ETER-MED Gdańsk

Podstawowa i specjalistyczna opieka zdrowotna w Gdańsku, Straszynie i Cedrach Wielkich

4.7/5

Projekty Unijne

znaki unii europejskiej

Tytuł projektu:

Zwiększenie odporności na sytuacje kryzysowe w Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ETER-MED Sp. z o.o. poprzez cyfryzację usług rehabilitacji.

Beneficjent:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ETER-MED Sp. z o.o.

Cel projektu:

Wdrożenie innowacji w ramach projektu w znacznym stopniu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa, wygody i możliwości skorzystania z usług fizjoterapeutycznych w dobie pandemii COVID-19. Do poprawnego wdrożenia oprogramowania umożliwiającego prowadzenie wysokiej jakości wideokonferencji niezbędne będzie zapewnienie sprawnej i niezawodnej infrastruktury komputerowej.

Wartość projektu:

276 000,00 zł

Dofinansowanie:

234 600,00 zł

Opis projektu:

Zdalna opieka medyczna, w tym opieka fizjoterapeuty, jest dziś niezwykle potrzebna, dlatego w ramach projektu planujemy wdrożenie usług telerehabilitacji. Projekt zakłada zwiększenie dostępu do rehabilitacji i usług fizjoterapeutycznych poprzez wprowadzenie wideokonferencji.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

 

Ministerstwo Zdrowia realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia.

Tytuł projektu:

Jesteśmy Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich.

Grantobiorca:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ETER-MED Sp. z o.o.

Cel projektu:

Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna co najmniej w zakresie świadczenia lekarza POZ

Opis projektu:

Nasza placówka otrzymała Grant na rozbudowę systemu gabinetowego oraz zakup sprzętu teleinformatycznego, które umożliwiają tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenia e-usług. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Wartość projektu:

Dofinansowanie projektu z UE: 99 589 028,57 zł

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl

 

Tytuł projektu:

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w ETER MED Sp. z o.o,. w obszarze badania i implementacji nowych metod terapeutycznych i rozwiązań technicznych w zakresie stosowania ozonoterapii w medycynie.

Beneficjent:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ETER-MED Sp. z o.o.

Cel projektu:

Założeniem projektu jest budowa nowoczesnej infrastruktury badawczej. Celem realizacji  projektów badawczo-rozwojowych o wysokim potencjale innowacyjnym w zakresie medycyny. Dzięki inwestycji firma stworzy kompletne i nowoczesne zaplecze badawcze niezbędne dla dalszego rozwoju działalności medycznej Spółki.

Wartość projektu:

7 809 150,00 zł

Dofinansowanie:

3 175 032,50 zł

Opis projektu:

Założeniem projektu jest budowa nowoczesnej infrastruktury badawczej przez Spółkę ETER-MED celem realizacji projektów badawczo-rozwojowych o wysokim potencjale innowacyjnym w zakresie medycyny. Inwestycja oznacza utworzeniem nowego zakładu w strukturze Spółki. Celem funkcjonowania CBR jest realizacja prac nakierowanych na wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i terapeutycznych, prac nad nowymi metodami i algorytmami postępowania z pacjentami głównie w obszarze leczenia i terapii z wykorzystaniem ozonu (np. trudnogojących się ran). CBR będzie realizował działania badawcze związane z opracowywaniem nowych urządzeń i akcesoriów do ozonoterapii, terapii podciśnieniowej a także zastosowania innych gazów medycznych oraz wprowadzaniem innowacji do istniejących usług. Dzięki inwestycji firma stworzy kompletne i nowoczesne zaplecze badawcze niezbędne dla dalszego rozwoju działalności medycznej Spółki. Projekt realizuje hasło PO IR od pomysłu do rynku.

Centrum Badawczo-Rozwojowe w Straszynie przy ul. Jana Pawła II. 

Kronika:

Kronika zdjęć budowy Centrum-Badawczo Rozwojowego

 

Tytuł projektu:

SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych.

Beneficjent:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ETER-MED Sp. z o.o.

Cel projektu:

Projekt obejmuje usługi doradcze, których celem jest wsparcie przedsiębiorstwa w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

Wartość projektu:

61 327,80 zł

Dofinansowanie:

58 261,41 zł

 

Więcej informacji o dofinansowaniu w ramach POIG oraz funduszach europejskich na stronach: