Ocena: 4.8 / 5.0

Budujemy Centrum Badawczo-Rozwojowe ETER-MED w Straszynie przy ul. Jana Pawła II. 

W dniu 21 grudnia 2020 r. zawarliśmy z Ministrem Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej umowę o dofinansowanie Projektu:

“Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w ETER-MED Sp. z o.o. w obszarze badania i implantacji nowych metod terapeutycznych i rozwiązań technicznych w zakresie stosowania ozonoterapii w medycynie”.

Założeniem projektu jest budowa nowoczesnej infrastruktury badawczej. Celem realizacji projektów badawczo-rozwojowych o wysokim potencjale innowacyjnym w zakresie medycyny. Dzięki inwestycji firma stworzy kompletne i nowoczesne zaplecze badawcze niezbędne dla dalszego rozwoju działalności medycznej Spółki. 

Całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych na inwestycje wynosi 5 809 150,00 zł

Zostało przyznane nam dofinansowanie w kwocie 3 175 032,50 zł, co stanowi w przybliżeniu 54,66% kwoty kosztów kwalifikowalnych.

Poniżej przedstawiamy wybrane zdjęcia z budowy: