ETER-MED Gdańsk

Podstawowa i specjalistyczna opieka zdrowotna w Gdańsku, Straszynie i Cedrach Wielkich

4.5/5

Diagnostyka kardiologiczna

Medycyna sportowa w Gdańsku, Spirometria

PRÓBA WYSIŁKOWA (EKG wysiłkowe)

Test wysiłkowy (tzw. próba wysiłkowa lub EKG wysiłkowe) oparty jest na prostej zależności zmieniającego się zapisu elektrokardiograficznego od wzrastającego wysiłku fizycznego zarówno w warunkach prawidłowych, jak i stanach chorobowych. Wysiłek fizyczny zwiększa zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen. U osób zdrowych pokrywa je zwiększony przepływ krwi przez naczynia wieńcowe.

Zobacz więcej

Analiza zapisu EKG u pacjenta.

PRÓBA DOBUTAMINOWA

Próba dobutaminowa (echokardiograficzna próba obciążeniowa z zastosowaniem dobutaminy) to badanie nieinwazyjne (nienaruszające tkanek organizmu), polegające na monitorowaniu pracy serca za pomocą echokardiografu przy zmieniającym się obciążeniu tego narządu. Podczas badania podawana jest dożylnie dobutamina, lek przyspieszający akcję serca przez zwiększenie objętości krwi, jaką serce tłoczy do naczyń krwionośnych w ciągu jednej minuty.

Zobacz więcej

HOLTER EKG Gdańsk

HOLTER EKG

Badanie holterowskie EKG polega na ciągłym monitorowaniu rytmu i częstości pracy serca oraz zmian niedokrwiennych w zapisie EKG przez całą dobę. To podstawowe badanie w diagnostyce zaburzeń rytmu serca jest proste. Wiąże się jedynie z niewielką uciążliwością polegającą na noszeniu przez około 24 godziny na pasku miniaturowego aparatu podłączonego przewodami do samoprzylepnych elektrod umieszczonych na klatce piersiowej.

Zobacz więcej

Lekarz mierzący ciśnienie starszej kobiecie.

Holter RR Ciśnieniowy

Nadciśnienie tętnicze jest jednym z najczęstszych chorób układu krążenia. Nieleczone prowadzi do wystąpienia poważnych powikłań sercowo-naczyniowych takich jak zawał serca, udar mózgu bądź zaburzenia rytmu serca.
Badanie holterowskie RR służy do automatycznego, 24-godzinnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi.

Zobacz więcej

Stymulator serca w Gdańsku

Stymulator serca

Jest to urządzenie zasilane przez baterię, posiada również procesor, który analizuje rytm serca i włącza stymulator tylko w sytuacjach koniecznych bądź prowadzi do zmiany programu, aby stymulacja była odpowiednia w stosunku do aktualnego stanu pracy serca pacjenta.

Zobacz więcej

Echo serca w Gdansku

Echo serca

Echo serca (USG serca) jest jedną z podstawowych metod diagnostyki chorób układu sercowo-naczyniowego, monitorowania ich przebiegu i oceny rokowania. Echokardiografia jest metodą badania obrazowego serca i naczyń krwionośnych za pomocą ultradźwięków.

Zobacz więcej