ETER-MED Gdańsk

Podstawowa i specjalistyczna opieka zdrowotna w Gdańsku, Straszynie i Cedrach Wielkich

4.8/5

Medycyna sportowa w Gdańsku

Medycyna sportowa często określana jako odrębna dziedzina medycyny o charakterze interdyscyplinarnym, która łączy tematy z zakresu specjalizacji chirurgii, chirurgii urazowej, neurologii, ortopedii oraz rehabilitacji. Obejmuje całość procesów zachodzących w organizmie człowieka pod wpływem aktywności fizycznej lub jej braku. Medycyna sportowa jest dedykowana dla wszystkich osób aktywnych fizycznie.

Nasze doświadczenie pozwala na objęcie kompleksową opieką sportowców wyczynowych oraz osoby, które systematycznie stosują trening zdrowotny by w bezpieczny sposób mogli realizować swoje ambicje sportowe, a w przypadkach kontuzji uzyskać szybką pomoc medyczną oraz rehabilitacyjną, w celu szybkiego powrotu do zdrowia. Skupiamy specjalistów wszystkich dziedzin medycyny sportowej, którzy w profesjonalny sposób zrealizują oczekiwania środowisk sportowych.

W Centrum Zdrowia ETER-MED oferujemy ocenę stanu zdrowia sportowca nie tylko pod kątem zdolności do uprawiania sportu, ale wykonujemy testy sprawności fizycznej sportowców w oparciu o nowoczesne metody badań fizjologicznych i diagnostycznych.

Oprócz badania lekarskiego wykonywane są również badania dodatkowe, m.in. laboratoryjne, EKG, konsultacje lekarzy specjalistów, testy wysiłkowe i inne, zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011r.: Dziennik Ustaw nr 88 poz. 502 oraz Dziennik Ustaw nr 88 poz. 500.

Zakres usług świadczonych w poradni:

  • kwalifikacja do uprawiania sportu (zaświadczenia wydane przez orzecznika ważne są przez 12 miesięcy, o ile stan zdrowia czy dyscyplina sportowa nie wymaga wykonania badania co pół roku)
    badania okresowe sportowców, pod kątem wykrycia zmian zachodzących w organizmie pod wpływem uprawiania określonej dyscypliny,
  • rehabilitację i odnowę biologiczną,
  • konsultacje lekarskie dotyczące możliwych interakcji pomiędzy podejmowaną aktywnością fizyczną, a schorzeniami przewlekłymi,
  • konsultacje lekarską ze specjalistyczną oceną układu ruchu, układu oddechowego, układu sercowo-naczyniowego oraz układu nerwowego,

Jak zarejestrować się do lekarza medycyny sportowej?

W przypadku wizyt pierwszorazowych pacjent może zgłosić się do rejestracji osobiście bądź telefonicznie, należy dostarczyć oryginał skierowania (od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej) lub kod e-skierowania do placówki osobiście, za pośrednictwem osób trzecich. Wówczas wraz z pracownikiem rejestracji ustala dogodny dla pacjenta termin konsultacji ze specjalistą medycyny sportowej.
Istnieje również droga rejestracji online wizyt pierwszorazowych oraz kolejnych. Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie internetowej: Jak zarejestrować się na badania medycyny sportowej online.
Każda kolejna wizyta wymaga od pacjenta samodzielnej rejestracji poprzez portal pacjenta na stronie internetowej portal.etermed.pl.

Uwaga!

Wizyty dzieci i młodzieży do ukończenia 16 roku życia muszą odbywać się w obecności rodzica lub pełnoletniego opiekuna pisemnie upoważnionego przez rodzica.
Sportowcy, którzy ukończyli 16 lat, a nie osiągnęli pełnoletności mogą na badaniach sportowych przebywać bez opiekuna, ale tylko wtedy, gdy posiadają pisemną zgodę rodzica.

Co w przypadku, gdy lekarz z medycyny sportowej zleci dodatkowe badania?

W momencie, gdy lekarz na wizycie odbywającej się w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, skierował pacjenta na badania dodatkowe, konsultację specjalistyczną, RTG lub inne niezbędne do wystawienia orzecznictwa pomiary, należy zgłosić się do rejestracji. Pracownik ustali dogodne dla sportowca terminy następnych badań diagnostycznych w naszych placówkach ETER-MED.
W przypadku zlecenia EEG otrzymują Państwo informacje dotyczące placówki współpracującej z naszą przychodnią oraz potwierdzeniu zlecenia, w innym przypadku placówki mogą prosić o uiszczenie opłaty z powodu braku dopełnienia formalności.
Jeśli pacjent uzyskał skierowanie na wizycie odpłatnej może skorzystać z usług Naszej placówki lub innych, jednak wszystkie dodatkowe badania opłacone będą przez pacjenta zgodnie z cennikiem wybranej placówki.

Czy do poradni medycyny sportowej ETER-MED niezbędne jest skierowanie?

W celu uzyskania świadczeń w poradni medycyny sportowej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmowani są sportowcy ze skierowaniem od 6go do 21go roku życia lub w przypadku osób zrzeszonych z klubem (pacjent musi posiadać zaświadczenie z klubu o przynależności) do ukończenia 23go roku życia.

Z naszej poradni w ramach zasad komercyjnych mogą również korzystać osoby dorosłe wówczas skierowanie nie jest wymagane.

Medycyna sportowa w Gdańsku, Spirometria