ETER-MED Gdańsk

Podstawowa i specjalistyczna opieka zdrowotna w Gdańsku, Straszynie i Cedrach Wielkich

Co zyskali Pacjenci w ostatnim 20-leciu dzięki ETER-MEDowi? – Cz. 18 – pielęgniarki

Procedura pobierania krwi niezbędna do przeprowadzenia dalszej analizy laboratoryjnej.
4.8/5

Co zyskali Pacjenci w ostatnim 20-leciu dzięki ETER-MEDowi?

Część 17 – wykwalifikowane, doświadczone i przede wszystkim bardzo sympatyczne pielęgniarki!

Nie skłamiemy mówiąc, że w ETER-MEDzie pracują najwspanialsze w Polsce pielęgniarki! Panie te nie tylko obsługują, wspierają i opiekują się pacjentami, ale są też nieocenioną pomocą naszych lekarzy!

Dzięki temu, że Panie pielęgniarki pracujące w ETER-MEDzie przejęły część obowiązków lekarzy, np.:

  • wypisywanie recept,
  • badanie pacjenta,
  • współdecydowanie o dalszej diagnostyce pacjenta,

to kolejki do lekarzy POZ znacznie się zmniejszyły!

Warto zauważyć, że w ostatnich latach znacząco zmieniła się rola pielęgniarki i jej postrzeganie przez pacjentów.

Jeszcze kilka lat temu pielęgniarstwo kojarzyło się głównie z opiekuńczością i pielęgnowaniem pacjenta,jednak postęp medycyny i zmieniająca się rola pacjenta sprawiły, że pielęgniarki

podejmują coraz nowsze zadania.Dziś pacjent jest bardziej świadomy problemu, z jakim się zgłasza, ma większą wiedzę na temat swojego zdrowia, ma też większe wymagania, a tym samym więcej oczekuje od personelu medycznego. Pielęgniarki w Eter-Med do każdego pacjenta podchodzą w sposób indywidualny, mając na uwadze przede wszystkim jego zdrowie i problemy, z jakimi się zmaga.

pielęgniarka, szczepienia, pomoc medyczna

Ogromnym sukcesem naszej pielęgniarki z Cedr Wielkich, a tym samym dumą całego Centrum Medycznego Eter-Med jest zajęcie przez tę pielęgniarkę 1-go miejsca w plebiscycie „Hipokrates Pomorza”! To prestiżowy plebiscyt, w którym wybierani są najlepsi lekarze, pielęgniarki i placówki medyczne w województwie pomorskim!pielęgniarka, jaskółcza, etermed, przychodnia, kardiologia, ekg

Pielęgniarki pracujące w Eter-Med stale się doszkalają, podwyższają swoje umiejętności i kompetencje, co niestety nie należy do standardów w innych przychodniach w kraju. Pomimo tego, że obecnie pielęgniarstwo stawia na ciągły rozwój zawodowy, na doskonalenie wiedzy i umiejętności, to nadal są placówki, w których pielęgniarki nie mają możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji. Otwartość zarządu Eter-Med na stałe podwyższanie kompetencji i kwalifikacji sprawia, że Panie pielęgniarki wzorowo realizują zalecenia lekarzy, wymagania stawiane w służbie zdrowia, jak również samodzielnie podejmują decyzję o badaniu, diagnostyce, leczeniu pacjentów, a także podejmują samodzielne akcje ratujące życie chorych! Dziś pielęgniarki udzielają świadczeń zdrowotnych – diagnostycznych, pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, leczniczych i rehabilitacyjnych, jak również prowadzą akcje profilaktyczne i edukację zdrowotną wśród społeczeństwa.

Nasz personel jest nie tylko bardzo miły i przyjazny dla pacjenta, ale Panie pielęgniarki cechuje również koleżeńskość, wysoka kultura osobista i umiejętność współpracy z całym zespołem Eter-Medu. Tak pozytywne nastawienie do pracy, znacząco przekłada się na pozytywne podejście do pacjenta.