Projekty Unijne

Ocena: 4.7 / 5.0

znaki unii europejskiej

Zarząd Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ETER-MED Sp. z o.o. informuje:

1.)  

zawarto w dniu 21 grudnia 2020 r. z Ministrem Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej umowy o dofinansowanie Projektu: “Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w ETER-MED Sp. z o.o. w obszarze badania i implantacji nowych metod terapeutycznych i rozwiązań technicznych w zakresie stosowania ozonoterapii w medycynie”.

Nadano nr POIR.02.01.00-00-0004/20-00 w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Założeniem projektu jest budowa nowoczesnej infrastruktury badawczej. Celem realizacji  projektów badawczo-rozwojowych o wysokim potencjale innowacyjnym w zakresie medycyny. Dzięki inwestycji firma stworzy kompletne i nowoczesne zaplecze badawcze niezbędne dla dalszego rozwoju działalności medycznej Spółki. 

Centrum Badawczo-Rozwojowe powstanie w Straszynie przy ul. Jana Pawła II. 

Całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych na inwestycje wynosi 5 809 150,00 zł

Instytucja Zarządzająca (Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej) przyznała dofinansowanie w kwocie 3 175 032,50 zł, co stanowi w przybliżeniu 54,66% kwoty kosztów kwalifikowalnych.

Kronika zdjęć budowy Centrum-Badawczo Rozwojowego

 

2.) 

realizujemy projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod tytułem  SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”.  Projekt obejmuje usługi doradcze, których celem jest wsparcie przedsiębiorstwa w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

Wartość całkowita projektu: 61.327,80 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 58.261,41 zł

 

______________________________________________________________________________________________________________________

Więcej informacji o dofinansowaniu w ramach POIG oraz funduszach europejskich na stronach:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl, www.parp.gov.pl, www.web.gov.pl, www.poig.gov.pl, www.mrr.gov.pl, www.arp.gda.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Odwołaj wizytę