspozycji swoje kwalifikacje, doświadczenie i czas.

Opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zgodnego z normą ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 27001, jest wyrazem troski o naszych pacjentów, pracowników, współpracowników oraz dostawców. Zobowiązujemy się do ciągłego monitorowania i spełniania wymagań, działania zgodnego z przyjętymi normami i przepisami prawa, jak również do ciągłego doskonalenia efektywności i skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania we wszystkich jego obszarach i aspektach.

Środowisko jest jednym z podstawowych czynników decydujących o zdrowiu i jakości życia, a dbanie o jego stan jest jednym z filarów naszego działania. Zobowiązujemy się do ochrony środowiska naturalnego, w tym do zapobiegania jego zanieczyszczeniom, a także do spełniania zobowiązań dotyczących zgodności.

Ponadto, w ramach przyjętych przez nas zasad zarządzania bezpieczeństwem informacji, w tym danych osobowych, zobowiązujemy się do:

  • realizacji naszych usług oraz procesów zgodnie z wymaganiami Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, zgodnego z ISO 27001, w celu zapewnienia poufności, dostępności i integralności przetwarzanych informacji,
  • spełniania mających zastosowanie wymagań,
  • skutecznego stosowania zabezpieczeń w formie środków technicznych i proceduralnych, odpowiednich do poziomu ryzyka określonego dla zagrożeń, z którymi mamy do czynienia w ramach prowadzonej przez nas działalności,
  • zapewnienia poufności informacji przetwarzanych w ramach realizowanych usług, a w szczególności danych naszych pacjentów, pracowników i współpracowników,
  • stosowania rozwiązań, w tym technicznych i organizacyjnych, minimalizujących ryzyko dla zidentyfikowanych zagrożeń, w tym dla zakłócenia ciągłości działania,
  • zapewnienia odpowiedniej świadomości, wszystkich pracowników i współpracowników, konieczności stosowania przyjętych zasad, w celu minimalizacji ryzyka dla zidentyfikowanych zagrożeń oraz minimalizacji skutków ewentualnego naruszenia zasad ochrony informacji,
  • zapewnienia niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszej Polityki.

Zarząd NZOZ ETER-MED®