ETER-MED Gdańsk

Podstawowa i specjalistyczna opieka zdrowotna w Gdańsku, Straszynie i Cedrach Wielkich

Profilaktyka 40 PLUS

Grupa osób powyżej 40 roku życia
5/5

Profilaktyka 40 PLUS to program bezpłatnych badań profilaktycznych dla wszystkich Polaków i Polek powyżej 40. roku życia.

Celem programu jest zwiększenie liczby osób wykonujących takie badania, wczesne wykrywanie chorób i zaburzeń oraz zapobieganie ich rozwojowi.

„Profilaktyka 40 PLUS” zakłada realizację badań diagnostycznych w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego. Ostateczna lista badań jest ustalana na podstawie odpowiedzi pacjenta podczas wypełniania ankiety.

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet może zawierać:

 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
 • stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
 • stężenie glukozy we krwi;
 • ALAT, ASPAT, GGTP;
 • poziom kreatyniny we krwi;
 • badanie ogólne moczu;
 • poziom kwasu moczowego we krwi;
 • krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT);
 • pomiar ciśnienia tętniczego;
 • pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI).

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn może zawierać:

 • morfologia krwi obwodowej odsetkowym i płytkami krwi;
 • stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
 • stężenie glukozy we krwi;
 • ALAT, ASPAT, GGTP;
 • poziom kreatyniny we krwi;
 • badanie ogólne moczu;
 • poziom kwasu moczowego we krwi;
 • krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT);
 • PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity;
 • pomiar ciśnienia tętniczego;
 • pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI).

Jak zgłosić się na badanie?

Do programu (raz na rok) kwalifikują się osoby, które m.in odpowiedzą na pytania ankietowe programu za pośrednictwem:

 • internetowego konta pacjenta (IKP)
 • osobiście w rejestracji jednej z trzech placówek ETER-MED:
 1. Gdańsk, Żabi Kruk 10
 2. Gdańsk, Górskiego 1 (AWFIS)
 3. Straszyn, al. Jana Pawła II 5

Na podstawie ankiety zostaną ocenione czynniki ryzyka i powstanie e-skierowanie na wykonanie określonych badań laboratoryjnych.
Po wystawieniu e-skierowania należy zadzwonić do rejestracji ETER-MED (tel. 58 320 2600) i umówić się na termin.
Oprócz badań laboratoryjnych pacjentowi zostaną wykonane badania antropometryczne oraz zostanie zmierzone ciśnienie krwi.