ETER-MED Gdańsk

Podstawowa i specjalistyczna opieka zdrowotna w Gdańsku, Straszynie i Cedrach Wielkich

Centrum Badawczo-Rozwojowe ETER-MED Sp. z o.o.

Centrum Badawczo-Rozwojowe ETER-MED Straszyn
4.7/5

Centrum Badawczo-Rozwojowe ETER-MED w Straszynie przy ul. Jana Pawła II 5. 

W dniu 21 grudnia 2020 r. zawarliśmy z Ministrem Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej umowę o dofinansowanie Projektu:

“Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w ETER-MED Sp. z o.o. w obszarze badania i implantacji nowych metod terapeutycznych i rozwiązań technicznych w zakresie stosowania ozonoterapii w medycynie”.

Założeniem projektu jest budowa nowoczesnej infrastruktury badawczej. Celem realizacji projektów badawczo-rozwojowych o wysokim potencjale innowacyjnym w zakresie medycyny. Dzięki inwestycji firma stworzy kompletne i nowoczesne zaplecze badawcze niezbędne dla dalszego rozwoju działalności medycznej Spółki.

Poniżej przedstawiamy wybrane zdjęcia z budowy: