ETER-MED Gdańsk

Podstawowa i specjalistyczna opieka zdrowotna w Gdańsku, Straszynie i Cedrach Wielkich

Jak przygotować się do pobrania próbki wymazu kału?

Pojemnik przeznaczony do badania próbek kału w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella.
4.5/5

Jak przygotować się do pobrania wymazu z kału?

Przed rozpoczęciem zbiórki próbek zakup w najbliższej aptece 3 jałowe wymazówki na kał ( w przypadku badania w kierunku nosicielstwa SS /książeczka sanepidowska/) lub 1 pojemnik w przypadku badania na posiew kału, badania ogólnego, na obecność krwi, parazytologicznego (pasożyty) oraz na obecność clostridium difficile.

Wymaz z kału do badania w kierunku nosicielstwa SS należy pobierać w ciągu 3 kolejnych dni (każdego dnia jeden wymaz z kału).

Sposób pobrania wymazu z kału:

W celu pobrania wymazu z kału należy wprowadzić jałową wymazówkę do grudki kału i kilkakrotnie nią obracając pobrać materiał. Umieścić wymazówkę w podłożu transportowym, wchodzącym w skład zestawu.

W prawidłowo pobranym wymazie z kału musi być widoczny ślad kału na waciku wymazówki. Na pobranej próbce wpisać czytelnie imię i nazwisko osoby badanej.

Ważne!

  • Materiał przyjmujemy na wymazówkach z podłożem transportowym
  • Pacjent powinien dostarczyć trzy próbki kału w ciągu 3 kolejnych dni (1 próbka-1 dzień). Laboratorium nie przyjmuje do badania trzech, a nawet dwóch próbek dostarczonych tego samego dnia.
  • Pacjent może oddać do badań kał pobrany wieczorem dnia poprzedzającego wizytę w laboratorium  i przechować go w lodówce.
  • Materiał może być przyjmowany tylko od poniedziałku do środy (poniedziałek,wtorek,środa)!

W dniu badania pamiętaj o:

  • Postępuj tak jak w przypadku pobierania próbki na badania mikrobiologiczne i analityczne (całkowicie opróżnij pęcherz moczowy i oddaj kał do przygotowanego wcześniej naczynia).
  • Przygotowaną próbkę dostarcz do naszego punktu pobrań w godzinach jego otwarcia.
  • Pobieraj próbki w taki sam sposób przez dwa kolejne dni i za każdym razem dostarczaj nam na bieżąco.