Praca w Centrum Medycznym ETER-MED

Ocena: 4.2 / 5.0

 Jeśli człowiek ma zamiar do końca życia pozostać pracownikiem fizycznym, to powinien równo z wybiciem godziny szesnastej zapominać o swojej pracy. Natomiast jeśli zamierza piąć się wzwyż, wówczas wybicie godziny szesnastej powinno być dlań sygnałem do myślenia

Henry Ford

data aktualizacji:2.08.2017

NOWE!   Jeżeli uważasz, że chcesz dołączyć do naszego zespołu, nawet jeżeli nie ma aktualnego ogłoszenia (lekarz, pielęgniarka, marketing, recepcja, jakość, recepcja, administracja, itd) – nie wahaj się!  Wyślij email na adres: [email protected] , w temacie wiadomości napisz nazwę stanowiska o jakie aplikujesz i do wiadomości załącz CV oraz list motywacyjny.

 

Pracownik Biura Obsługi Pacjenta + administracja  + sekretariat  NOWE

Studentkę lub studenta kierunków zaocznych do następujących czynności w Biurze Obsługi Pacjenta w Gdańsku , Cedrach Wielkich, Sobieszewie:

Obowiązki:

 • bezpośrednia i telefoniczna obsługa pacjenta,
 • wykonywanie prac biurowych,
 • wprowadzanie danych do komputera,
 • zaangażowanie i wkład własny w rozwój firmy,
 • dbanie o pozytywny wizerunek firmy.

Wymagania:

 • chęć do pracy w systemie ukierunkowanym na zadowolenie Pacjenta
 • pogodne usposobienie
 • odporność na stres
 • skłonność do podnoszenia kwalifikacji
 • obowiązkowość
 • bardzo wysoka kultura osobista
 • „otwarty umysł”
 • zdolności do logicznego i szybkiego myślenia
 • zdolność do szybkiego działania
 • biegła znajomość Worda, Excela, aplikacji Google
 • umiejętność do samoorganizacji
 • chęć do nauki i do podnoszenia kwalifikacji
 • brak nałogu tytoniowego

Prosimy  o nadsyłanie  drogą elektroniczną CV  ze zdjęciem oraz oczekiwanego wynagrodzenia netto na adres: [email protected]W temacie wiadomości prosimy napisać: „administracja”.

 

Osoba sprzątająca do placówki w Gdańsku  w godz. 17-23 NOWE

Wymagania: doświadczenie w utrzymaniu czystości, dyspozycyjność, sumienność, pracowitość brak nałogu tytoniowego oraz uczciwość

Obowiązki: utrzymanie czystości na terenie placówki medycznej

Oferujemy: pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie medycznej

Prosimy nadsyłać oferty wraz z CV i zdjęciem tylko drogą emailową[email protected] lub osobiście rejestracji. W temacie wiadomości prosimy napisać „sprzątanie”. Miejsce pracy: Gdańsk.

Przyszłego studenta informatyki  NOWE

Od przyszłego kandydata oczekujemy:

 • znajomość angielskiego umożliwiająca czytanie dokumentacji technicznej
 • znajomość PHP
 • znajomość WordPressa
 • podstawowa znajomość HTML, CSS i JS
 • podstawowe umiejętności serwisowe

Oczekujemy również:

 • samodzielności
 • kreatywności
 • umiejętności wyszukiwania informacji
 • chęci do dalszego rozwoju

Oferujemy:

 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego
 • pracę w młodym zespole
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin
 • pracę w stabilnej, dynamicznie rozwijającej się firmie medycznej
 • udział w szkoleniach i projektach firmy NextGen-Tech.pl
 • realny wpływ na przyszłość firmy

Prosimy  o nadsyłanie  drogą elektroniczną CV  ze zdjęciem na adres: [email protected]W temacie wiadomości prosimy napisać: „programista”.

 

Pracownik administracyjno-biurowy  NOWE

Mile widziana studentka kierunków zaocznych do wsparcia naszej firmy w administracji i prostej księgowości.

Obowiązki:

 • wykonywanie prac biurowych (obsługa administracyjna, współpraca z NFZ i innymi urzędami, przygotowywanie dokumentów do księgowości, rozliczenia kasowe, statystyki, analiza, grafiki, wypełnianie wniosków finansowych do instytucji finansujących, rozliczanie projektów, itp).
 • wprowadzanie danych do komputera,
 • bezpośrednia i telefoniczna obsługa klienta,
 • zaangażowanie i wkład własny w rozwój firmy,
 • dbanie o pozytywny wizerunek firmy.

Wymagania:

 • „otwarty umysł”
 • zdolności do logicznego i szybkiego myślenia
 • zdolność do szybkiego działania
 • biegła znajomość Worda, Excela, aplikacji Google
 • umiejętność do samoorganizacji
 • chęć do nauki i do podnoszenia kwalifikacji
 • pogodne usposobienie
 • odporność na stres
 • obowiązkowość
 • bardzo wysoka kultura osobista
 • brak nałogu tytoniowego

Prosimy  o nadsyłanie  drogą elektroniczną CV ,listu motywacyjnego, zdjęcia oraz oczekiwanego wynagrodzenia netto na adres: [email protected]W temacie wiadomości prosimy napisać: „BIURO”.

 

Lekarzy operatorów do współpracy w szpitalu   NOWE

Nowy Szpital Chirurgii Jednego Dnia 1DayClinic.pl (ETER-MED) zaprasza lekarzy operatorów (ortopedów, chirurgów, chirurgów naczyniowych, plastycznych, onkologicznych, otolaryngologów, okulistów, urologów i lekarzy innych dziedzin zabiegowych) do długofalowej współpracy na korzystnych warunkach. Jesteśmy otwarci na wszelkie nowe technologie.  Prosimy o zgłoszenia drogą elektroniczną: [email protected]

 

Poszukujemy do współpracy Lekarzy ze specjalizacją lub w trakcie specjalizacji z  medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych lub Pediatrii do pracy w POZ w pełnym wymiarze czasu pracy 5 dni w tygodniu w jednej z naszych placówek w Gdańsku.  NOWE

Wymagania:

 • specjalizacja (lub w trakcie specjalizacji)  z medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych
 • pogodne usposobienie
 • skłonność do ciągłego podnoszenia kwalifikacji
 • obowiązkowość (w tym punktualność)
 • wysoka kultura osobista

Gwarantujemy wysokie  wynagrodzenie oraz wsparcie w dalszym kształceniu.

Prosimy nadsyłać oferty wraz z CV i zdjęciem  drogą emailową: [email protected]

W temacie wiadomości prosimy napisać: Lekarz

 

Gdańsk 10/10/2016

W związku z realizowaniem od grudnia 2016 roku działalności Dziennego Domu Opieki Medyczne nad osobami 65+ (szczegóły) w ramach pilotażowego projektu realizowany w ramach konkursu nr POWR.05.02.00-IP.05-00-001/15 w ramach Osi priorytetowej V Wsparcia dla obszaru zdrowia oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania edukacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych,

poszukujemy do pracy na okres co najmniej 18 miesięcy:

 • Lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej w celu zapewniania konsultacji po przyjęciu i przed wypisaniem oraz w razie potrzeby (3, 5 -6 h miesięcznie)
 • Lekarza specjalistę w dziedzinie geriatrii w celu zapewnienia konsultacji po przyjęciu i przed wypisaniem pacjenta i w razie potrzeby (3, 5-6 h miesięcznie)
 • Pielęgniarkę pełniącą funkcję kierowania zespołu terapeutycznego sprawującego opiekę nad pacjentem, współpracująca z pozostałymi członkami zespołu (magister pielęgniarstwa lub pielęgniarka z ukończoną specjalizacją lub w trakcie odbywania specjalizacji w dziedzinie opieki długoterminowej lub pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, lub w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowo rodzinnego, lub w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego, lub z ukończonym kursem ww dziadzinach; zaleca się aby osoba miała ukończony szkolenie w ramach projektu pm. „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”; udziela świadczeń ww zależności od potrzeb pacjenta, jednak nie mniej niż 2 godziny dziennie ( 4 godz. dziennie)
 • Pielęgniarkę z doświadczeniem zawodowym opiece nad osobami przewlekle chorymi; zaleca się, aby była to osoba, która ukończyła szkolenie w ramach programy pn. Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej (w pełnym wymiarze godzin – cały etat)
 • Osoby prowadzące fizjoterapię – zaleca się aby były to osoby, które ukończyły szkolenie w ramach projektu pn. Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej – udzielanie świadczeń w zależności od potrzeb pacjenta nie mniej niż 4 godz. Dziennie (preferowany pełny wymiar czasu pracy)
 • Opiekunów medycznych – zaleca się aby były to osoby, które ukończyły szkolenie w ramach projektu pn. Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej (pełny wymiar czasu pracy)
 • Terapeutę zajęciowego
 • Psychologa lub psychoterapeutę – świadczenia w potrzeb nie mniej niż 10 godzin tygodniowo
 • Dietetyka do współpracy z lekarzami w celu opracowania jadłospisu oraz udzielania porad pacjentom i ich rodzinom

Prosimy nadsyłać oferty  tylko drogą emailową[email protected]

 

 

 

 

Magister fizjoterapii   lub  fizjoterapeuta (licencjat)

Magister fizjoterapii lub fizjoterapeutę  na cały etat w ramach umowy kontraktowej.

Wskazane umiejętności pracy w zespole zarówno w dziale fizykoterapii i kinezyterapii oraz indywidualne podejście do Pacjenta.

Prosimy nadsyłać oferty wraz z CV i zdjęciem tylko drogą emailową[email protected] . W temacie wiadomości prosimy napisać „rehabilitacja”.

 

 

Konserwator

Zakres obowiązków:

 • Prace mające na celu utrzymanie placówek przychodni w należytej sprawności na terenie Gdańska
 • Prace ogólnobudowlane
 • Naprawy mechaniczne i elektryczne
 • Naprawy hydrauliczne (konserwacja instalacji CO,ZW,CW)
 • Naprawy ślusarskie (naprawa, montaż samozamykaczy, zamków itp.)
 • Udział w pracach o charakterze modernizacyjnym
 • Prace stolarskie
 • Utrzymanie we właściwym porządku podległych narzędzi, instalacji oraz pomieszczeń
 • Dbałość o detale przy wykonywaniu obowiązków

Wymagania

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku mile widziane
 • Dyspozycyjność
 • Samodzielność
 • Sumienność
 • Zaangażowanie w wykonywaną pracę
 • Prawo jazdy kat. B
 • Brak nałogów

Osoby zainteresowane oraz spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie CV na adres e-mail [email protected] lub kontaktowanie się pod nr telefonu: 605-319-065.

 

Lekarzy specjalistów  (lub w trakcie specjalizacji) następujących dziedzin:      

 • kardiologia
 • neurologia
 • alergologia
 • okulistyka
 • ginekologia
 • gastroenterologia
 • laryngologii
 • medycyna pracy

Szukamy tylko doświadczonych lekarzy specjalistów o wysokiej kulturze osobistej, dla których najważniejsze jest dobro Pacjenta.
Praca w Gdańsku Dolne Miasto lub w  Gdańsku Oliwie lub Cedrach Wielkich

Wymagania:

 • specjalizacja w danej dziedzinie
 • chęć do pracy w systemie ukierunkowanym na zadowolenie Pacjenta
 • znajomość obsługi komputera (prowadzimy dokumentacje tylko w formie elektronicznej)
 • pogodne usposobienie
 • skłonność do ciągłego podnoszenia kwalifikacji
 • punktualność
 • wysoka kultura osobista

W zamian za:

 • zdolności, wyjątkowo serdeczne podejście do Pacjenta, cierpliwość, oferujemy pracę  w stabilnej dynamicznie rozwijającej się polskiej firmie oraz godne zarobki. Wahasz się? zapytaj o warunki pracy w ETER-MED swoich znajomych. Rzetelna firma z wartościami!

Gwarantujemy pełna dyskrecję.

Prosimy nadsyłać oferty  tylko drogą emailową[email protected]  W temacie wiadomości prosimy podać specjalizację. Zgłoszenia trafiają do Zarządu.

 

Poszukujemy uzdolnionych i pełnych świeżych pomysłów studentów ze znajomością programu Corela, które są w stanie robić dla nas różne projekty reklamujące firmę oraz nasze działania.  Zainteresowanych prosimy o kontakt e-mail : [email protected], w tytule prosimy o wpisanie „praca COREL”, załączyć proszę przykładowe swoje prace.      

 

 

Pielęgniarka

Poszukujemy dyplomowanej pielęgniarki z pasją do pracy w pełnym wymiarze godzin. Preferujemy osoby o wysokiej kulturze osobistej, życzliwe, empatyczne.

Zatrudnienie od zaraz możliwe w Gdańsku. Tylko osoby nie palące!

Wymagania:

 • prawo wykonywania zawodu
 • ukończony kurs szczepień lub aktywne w nim uczestnictwo
 • chęć do pracy w systemie ukierunkowanym na zadowolenie Pacjenta
 • pogodne usposobienie
 • skłonność do ciągłego podnoszenia kwalifikacji
 • doświadczenie w lecznictwie otwartym
 • obowiązkowość
 • wysoka kultura osobista

Mile widziane:

 • kurs pielęgniarstwa rodzinnego
 • zamiłowanie do pracy w zawodzie pielęgniarka
 • doświadczenie w  prywatnej służbie zdrowia
 • prawo jazdy

W zamian za:

zdolności,

 • wyjątkowo serdeczne podejście do Pacjentów,
 • cierpliwość,
 • lojalność,
 • pełne zaangażowanie ( 8 godzin dziennie)

Oferujemy pracę w stabilnej, dynamicznie rozwijającej się firmie medycznej oraz udział w szkoleniach i projektach.
Gwarantujemy pełna dyskrecję.

Prosimy nadsyłać oferty  tylko drogą emailową[email protected]  W temacie wiadomości prosimy napisać „pielęgniarka”. Zgłoszenia trafiają do Zarządu.

 

 

 

Częste pytania

_______________________________________________________________________________________

Nasze oferty pracy znajdziesz również w:

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Odwołaj wizytę