ETER-MED Gdańsk

Podstawowa i specjalistyczna opieka zdrowotna w Gdańsku, Straszynie i Cedrach Wielkich

4.7/5

Częste pytania

Czy można płacić kartą w rejestracji?

4.7/5

Terminale płatnicze dostępne są w każdej naszej placówce.

Czy jest możliwość zarejestrowania się do lekarza online?

4.7/5

Nasze Centrum Zdrowia stara się zapewnić jak najlepszy dostęp dla pacjentów do lekarzy pierwszego kontaktu, poradni specjalistycznych oraz badań diagnostycznych. Rejestracja wizyt podstawowej opieki zdrowotnej online w ramach NFZ jest możliwa dla pacjentów posiadających aktywną deklarację wyboru lekarza w ETER-MED. Należy założyć konto na portal.etermed.pl i autoryzować je w rejestracji, po wykonaniu tych kroków pacjent ma możliwość swobodnego korzystania z Internetowego Portalu Pacjenta ETER-MED. W przypadku usług komercyjnych zakładanie konta nie jest konieczne, jednak jest zalecane (będzie m.in. widoczna historia zapisanych wizyt, łatwość usunięcia wizyty itd.).

Ile kosztuje udostępnienie kopii dokumentacji medycznej?

4.7/5

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej może dotyczyć całej dokumentacji medycznej pacjenta lub tylko wybranej jej części.

Od 4 maja 2019 r. pobranie po raz pierwszy kopii dokumentacji medycznej musi być udostępniona pacjentowi przez podmiot leczniczy bez pobierania kosztów.

Natomiast zgodnie z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta art. 28 ust. 4, placówka może pobrać opłatę ustaloną z uwzględnieniem stawek maksymalnych.

Więcej informacji dotyczących zasad udostępniania dokumentacji medycznej oraz uiszczenia ewentualnych opłat znajdą Państwo na stronie: Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Dlaczego pomimo bycia pierwszą osobą w kolejce do laboratorium, pielęgniarka przyjęła osobę, która przyszła później?

4.7/5

W Centrum Zdrowia ETER-MED laboratorium działa na zasadach rejestracji pacjentów według określonych godzin. Umożliwia to utrzymanie dobrej organizacji czasu pracy pielęgniarek, laboratorium oraz znacznie skraca czas oczekiwania pacjentów na pobranie materiału do badań laboratoryjnych.

Podczas rejestracji do lekarza zostałam poinformowana o tym, że mój “ewuś” jest czerwony. Jestem osobą ubezpieczoną, a mimo wszystko muszę podpisywać oświadczenie o ubezpieczeniu przed każdą wizytą. Dlaczego?

4.7/5

W momencie zapisania danych pacjenta wraz z numerem pesel do bazy danych, system EWUŚ sprawdza ubezpieczenie pacjenta. Stan weryfikacji pojawia się od razu po wprowadzeniu danych do systemu i jest aktualizowany każdego dnia. Gdy weryfikacja jest negatywna pojawia się komunikat, iż fundusz nie potwierdza prawa do świadczeń pacjenta. Jeśli pacjent jest pewny swojego ubezpieczenia, pracownik rejestracji generuje druk oświadczenia, który jest potwierdzeniem prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Prawidłowo wypełniony dokument musi zawierać m.in. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość, podstawę prawną do świadczeń oraz podpis pacjenta. Jeżeli pacjent wie, że nie posiada ubezpieczenia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia – dana usługa może odbyć się komercyjnie.

Dlaczego nie mogę otrzymać od Państwa prywatnego numeru telefonu do mojego lekarza?

4.7/5

Każdy gabinet w przychodni ETER-MED wyposażony jest w telefon, służący wyłącznie do komunikowania się przez pracowników, między innymi w sprawie pacjentów (pacjenci często dzwonią mając pewien problem, z którym sami nie są w stanie sobie poradzić i potrzebują pomocy lekarza, wówczas za jego zgodą istnieje możliwość przekazania połączenia).

Dlaczego tak długo trzeba czekać na odebranie połączenia telefonicznego?

4.7/5

Centrum Zdrowia ETER-MED jest placówką medyczna zorientowaną na zadowolenie Pacjenta, cały czas poprawiamy jakość świadczonych usług oraz zwiększamy ich zakres. Z każdym miesiącem liczba połączeń do nas jest coraz większa. Dla większej satysfakcji Pacjentów wprowadziliśmy jedną centralę na wszystkie nasze placówki – dzięki czemu nie usłyszą Państwo zajętego numeru jak w innych przychodniach czy szpitalach. Podczas próby nawiązania przez Państwa kontaktu z pracownikiem informujemy o liczbie osób oczekujących na połączenie w danym momencie oraz prosimy o cierpliwość w czasie oczekiwania. Zatem każdy ma możliwość decyzji, czy może poczekać w danym momencie w kolejce, czy woli zadzwonić o innej godzinie. Nasi pracownicy dokładają wszelkich starań, aby zapewnić pacjentom pomoc na jak najwyższym poziomie.

Dlaczego nie mogę się u Was zarejestrować do stomatologa?

4.7/5

Stomatologia SKIM (Gdańsk i Gdynia) oraz Centrum Stomatologiczne NOVADENT 44 w Cedrach Wielkich mieści się na terenie placówki ETER-MED, lecz mimo tego jest firmą zewnętrzną. W celu zarejestrowania się na wizytę bądź inną usługę dentystyczną muszą Państwo bezpośrednio kontaktować się z centralą danej firmy. Rejestracja do dentysty w Gdańsku lub Gdyni, numer telefonu : 58 58 58 378. Rejestracja do dentysty w Cedrach Wielkich: osobista we wtorki, czwartki i piątki od godziny 08:00 do 14:00 lub telefoniczna: 510 11 83 68.

Czy istnieje możliwość zrobienia u Państwa prywatnie badań podstawowych krwi i moczu?

4.7/5

Badania laboratoryjne można wykonać w każdej naszej placówce.

W Centrum Zdrowia ETER-MED punkt pobrań działa na zasadach rejestracji pacjentów według określonych godzin, aby wykonać badania laboratoryjne należy dokonać wcześniejszej rejestracji osobistej bądź telefonicznej. Przed wyznaczoną godziną pobrania pacjent powinien udać się do rejestracji w danej placówce i uiścić opłatę za badanie, a w przypadku badań związanych z moczem należy zakupić specjalistyczny pojemnik niezbędny do wykonania pomiarów.

W celu zakupu badań laboratoryjnych zachęcamy skorzystania ze sklepu internetowgo ETER-MED, w którym znajdą Państwo pojedyncze badania oraz specjalistyczne pakiety badań laboratoryjnych w promocyjnych cenach. Dodatkowo po zakupieniu można je zrealizować w wielu partnerskich placówkach Trójmiasta i okolic, np. Gdańsk Główny, Gdańsk-Dolne Miasto, Gdańsk-Kowale, Gdańsk-Wrzeszcz, Gdańsk-Zaspa, Gdańsk-Morena, Gdańsk-Osowa, Gdańsk-Oliwa/Żabianka, Sopot, Gdynia, Wejherowo, Reda, Cedry Wielkie, Kwidzyn, Pruszcz Gdański, Prabuty, Kościerzyna, Lębork, Tczew.

Dlaczego odmówiono mi połączenia rozmowy z kierownikiem w celu złożenia skargi?

4.7/5

Wszelkie reklamacje należy składać tylko pisemnie poprzez formularz reklamacji dostępny na naszej stronie internetowej bądź formularz dostępny przy każdej naszej rejestracji. Istnieje również opcja wysłania listu na adres przychodni. Wszelkie skargi, reklamacje, sugestie są wnikliwie analizowane i omawiane przez Zarząd ETER-MED, a każdy pacjent otrzymuje na nie odpowiedź w możliwie jak najkrótszym czasie od momentu złożenia wniosku.

Prowadzą Państwo często akcję bezpłatnych badań tylko dla pacjentów do zapisanych do przychodni. Należę do innej przychodni, gdyż znajduje się ona bliżej mojego miejsca zamieszkania, niestety takich akcji nie oferuję.

4.7/5

Centrum Zdrowia ETER–MED jest firmą dynamicznie rozwijającą się, która stale dąży do polepszenia jakości usług oraz zadowolenia pacjenta. Pozyskujemy środki finansowe nie tylko z NFZ, ale świadczymy usługi komercyjne dla kilkunastu największych firm ubezpieczeniowych w Polsce. Środki pozyskane dzięki komercyjnej działalności przeznaczamy na inwestycje oraz między innymi na bezpłatne badania dla naszych Pacjentów, którym w ten sposób pragniemy podziękować za okazane nam zaufanie.

W jakim celu przeprowadza się badania sportowo-lekarskie?

4.7/5

Celem badań sportowych jest ocena ryzyka rozwoju niekorzystnych następstw zdrowotnych wskutek uprawiania danej dyscypliny sportowej, a także wykrycie ukrytych wad rozwojowych lub chorób. Badania u lekarza medycyny sportowej obejmują ocenę układu ruchu, układu oddechowego oraz sercowo-naczyniowego. Na podstawie całości badań, lekarz sportowy wydaje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu bądź kieruje na dalszą diagnostykę do specjalistów.

Na jaki okres lekarz orzeka o zdolności do uprawiania sportu?

4.7/5

Zgodnie z przepisami według Dz. U. z 2019 r. poz. 395, poz. 396 i poz. 397. orzeczenie o zdolności do uprawiania sportu może zostać wydane maksymalnie do 12 miesięcy, o ile stan zdrowia czy specyfika współzawodnictwa nie wymaga wykonania badania co pół roku, o czym decyduje lekarz orzecznik.

Kto podlega badaniom sportowo-lekarskim?

4.7/5

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1133) badaniami muszą zostać objęci wszyscy sportowcy, którzy chcą rozpocząć i kontynuować treningi w sporcie rozumianym jako forma aktywności człowieka związana z uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym, prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia.

Ponadto obowiązek odbycia badań sportowo-lekarskich został narzucony także na trenerów, instruktorów oraz sędziów poszczególnych dyscyplin sportowych. Orzeczenie lekarskie stwarza zatem uprawnienie zawodnika do zgodnego z prawem udziału w zawodach sportowych. Badanie oraz orzeczenie jest dokumentowane w wydanej dla sportowca karcie zdrowia sportowca lub książeczce zdrowia sportowca wydanej przez Polski Związek Sportowy. Dopuszczenie zawodnika do udziału w takim współzawodnictwie bez ważnego orzeczenia lekarskiego będzie zatem działaniem niezgodnym z prawem.

Jak się rejestrować na badania sportowe od 15 listopada 2019r?

4.7/5

Istnieje kilka ścieżek dzięki którym Pacjent może zarejestrować się na badania on-line. Niezależnie od wybranej drogi, zawsze kończy się to wypełnieniem Ankiety Sportowca, wybraniem terminu, dodaniem danych ze skierowania (w przypadku badań wykonywanych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia), wypełnieniem kalkulatora sportowca wraz z płatnością (jeżeli komercyjnie). Wszystko co będzie dostępne dla Pacjentów będzie znajdować się pod adresem https://portal.etermed.pl. Z tego miejsca Pacjenci mogą nie tylko zarejestrować się online, wypełniać ankiety, ale też będą mieć dostęp do historycznych badań. Dla trenerów również są przygotowane narzędzia, dzięki którym będą mogli zgłaszać drużyny i nimi zarządzać.

Jeżeli jesteś pełnoletni i chcesz wykonać badania dla siebie

załóż konto na Portalu Pacjenta ETER-MED i autoryzuj je przy najbliższej okazji w jednej z naszych Rejestracji -> możesz rejestrować się online komercyjnie i na NFZ. Ankietę Sportowca – wypełnisz online.

Jeżeli jesteś opiekunem niepełnoletniego dziecka

załóż sobie i swojemu dziecku konto na Portalu Pacjenta ETER-MED i autoryzuj je przy najbliższej okoliczności w jednej z naszych Rejestracji. Rejestrujesz online, wypełniasz ankiety sportowca online.

Jeżeli jesteś trenerem

zadzwoń do nas z informacją o ilości zawodników i uzyskaj kod do dalszych czynności. Po jego uzyskaniu wypełniasz online dane zawodników. Do opiekunów niepełnoletnich zawodników zostanie wysłany SMS z kodem do wypełnienia Ankiety Sportowca. Ankietę przed badaniami można wypełnić tylko elektronicznie poprzez Portal Pacjenta ETER-MED, na miejscu za pomocą smartphona lub w e-kiosku znajdującego się przy Rejestracji.

Kiedy trzeba wykonywać badania sportowe - przed podjęciem treningów czy cyklicznie?

4.7/5

Badania powinny być wykonane przed podjęciem treningów oraz cyklicznie co pół roku. Wykonuje się także badania okolicznościowe, czyli po kontuzji czy dłuższej chorobie. Trzeba zwrócić uwagę, że badania są konieczne do rozpoczęcia i kontynuowania treningów, a nie tylko jako warunek dopuszczenia do zawodów sportowych. U sportowców wysokiego wyczynu, jak i niektórych amatorów, częstość badań i ich zakres dobierany jest indywidualnie dla danego zawodnika. Wiele rodziców odkłada kompleksowe badanie u lekarza medycyny sportowej na ostatnią chwilę np. krótko przed startem zawodów, obozu przygotowawczego lub sezonowych rozgrywek. Jest to ogromny błąd, gdyż badania te powinny zostać wykonane przed rozpoczęciem dyscypliny sportowej oraz być cyklicznie powtarzane.

Czy badania sportowe powinny być dobrane do dyscypliny, którą się uprawia, do wieku oraz płci? Dlaczego?

4.7/5

Tak, są różne grupy dyscyplin, które w rozmaity sposób oddziałują na organizm pacjenta. Z tego powodu sporty takie jak sztuki walki (boks, karate) wymagają dodatkowych badań EEG głowy oraz konsultacji neurologicznych.

Przy podnoszeniu ciężarów wykonuje się dodatkowo rtg odcinka lędźwiowego kręgosłupa, w judo – bada się radiologicznie odcinek szyjny kręgosłupa.

We współczesnej medycynie sportowej do oceny danego zawodnika niezbędny jest cały zespół specjalistów, poczynając od okulisty, neurologa, laryngologa aż po końcowej wizycie u lekarza medycyny sportowej. W naszej placówce jest możliwość skorzystania z takiej kompleksowej oceny stanu zdrowia.

Czy są jakieś podstawowe badania sportowe lub całe pakiety? Jakie są to badania i na czym polegają?

4.7/5

Badania wykonujemy sportowcom zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r.: Dziennik Ustaw nr 88 poz. 502 oraz Dziennik Ustaw nr 88 poz. 500. Przeprowadzamy kompleksowe badania począwszy od badań laboratoryjnych, konsultacje specjalistów, stomatologów, badań diagnostycznych, próba wysiłkowa, ekg itd. U sportowców wyczynowych, wykonuje się wszystkie te badania, które wykonuje się sportowcom do 23 roku życia, oraz dodatkowo te, które powinno się wykonać u osób w danym przedziale wiekowym, np. lipidogram (cholesterol, całkowity, poziom kreatyniny, itd.) Na naszej stronie funkcjonuje: Kalkulator Badań Sportowców, gdzie każdy pacjent samodzielnie, z uwzględnieniem wieku i uprawianej dyscypliny sportowej może dowiedzieć się jaki rodzaj badań tworzy jego pakiet oraz jakie są jego koszty. Ponadto zachęcamy do zakupu kompleksowych pakietów badań laboratoryjnych dla sportowców w sklepie internetowym ETER-MED.

Jeżeli do tej pory robiłem badania sportowe przy ul.Lęborskiej to czy teraz mogę wyrobić orzeczenie u was?

4.7/5

Tak. Jeżeli pacjent posiada mniej niż 21 lat należy udać się po skierowanie do swojego lekarza rodzinnego (pracującego w ramach NFZ) do poradni sportowej z wyszczególnieniem dyscypliny, jaką dany pacjent uprawia. W przypadku osób będących poniżej 23 roku życia, niezbędne jest zaświadczenie o przynależności do klubu. Wówczas wymagane będą dokładne pierwszorazowe badania lekarskie, gdyż niestety zdarzały się przypadki, że dopuszczano w innych przychodniach sportowców do uprawiania sportu pomimo bezwzględnych przeciwwskazań.

Jakie są przeciwwskazania do uprawiania sportu?

4.7/5

Przeciwwskazania do uprawiania sportu dzielą się na względne (zależne od okoliczności) i bezwzględne (niezależne) oraz na stałe i okresowe (przemijające). Przeciwwskazania do uprawiania sportu można również podzielić pod względem układu z którego wynikają na kardiologiczne, hematologiczne, pulmonologiczne, neurologiczne, okulistyczne itp. Przy ocenie przeciwwskazań lekarz medycyny sportowej bierze pod uwagę dyscyplinę sportową, którą zamierza uprawiać kandydat, gdyż obciążenie poszczególnych układów różni się w zależności od rodzaju sportu. Przykładem przeciwwskazań bezwzględnych do uprawiania sportu wyczynowego są choroby takie jak rozstrzenie oskrzeli, niewydolność serca, kardiomiopatie, zespoły preekscytacji, wrodzone wady budowy ciała itp. Przeciwwskazania względne orzecznik rozpatruje indywidualnie. Np. obecność żylaków kończyn dolnych przy małym nasileniu zmian i w niektórych dyscyplinach sportowych (np kolarstwo) może nie dyskwalifikować do uprawiania sportu. Przeciwwskazaniami czasowymi są na przykład wszystkie ostre choroby zakaźne (grypa, angina, przeziębienie itp.). Przeciwwskazania stałe to anatomiczne lub czynnościowe zmiany o charakterze nieodwracalnym np. wrodzone wady budowy ciała, niemożliwe do pełnego skorygowania wady serca, marskość wątroby, rozedma płuc, zakażenie HIV, niedowidzenie, niedosłuch itp.

Orzeczenie lekarskie może być następującej treści: trwale niezdolny, czasowo niezdolny, czasowo zdolny, zdolny z ograniczeniem (np. ze względu na wiek – tylko trening ogólnorozwojowy, zdolny do uprawiania określonej dyscypliny sportu).

Jak się przygotować do badań sportowych? Czy są one bezpłatne?

4.7/5

W przypadku pacjentów pierwszorazowych w naszej Poradni Medycyny Sportowej przechodzą oni kompleksowe badania przeprowadzane przez lekarza medycyny sportowej. Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje badania dla sportowców do 21 roku życia (do 23 roku, jeżeli trenowanie rozpoczęło się przed 21 rokiem życia). Starsi zawodnicy przechodzą badania odpłatnie. Na takie badanie (w ramach NFZ) należy przynieść ze sobą skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu (POZ) do Poradni Medycyny Sportowej.

Na skierowaniu powinna się znajdować nazwa dyscypliny do jakiej będzie zawodnik kwalifikowany przez naszego lekarza. Na każde badanie należy się zgłosić z prawidłowo wypełnioną i podpisaną „ankietą dla sportowca”, którą można pobrać z naszej strony internetowej.

Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 rok życia mogą przyjść na badania bez rodzica lub opiekuna prawnego, ale koniecznie z podpisaną zgodą na przeprowadzenie badań. Natomiast zawodnicy, którzy nie ukończyli 16-go roku życia zgłaszają się na pierwsze badanie z jednym z rodziców lub opiekunem prawnym.

Pacjenci zgłaszający się po raz pierwszy do naszej poradni muszą mieć ze sobą potwierdzenie przynależności do klubu sportowego. Warto zabrać ze sobą kompletną dokumentację medyczną. W celu dokładnej oceny stanu zdrowia podczas badania z zakresu medycyny sportowej koniecznym jest poznanie całej „przeszłości medycznej” badanego zawodnika.

W tym celu na badanie należy zabrać ze sobą:

 1. książeczkę Zdrowia Dziecka
 2. karty informacyjne ze szpitala (jeżeli wystąpiły)
 3. informacje od lekarzy specjalistów (jeśli zawodnik jest pod opieką lub obserwacją specjalisty)
 4. wyniki badań obrazowych i laboratoryjnych (jeżeli były wykonywane)

W przypadku wykonywania u nas badania krwi należy:

 1. przyjść na czczo (minimum 8 godzin bez przyjmowania pokarmów)
 2. przynieść ze sobą próbkę moczu w odpowiednim pojemniku pochodzącą z porannej porcji moczu (mocz oddajemy po podmyciu się ciepłą wodą ze środkowego strumienia).

Jeżeli podczas badania będzie wykonywana próba wysiłkowa (jest zawsze wykonywana przy badaniach pierwszorazowych ) należy zabrać ze sobą obuwie oraz strój sportowy. Więcej informacji dotyczących przygotowań do badań znajdą Państwo na stronie: Przygotowania do badań.

Ile czasu trwają badania sportowe?

4.7/5

Czas trwania badań sportowych jest zależny od zakresu przeprowadzanych badań. W inny sposób wyglądają badania pierwszorazowe oraz te występując w różnych odstępstwach czasowych.

Badania pierwszorazowe w naszej poradni polegają na dokonaniu kompleksowej oceny stanu zdrowia pacjenta, które są niezbędne w celu wydania orzeczenia. Składa się ono z  pobrania materiału biologicznego do badań w godzinach pracy laboratorium,

a następnie w terminie umówionego wcześniej z pracownikiem rejestracji, pacjent zgłasza się na pozostałe badania. Istnieje możliwość przyjścia na wizytę lekarską z wynikami badań laboratoryjnych wykonanych w przeciągu miesiąca w innej przychodni bądź punkcie pobrań (oryginał wyniku badań musi zawierać: badanie ogólne moczu, OB, morfologia, glukoza we krwi). Zakres badań zależy od wieku sportowca oraz dyscypliny sportowej, którą uprawia.

Najczęściej są to:

 • pomiary antropometryczne (waga, wzrost,masa tkankowa, ciśnienie krwi),
 • badania laboratoryjne krwi i moczu,
 • ekg spoczynkowe serca,
 • próba wysiłkowa (diagnostyka serca oraz ciśnienia podczas wysiłku – tylko podczas wysiłku można wykryć większość wad serca) – należy zabrać ze sobą obuwie oraz strój sportowy,
 • badanie ogólnolekarskie,
 • konsultacja stomatologiczna,
 • konsultacja ortopedyczna,
 • konsultacja laryngologiczna,
 • konsultacja okulistyczna.

Niektóre dyscypliny sportowe wymagają, aby wykonać dodatkowo EEG głowy, RTG płuc, RTG kręgosłupa, spirometrię itd. Wszystkie badania i konsultacje zapewniamy w jednym miejscu (EEG głowy wykonujemy jeszcze w Spółdzielni Lekarskiej we Wrzeszczu przy ul. Grunwaldzkiej).Po okresie 6 miesięcy są tylko pomiary antropometryczne i konsultacja ortopedyczna, po roku dodatkowo jeszcze badania laboratoryjne.