Ocena: 4.1 / 5.0

Jak przygotować się do pobrania próbki kału?

Przed rozpoczęciem zbiórki próbek zakup w najbliższej aptece 3 pojemniki na kał ( w przypadku badania w kierunku nosicielstwa SS /książeczka sanepidowska/) lub 1 pojemnik w przypadku badania na posiew kału, badania ogólnego, na obecność krwi, parazytologicznego (pasożyty) oraz na obecność clostridium difficile.

Próbki kału do badania w kierunku nosicielstwa SS należy pobierać w ciągu 3 kolejnych dni (każdego dnia jedna próbka kału).

Kał należy oddać do czystego, wyparzonego wrzątkiem naczynia lub można wykorzystać również talerz jednorazowego użytku (nie do muszli klozetowej).

Za pomocą łopatki znajdującej się w plastikowym pojemniku do kału (do nabycia w aptece) pobrać z kilku miejsc stolca porcję kału w ilości nie większej niż 1/3 pojemnika.

Próbki kału na badania w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella należy zbierać przez trzy kolejne dni i każdego dnia nam dostarczać (niestety SANEPID zaprzestał przyjmowanie próbek z kilku dni jednorazowo).

W dniu badania pamiętaj o:

  • Postępuj tak jak w przypadku pobierania próbki na badania mikrobiologiczne i analityczne (całkowicie opróżnij pęcherz moczowy i oddaj kał do przygotowanego wcześniej naczynia).
  • Za pomocą aplikatora pobierz próbkę kału i umieść ją na podłożu transportowym.
  • Na pojemniku zapisz datę oraz godzinę pobrania materiału i tak przygotowaną próbkę dostarcz do naszej recepcji w godzinach 7:30-9:15.
  • Pobieraj próbki w taki sam sposób przez dwa kolejne dni, za każdym razem zapisując datę i godzinę pobrania i za każdym razem dostarczaj nam na bieżąco. Pamiętaj! Próbki z kałem do badań przyjmujemy w dni robocze oprócz piątków – tylko z dnia bieżącego.