Ocena: 5.0 / 5.0

Prosimy Was o pomoc dla Mateusza – dziecka naszego wspaniałego Współpracownika.

Mateusz od kilku lat zmaga się z chorobami wymagającymi wielokierunkowego specjalistycznego leczenia i intensywnej rehabilitacji.

Po urodzeniu rozpoznano u niego tzw. Zespół IUGR, potem doszło wirusowe zapalenie mózgu, pojawiła się cukrzyca, niedoczynność tarczycy, zespół nerczycowy, niedobór odporności oraz niedowidzenie.

Każda z tych chorób sama w sobie stanowi duże obciążenie i ogromny wysiłek leczniczy.

Mateusz wymaga długotrwałej i intensywnej rehabilitacji w domu oraz w specjalistycznych ośrodkach rehabilitacyjnych, udziału w zajęciach stymulujących rozwój psychoruchowy oraz zaopatrzenia w sprzęty ortopedyczne wspomagające terapię.

Od 2018 roku Mateusz uczestniczy w zindywidualizowanym programie rehabilitacyjnym w Anglii, który przynosi efekty. Brakuje jednak już środków na jego kontynuację. Rodzice Mateusza proszą o pomocą postaci 1% podatku.

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.

Aby to zrobić należy w zeznaniu podatkowym PIT wpisać nr KRS Fundacji: 0000037904 oraz w rubryce „informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1%”:  25384 GUZEK MATEUSZ .

Można też przelać środki na konto Fundacji:  42 2490 0005 0000 4600 7549 3994
(w tytule wpłaty koniecznie należy wpisać: 25384 Guzek Mateusz)