ETER-MED Gdańsk

Podstawowa i specjalistyczna opieka zdrowotna w Gdańsku, Straszynie i Cedrach Wielkich

4.5/5

Pamięci dr Elżbiety Lato

Elżbieta Lato – jako niezwykle utalentowany lekarz internista w 1999r. współtworzyła przychodnię ETER-MED w Gdańsku.  Pełniąc funkcję dyrektora medycznego znacznie przyczyniła się do podniesienia standardu bezpłatnych usług medycznych i powstania placówki przyjaznej dla pacjentów.
Całe zawodowe życie poświęcała Pacjentom i poszerzaniu swojej wiedzy medycznej.
Ofiarna, zawsze śpieszyła z pomocą potrzebującym. Wszędzie wnosiła dobroć i mądrość. Potrafiła słuchać i dobrze doradzać.
Odeszła nagle do Pana Boga 31.08.2002r.
Prosimy o modlitewną pamięć.

Zarząd NZOZ ETER-MED.