ETER-MED Gdańsk

Podstawowa i specjalistyczna opieka zdrowotna w Gdańsku, Straszynie i Cedrach Wielkich

4.5/5

Gabinet położnej

W dzisiejszych czasach położna, dawniej nazywana była akuszerką, mundrą lub „babką”, czyli kobietą pomagającą innej kobiecie, podtrzymującą ją na duchu i wspierającą podczas porodu. Obecnie położna wykonuje samodzielny zawód medyczny i specjalizuje się w zakresie ginekologii, położnictwa i neonatologii. Zadaniem położnej jest udzielanie przyszłym młodym rodzicom wsparcia w okresie ciąży, porodu, połogu i opieki nad noworodkiem. Położna podejmuje w swojej pracy zawodowej także szereg działań z zakresu profilaktyki prekoncepcyjnej i ginekologicznej.

Nasza Położna w Gdańskim Centrum Zdrowia ETER-MED, aby realizować swoje świadczenia na jak najwyższym poziomie, ściśle współpracuje z lekarzem ginekologiem i neonatologiem, gwarantuje wszystkim przyszłym rodzicom spokojny przebieg ciąży. Warunkiem uzyskania opieki jest podpisanie deklaracji na położną.

Uruchomiliśmy również teleporadę online, podczas której można zasięgnąć porady położniczej, laktacyjnej, antykoncepcyjnej, ginekologicznej z wypisaniem e-recepty.

Zakres obowiązków położnej:

Opieka nad kobietą w trakcie ciąży:

  • Opieka okołoporodowa położnej obejmuje:
  • opiekę od momentu stwierdzenia ciąży,
  • ocenia wyniki badań, uzupełnia kartę ciąży,
  • przekazuje zalecenia i informacje odnośnie właściwie przebiegającej ciąży,
  • dba o optymalne przygotowanie do porodu,
  • ewentualne powikłania sygnalizuje już zawczasu i ocenia daną sytuację, informując o konieczności dalszej diagnostyki,
  • wspiera i buduje więzi między przyszłymi rodzicami.

Kontrola prenatalna:

W pierwszym trymestrze ciąży ma miejsce badanie laboratoryjne, które ma na celu wykazanie obecności we krwi ciężarnej czynników mogących zaszkodzić nienarodzonemu dziecku, takich jak: kiła, wirusowe zapalenie wątroby (hepatitis B), HIV, czynnik RH i pozostałe przeciwciała. W razie pozytywnego wyniku leczenie można rozpocząć już w trakcie ciąży. Badania prenatalne powinny odbyć się w poszczególnym okresie ciąży – od 11+0 dni do 13 tygodnia+6 dni oraz od 18 do 22 tygodnia ciąży. Kobiety ciężarne rozważające możliwość przeprowadzenia kontroli prenatalnej, zanim ona ma miejsce, odbywają szeroką rozmowę z lekarzem rodzinnym, położną lub ginekologiem. W przedmiotowej rozmowie położna lub inny specjalista przedstawi możliwości kontroli prenatalnej oraz omówi zalety i negatywne strony tej kontroli.

Przygotowanie do porodu:

W ramach przygotowania do porodu kobiety ciężarne mogą uczestniczyć w tzw. edukacji przedporodowej w formie zajęć grupowych lub indywidualnych przygotowanych przez położną. Dodatkowo położna za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyła pacjentkom objętym opieką materiały dydaktyczne dotyczące okresu okołoporodowego, wzbogacone filmami instruktażowymi (masaże, relaksacja, oddychanie torem przeponowym).