ETER-MED Gdańsk

Podstawowa i specjalistyczna opieka zdrowotna w Gdańsku, Straszynie i Cedrach Wielkich

4.8/5

Jak zostać naszym pacjentem i korzystać z usług w ramach NFZ?

Aby zostać pacjentem Centrum Zdrowia ETER-MED, należy osobiście zgłosić się do przychodni celem podpisania deklaracji wyboru lekarza. Pacjent może dokonać wyboru:

 • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • pielęgniarki
 • położnej.

Wypełniając formularz, należy okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Miejsce zamieszkania nie ma wpływu na wybór placówki medycznej.

Każda osoba podlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu w ramach NFZ ma prawo do zmiany wyboru deklaracji nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym. W przypadku każdej kolejnej, nieuzasadnionej zmiany Narodowy Fundusz Zdrowia może wymagać od danej osoby dodatkowej opłaty.

Powyżej wymienionej opłaty nie pobiera się m.in. w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub w przypadku zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego lekarza, pielęgniarkę lub położną.

Ustawodawca przewidział sytuacje, w których pacjent nie musi wnosić dodatkowej wpłaty, nawet w sytuacjach, gdy zmienia lekarza, pielęgniarkę lub położną po raz kolejny.

Do takich sytuacji nie należą:

 • zmiana miejsca zamieszkania
 • zaprzestanie udzielania świadczeń przez wybranego wcześniej lekarza
 • inne przyczyny, niezależne od pacjenta, a leżące tylko po stronie świadczeniodawcy (lekarza czy placówki medycznej)
 • ukończenie przez pacjenta 18 roku życia i konieczność zmiany lekarza.

Procedura zapisu pacjenta do przychodni:

Pacjent może wybrać deklarację lekarza, pielęgniarki, położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej osobiście, przez Internet lub poprzez kontakt mailowy z rejestracją.

Wypełnienie deklaracji wyboru przez stronę internetową:

Wybór lekarza bądź pielęgniarki przez Internet jest możliwy poprzez stronę internetową studentmed.pl oraz etermed.pl. Pacjent po wypełnieniu wymaganych pól przesyła formularz.  Pracownik rejestracji po otrzymaniu dokumentu wprowadza dane Pacjenta z deklaracji do systemu medycznego, następnie kontaktuje się z Pacjentem i ustala formę podpisania dokumentów (osobiście w wybranej placówce ETER-MED, przesłanie deklaracji do Pacjenta listem pocztowym).

Wypełnienie deklaracji wyboru osobiście w placówce:

W przypadku chęci podpisania deklaracji osobiście pacjent zgłasza się do rejestracji w dowolnej placówce ETER-MED.

 • Pracownik rejestracji dokonuje weryfikacji tożsamości pacjenta na podstawie ważnego dokumentu (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport), dodatkowo następuje weryfikacja ubezpieczenia pacjenta za pomocą systemu Ewuś (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców).
 • gdy system Ewuś nie potwierdza ubezpieczenia, wówczas pacjent – gdy jest nieubezpieczony może skorzystać z wybranej usługi odpłatnie, jednak jeżeli pacjent jest pewny, że jest ubezpieczony –  wypełnia oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.
Wypełnienie deklaracji wyboru poprzez kontakt mailowy z rejestracją:
W tym celu należy:
1. Wysłać maila na adres: [email protected] z zapytaniem o możliwość zapisu do naszej przychodni.
2. Pracownik rejestracji wówczas prześle na adres mailowy wzór deklaracji, który należy wydrukować i uzupełnić zgodnie z instrukcją. Wypełnioną deklarację można załączyć w postaci skanu bądź wyraźnego zdjęcia (bez widocznych innych przedmiotów).
3. Po odesłaniu na nasz adres e-mail wypełnionych dokumentów, następuje wówczas wprowadzenie wszelkich niezbędnych danych do systemu.

Po podpisaniu niezbędnych dokumentów Pacjent posiada prawo do świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej we wszystkich placówkach Centrum Zdrowia ETER-MED.

Dodatkowo, udostępniamy naszym pacjentom możliwość rejestracji on-line. Aby uzyskać pełny dostęp do platformy, można poprosić w rejestracji o kod autoryzacyjny do Internetowego Portalu Pacjenta ETER-MED, który umożliwia rejestrację m.in. do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

W celu założenia konta na Portalu Pacjenta ETER-MED należy wejść na stronę portal.etermed.pl i dokonać rejestracji. System jest bardzo intuicyjny, sama rejestracja nie powinna sprawiać żadnych problemów.

Jeśli nie otrzymali Państwo kodu autoryzacyjnego, można najpierw samodzielnie założyć konto, jednak będzie miało ono nałożone ograniczenia.

Aby uzyskać pełny dostęp, należy zgłosić się z aktualnym dokumentem tożsamości do rejestracji w jednej z naszych placówek, w celu weryfikacji danych osobowych. Po sprawdzeniu zgodności przez pracownika można korzystać w pełni z funkcji portalu, który oferuje rejestrację do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, poradni specjalistycznych, badań laboratoryjnych oraz na badania diagnostyczne.

Jak zostać naszym pacjentem i korzystać z usług w ramach NFZ?

Aby zostać pacjentem Centrum Zdrowia ETER-MED, należy osobiście zgłosić się do przychodni celem podpisania deklaracji wyboru lekarza. Pacjent może dokonać wyboru:

 • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • pielęgniarki
 • położnej.

Wypełniając formularz, należy okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Miejsce zamieszkania nie ma wpływu na wybór placówki medycznej.

Każda osoba podlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu w ramach NFZ ma prawo do zmiany wyboru deklaracji nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym. W przypadku każdej kolejnej, nieuzasadnionej zmiany Narodowy Fundusz Zdrowia może wymagać od danej osoby dodatkowej opłaty.

Powyżej wymienionej opłaty nie pobiera się m.in. w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub w przypadku zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego lekarza, pielęgniarkę lub położną.

Ustawodawca przewidział sytuacje, w których pacjent nie musi wnosić dodatkowej wpłaty, nawet w sytuacjach, gdy zmienia lekarza, pielęgniarkę lub położną po raz kolejny.

Do takich sytuacji nie należą:

 • zmiana miejsca zamieszkania
 • zaprzestanie udzielania świadczeń przez wybranego wcześniej lekarza
 • inne przyczyny, niezależne od pacjenta, a leżące tylko po stronie świadczeniodawcy (lekarza czy placówki medycznej)
 • ukończenie przez pacjenta 18 roku życia i konieczność zmiany lekarza.

Procedura zapisu pacjenta do przychodni:

Pacjent może wybrać deklarację lekarza, pielęgniarki, położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej osobiście, przez Internet lub poprzez kontakt mailowy z rejestracją.

Wypełnienie deklaracji wyboru przez stronę internetową:

Wybór lekarza bądź pielęgniarki przez Internet jest możliwy poprzez stronę internetową studentmed.pl oraz etermed.pl. Pacjent po wypełnieniu wymaganych pól przesyła formularz.  Pracownik rejestracji po otrzymaniu dokumentu wprowadza dane Pacjenta z deklaracji do systemu medycznego, następnie kontaktuje się z Pacjentem i ustala formę podpisania dokumentów (osobiście w wybranej placówce ETER-MED, przesłanie deklaracji do Pacjenta listem pocztowym).

Wypełnienie deklaracji wyboru osobiście w placówce:

W przypadku chęci podpisania deklaracji osobiście pacjent zgłasza się do rejestracji w dowolnej placówce ETER-MED.

 • Pracownik rejestracji dokonuje weryfikacji tożsamości pacjenta na podstawie ważnego dokumentu (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport), dodatkowo następuje weryfikacja ubezpieczenia pacjenta za pomocą systemu Ewuś (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców).
 • gdy system Ewuś nie potwierdza ubezpieczenia, wówczas pacjent – gdy jest nieubezpieczony może skorzystać z wybranej usługi odpłatnie, jednak jeżeli pacjent jest pewny, że jest ubezpieczony –  wypełnia oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.
Wypełnienie deklaracji wyboru poprzez kontakt mailowy z rejestracją: W tym celu należy:
1. Wysłać maila na adres: [email protected] z zapytaniem o możliwość zapisu do naszej przychodni.
2. Pracownik rejestracji wówczas prześle na adres mailowy wzór deklaracji, który należy wydrukować i uzupełnić zgodnie z instrukcją. Wypełnioną deklarację można załączyć w postaci skanu bądź wyraźnego zdjęcia (bez widocznych innych przedmiotów).
3. Po odesłaniu na nasz adres e-mail wypełnionych dokumentów, następuje wówczas wprowadzenie wszelkich niezbędnych danych do systemu.

Po podpisaniu niezbędnych dokumentów Pacjent posiada prawo do świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej we wszystkich placówkach Centrum Zdrowia ETER-MED.

Dodatkowo, udostępniamy naszym pacjentom możliwość rejestracji on-line. Aby uzyskać pełny dostęp do platformy, można poprosić w rejestracji o kod autoryzacyjny do Internetowego Portalu Pacjenta ETER-MED, który umożliwia rejestrację m.in. do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

W celu założenia konta na Portalu Pacjenta ETER-MED należy wejść na stronę portal.etermed.pl i dokonać rejestracji. System jest bardzo intuicyjny, sama rejestracja nie powinna sprawiać żadnych problemów.

Jeśli nie otrzymali Państwo kodu autoryzacyjnego, można najpierw samodzielnie założyć konto, jednak będzie miało ono nałożone ograniczenia.

Aby uzyskać pełny dostęp, należy zgłosić się z aktualnym dokumentem tożsamości do rejestracji w jednej z naszych placówek, w celu weryfikacji danych osobowych. Po sprawdzeniu zgodności przez pracownika można korzystać w pełni z funkcji portalu, który oferuje rejestrację do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, poradni specjalistycznych, badań laboratoryjnych oraz na badania diagnostyczne.

Jak zostać naszym pacjentem i korzystać z usług w ramach NFZ?

Aby zostać pacjentem Centrum Zdrowia ETER-MED, należy osobiście zgłosić się do przychodni celem podpisania deklaracji wyboru lekarza. Pacjent może dokonać wyboru:

 • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • pielęgniarki
 • położnej.

Wypełniając formularz, należy okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Miejsce zamieszkania nie ma wpływu na wybór placówki medycznej.

Każda osoba podlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu w ramach NFZ ma prawo do zmiany wyboru deklaracji nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym. W przypadku każdej kolejnej, nieuzasadnionej zmiany Narodowy Fundusz Zdrowia może wymagać od danej osoby dodatkowej opłaty.

Powyżej wymienionej opłaty nie pobiera się m.in. w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub w przypadku zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego lekarza, pielęgniarkę lub położną.

Ustawodawca przewidział sytuacje, w których pacjent nie musi wnosić dodatkowej wpłaty, nawet w sytuacjach, gdy zmienia lekarza, pielęgniarkę lub położną po raz kolejny.

Do takich sytuacji nie należą:

 • zmiana miejsca zamieszkania
 • zaprzestanie udzielania świadczeń przez wybranego wcześniej lekarza
 • inne przyczyny, niezależne od pacjenta, a leżące tylko po stronie świadczeniodawcy (lekarza czy placówki medycznej)
 • ukończenie przez pacjenta 18 roku życia i konieczność zmiany lekarza.

Procedura zapisu pacjenta do przychodni:

Pacjent może wybrać deklarację lekarza, pielęgniarki, położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej osobiście, przez Internet lub poprzez kontakt mailowy z rejestracją.

Wybór lekarza bądź pielęgniarki przez Internet jest możliwy poprzez stronę internetową studentmed.pl oraz etermed.pl. Pacjent po wypełnieniu wymaganych pól przesyła formularz.  Pracownik rejestracji po otrzymaniu dokumentu wprowadza dane Pacjenta z deklaracji do systemu medycznego, następnie kontaktuje się z Pacjentem i ustala formę podpisania dokumentów (osobiście w wybranej placówce ETER-MED, przesłanie deklaracji do Pacjenta listem pocztowym). 

 • W przypadku chęci podpisania deklaracji osobiście pacjent zgłasza się do rejestracji w dowolnej placówce ETER-MED.
 • Pracownik rejestracji dokonuje weryfikacji tożsamości pacjenta na podstawie ważnego dokumentu (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport), dodatkowo następuje weryfikacja ubezpieczenia pacjenta za pomocą systemu Ewuś (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców).
 • gdy system Ewuś nie potwierdza ubezpieczenia, wówczas pacjent – gdy jest nieubezpieczony może skorzystać z wybranej usługi odpłatnie,
 • jeżeli pacjent jest pewny, że jest ubezpieczony –  wypełnia oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.
Trzecią opcją jest możliwość zapisu do przychodni poprzez kontakt mailowy z rejestracją. W tym celu należy:
1. Wysłać maila na adres: [email protected] z zapytaniem o możliwość zapisu do naszej przychodni.
2. Pracownik rejestracji wówczas prześle na adres mailowy wzór deklaracji, który należy wydrukować i uzupełnić zgodnie z instrukcją. Wypełnioną deklarację można załączyć w postaci skanu bądź wyraźnego zdjęcia (bez widocznych innych przedmiotów).
3. Po odesłaniu na nasz adres e-mail wypełnionych dokumentów, następuje wówczas wprowadzenie wszelkich niezbędnych danych do systemu.

Po podpisaniu niezbędnych dokumentów Pacjent posiada prawo do świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej we wszystkich placówkach Centrum Zdrowia ETER-MED.

Dodatkowo, udostępniamy naszym pacjentom możliwość rejestracji on-line. Aby uzyskać pełny dostęp do platformy, można poprosić w rejestracji o kod autoryzacyjny do Internetowego Portalu Pacjenta ETER-MED, który umożliwia rejestrację m.in. do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

W celu założenia konta na Portalu Pacjenta ETER-MED należy wejść na stronę portal.etermed.pl i dokonać rejestracji. System jest bardzo intuicyjny, sama rejestracja nie powinna sprawiać żadnych problemów.

Jeśli nie otrzymali Państwo kodu autoryzacyjnego, można najpierw samodzielnie założyć konto, jednak będzie miało ono nałożone ograniczenia.

Aby uzyskać pełny dostęp, należy zgłosić się z aktualnym dokumentem tożsamości do rejestracji w jednej z naszych placówek, w celu weryfikacji danych osobowych. Po sprawdzeniu zgodności przez pracownika można korzystać w pełni z funkcji portalu, który oferuje rejestrację do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, poradni specjalistycznych, badań laboratoryjnych oraz na badania diagnostyczne.