ETER-MED Gdańsk

Podstawowa i specjalistyczna opieka zdrowotna w Gdańsku, Straszynie i Cedrach Wielkich

4.6/5

Stymulator serca

Kontrola i programowanie stymulatorów serca

Czym jest stymulator serca?

Jest to urządzenie zasilane przez baterię, posiada również procesor, który analizuje rytm serca i włącza stymulator tylko w sytuacjach koniecznych bądź prowadzi do zmiany programu, aby stymulacja była odpowiednia w stosunku do aktualnego stanu pracy serca pacjenta. Ze względu na złożoność urządzenia jakim jest stymulator serca, konieczne jest jego odpowiednie zaprogramowanie oraz regularne kontrole.

Stymulator jest urządzeniem podtrzymującym prawidłowe funkcjonowanie pracy serca.
W przypadku zaawansowania choroby, przy braku stymulatora, konsekwencją odmowy mogą być objawy, takie jak: omdlenia, zawroty głowy, zmniejszona wydolność fizyczna bądź w skrajnych przypadkach śmierć.

Kontrola i programowanie rozruszników serca w Centrum Zdrowia ETER-MED:

Pacjenci ze stymulatorem serca w naszej przychodni mogą odbywać regularne wizyty kontrolne u wykwalifikowanego kardiologa zajmującego się kontrolą i programowaniem urządzeń stymulujących rytm serca. Badanie kontrolne stymulatorów powinny być wykonane po okresie od 2 do 4 tygodni od zabiegu implantacji rozrusznika. W zależności od sytuacji obejmuje ono: rutynową kontrola, ocenę objawów i poprawności pracy układu stymulującego, podejrzenie powikłań oraz badanie fizykalne (w miejsca przeprowadzenia implantacji).

Pierwszorazowe badanie kontrolne powinno być przeprowadzone po okresie 2-3 miesięcy od wszczepienia stymulatora, który jest okresem stabilizacji, zarówno progu stymulacji, jak i sterowania spontanicznych potencjałów serca. Przed wizytą u kardiologa wykonuje się badanie EKG. Podczas wizyty oprócz badania fizykalnego pacjenta, lekarz poddaje ocenie stan gojącej się rany, pracę rozrusznika, samopoczucie pacjenta oraz dokonuje pomiaru progu stymulacji i sterowania, na podstawie uzyskanych wartości programuje energię impulsu oraz czułość kanału przedsionkowego i/lub komorowego.
W dalszych badaniach kontrolnych wizyty odbywają się średnio co 6-12 miesięcy, w zależności od samopoczucia pacjenta oraz częstotliwości pracy urządzenia. Częstszych wizyt mogą wymagać pacjenci, u których występuje konieczność indywidualnej optymalizacji pracy urządzenia spowodowana dalszymi zaburzeniami rytmu bądź niepożądanymi objawami pomimo poprawnego funkcjonowania stymulatora np. omdlenia, zasłabnięcia.

Każdorazowo na wizycie sprawdzane są parametry takie jak:

  • badanie blizny i okolicy miejsca implantacji stymulatora,
  • ocena stanu baterii,
  • przegląd zdarzeń arytmicznych z pamięci urządzenia wraz z oceną prawidłowości reakcji urządzenia,
  • ocena stanu urządzenia.