ETER-MED Gdańsk

Podstawowa i specjalistyczna opieka zdrowotna w Gdańsku, Straszynie i Cedrach Wielkich

Prosimy Was o pomoc dla Mateusza!

Chłopiec na wózku inwalidzkim
4.9/5

Prosimy Was o pomoc dla Mateusza – dziecka naszego wspaniałego Współpracownika.

Mateusz zmaga się z chorobami wymagającymi wielokierunkowego specjalistycznego leczenia i intensywnej rehabilitacji.

Chłopiec w wieku dwóch lat zachorował na wirusowe zapalenie mózgu, które niestety miało bardzo ciężki przebieg. Na skutek choroby wystąpił u niego niedowład nóg i prawej ręki oraz przykurcze utrudniające mu samodzielne poruszanie się i wykonywanie codziennych czynności. Dodatkowo jego problemy zdrowotne pogorszyły wykryte w kolejnych latach choroby – cukrzyca t. I, niedoczynność tarczycy, zespół nerczycowy, pierwotny niedobór odporności, zespół Jugr.
Pomimo ograniczeń, jakie wynikają z przebytego zapalenia mózgu i tak dużych obciążeń chorobowych Mateusz, dzięki ciężkiej pracy, jaką włożył w intensywną, kilkuletnią rehabilitację, rozwija się i żyje aktywnie. Jest pogodnym, pełnym energii i zapału chłopcem. Ma mnóstwo zainteresowań. Lubi jeździć na swoim specjalnym rowerze, uwielbia wodę i czas na basenie, gdzie ćwiczy i uczy się pływać. Uwielbia zwierzęta, jazdę na koniach, marzy o własnym psie.

Obecnie na skutek postępów choroby, nasilenia spastyczności i przykurczów w kolanach i biodrach Mateusz wymaga przeprowadzenia trudnej specjalistycznej operacji ortopedycznej bez której straci sprawność, na którą pracował od wielu lat i możliwość chodzenia. Operacja, która nie tylko może zabezpieczyć go przed utratą sprawności, ale da mu szansę na dużą poprawę poruszania się, jest zaplanowana na czerwiec br w Klinice w Belgii i wiąże się z dużymi kosztami. Po operacji Mateusz będzie wymagał specjalistycznego zaopatrzenia ortopedycznego i kontynuacji rehabilitacji.

Mateusz jest podopiecznym Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.

Rodzice Mateusza proszą o pomoc w postaci przekazania 1,5% podatku na Jego leczenie i rehabilitację

Aby to zrobić należy w zeznaniu podatkowym PIT wpisać nr KRS Fundacji: 0000037904 oraz w rubryce „informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1,5%”: 25384 GUZEK MATEUSZ.

Można też przelać środki na konto Fundacji: 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994
(w tytule wpłaty koniecznie należy wpisać: 25384 Guzek Mateusz)