Ocena: 4.4 / 5.0

RTG (rentgen) |Gdańsk, Sopot

Informacja o badaniu

RTG to technika obrazowania wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie(promieniowanie X). Badanie radiologiczne polega na przechodzeniu przez wybraną część ciała badanego (np. klatkę piersiową) kontrolowanych dawek promieni rentgenowskich (promieni X) rzutowanych na prostopadłą płaszczyznę z detektorem tych promieni. Często stosowane w medycynie, głównie w diagnostyce układu kostnego. Metoda ta wykorzystuje cechę ciała ludzkiego do pochłaniania przenikliwego promieniowania RTG. Klisze rentgenowskie przed badaniem umieszczane są w światłoszczelnych kasetach, pomiędzy dwiema specjalnymi foliami wzmacniającymi (tzw. luminoforami), które „uczulają” kliszę na działanie promieni X i przez to pozwalają zmniejszyć wielkość dawki napromieniowania. Przechodzące przez ciało promieniowanie powoduje zaczernienie kliszy fotograficznej. Tkanka kostna wykazuje znacznie większą zdolność absorpcji, czyli pochłaniania promieniowania niż otaczające tkanki miękkie, dzięki czemu widoczna jest na kliszy jako miejsce niezaczernione.

 Przygotowanie oraz przeciwwskazania do badania RTG

RTG Gdańśk, RTG Sopot (rengen)W przypadku wykonywania zdjęcia kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego należy być na czczo i po wypróżnieniu. W dniu poprzedzającym badanie należy stosować się do zaleceń:

 • śniadanie – dieta lekkostrawna,
 • obiad – galaretka lub kisiel, ewentualnie danie płynne,
 • popołudniu, ok. godziny 16 zażyć środki przeczyszczające (nieziołowe),
 • wieczorem i rano zażyć po dwie tabletki Espumisanu i przez cały dzień pić tylko wodę lub napoje bez cukru, koniecznie niegazowane.

Badanie nie może być wykonywane u kobiet w ciąży!

W przypadku pozostałych badań nie ma specjalnych zaleceń dotyczących przygotowania do badania. Jest to badanie krótkotrwałe, możliwe do wykonania prawie o każdej porze dnia. Jeśli istnieje taka potrzeba, badanie może być powtarzane wielokrotnie. Wykonywane jest u osób w każdym wieku.

Należy pamiętać, że promieniowanie X w dużych dawkach jest szkodliwe dla ludzkiego ustroju, choć podczas badania stosowane są niewielkie dawki i bardzo krótki czas naświetlania. Nie ma jednak sensu protestować, gdy lekarz zleca wykonanie zdjęcia, gdyż zalet dokładnej diagnozy przewyższają znacznie ewentualny negatywny wpływ na zdrowie.

Opis badania

RTG Gdańsk, RTG Sopot, Rentgen klatki piersiowej

RTG wykonuje się w Pracowniach Radiologicznych ETER-MED: w przychodni ETER-MED przy ul. Jaskółczej 7/15 w Gdańsku oraz w Przychodni ETER-MED w Oliwie (koło przystanku SKM Gdańsk- Żabianka), przy ul. Górskiego 1 (teren Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu).

Pacjent stoi bądź siedzi naprzeciw kasety zawierającej kliszę fotograficzną. Klisze rentgenowskie przed badaniem umieszczane są w światłoszczelnych kasetach, kaseta jest zawsze układana jak najbliżej ciała osoby badanej, natomiast lampa rentgenowska ustawiana jest w określonym odstępie (zwykle 2 m.). Unika się w ten sposób zniekształceń obrazu różnych naświetlanych warstw ciała badanego. W przypadku RTG klatki piersiowej, pacjent nabiera powietrze oraz wstrzymuje oddech na kilka sekund,(aby obraz nie był rozmazany). W tym czasie technik wykonuje zdjęcie rentgenowskie. Całe badanie trwa zaledwie kilka minut.

Cel badania

Wyniki badania radiologicznego są niejednokrotnie decydujące w zaleceniu właściwego leczenia. Umożliwiają wykrycie nieprawidłowej budowy lub czynności badanego narządu. Służą do określenia procesu chorobowego, jego charakteru i stopnia zaawansowania. Metody radiologiczne znajdują szczególne zastosowanie w rozpoznawaniu następstw urazów, choroby nowotworowej, chorób układu krążenia oraz zmian w układzie kostno-stawowym. Stanowią podstawę leczenia w chirurgii ogólnej, kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej, neurochirurgii, urologii i ortopedii, gdyż umożliwiają ustalenie wskazań do leczenia operacyjnego.

Wskazania do wykonania badania:

 • Urazy (złamania bądź zwichnięcia),
 • Zaburzenia struktury kości w chorobach reumatycznych, zwyrodnieniowych czy osteoporozie,
 • Stwierdzenie zmian w płucach (pozwala na wykrycie tzw. zastoju w płucach, polegającego na nagromadzeniu płynu powodującego duszność, mogącego być następstwem choroby serca),
 • Szukanie objawów choroby serca,
 • Wszelkie schorzenia w obrębie klatki piersiowej,
 • Obrażenia klatki piersiowej,
 • Zaburzenia rozwojowe narządów,
 • Badanie przed i pooperacyjne,
 • Badania okresowe (RTG klatki piersiowej)  powinno być wykonywane co 2 lata, a u osób ze zwiększonym ryzykiem choroby płuc wynikającym np. z rodzaju wykonywanej pracy zawodowej – raz w roku,
 • Rozpoznanie:
 1. gruźlicy,
 2. guzów płuc,
 3. rozedmy płuc,
 4. wydolności układu krążenia,
 5. wielkości serca i aorty,
 6. płynu w jamach opłucnowych,
 7. zamostkowego wola tarczycy,
 8. powiększonych węzłów chłonnych śródpiersia.

RTG Gdańsk, RTG Sopot, RTG klatki piersiowej, RTG płuc

Czas oczekiwania na wynik:

Pacjent otrzymuje wynik po wykonaniu badania rentgenowskiego do 3 dni. Zdjęcie jest analizowane przez doświadczonego lekarza radiologa, który dokonuje opisu zdjęcia. Wynik badań radiologicznych przekazywany jest w formie opisu, z płytą CD.

Istnieje możliwość wydania opisu badania innej osobie lub wysłania emailem, jednak podczas badania należy złożyć u osoby wykonującej badanie druk upoważnienia wydania opisu badania innej osobie lub wysłania emailem.

RTG  w Gdańsku wykonywane jest w pracowniach radiologicznych ETER-MED:
– w przychodni ETER-MED przy ul. Jaskółczej 7/15  (tel.: 58-3202600)
– w przychodni ETER-MED przy ul. Górskiego 1- teren AWFiS

Wymagana jest uprzednia rejestracja. Usługi bezpłatne świadczone są tylko z właściwym skierowaniem od lekarzy z ETER-MED lub odpłatne.

RTG Gdańsk – RTG Sopot (Ucyfrowione aparaty rentgenowskie)

button-sklep