ETER-MED Gdańsk

Podstawowa i specjalistyczna opieka zdrowotna w Gdańsku, Straszynie i Cedrach Wielkich

Szczepimy przeciwko COVID19

Szczepionka przeciwko Covid-2019.
4.5/5

Aktualizacja 28.07.2022r.

Druki do pobrania:

Polska ??

Україна ?? Ukraina Emoji | Flagi-panstw.pl

England ??
Росія ??

Zaczynamy szczepić dzieci 5+

Od 18 grudnia szczepimy dzieci w wieku 5+.  Szczepienie u osób w wieku 5-11 lat jest wykonywane przy użyciu szczepionki Comirnaty w dostosowanej do wieku w dawce pediatrycznej – 10 mikrogramów/dawkę (0,2 ml z ampułki 10 dawkowej). Schemat szczepienia jest dwudawkowy przy zachowaniu rekomendowanego odstępu co najmniej 21. dni między dawkami. Ważne jest podanie dwóch dawek szczepionki, bez nieuzasadnionego wydłużania odstępów pomiędzy dawkami. W przypadku dzieci z ciężkimi zaburzeniami odporności schemat podstawowy szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat obejmuje podanie trzech dawek: dwóch dawek w odstępie co najmniej 21 dni oraz dawki dodatkowej (uzupełniającej), podawanej w odstępie co najmniej 28 dni po ukończeniu 2-dawkowego schematu szczepienia przeciw COVID-19. Trzydawkowy schemat szczepienia zlecany jest u dzieci z ciężkimi zaburzeniami odporności:
1) w trakcie leczenia przeciwnowotworowego,
2) w trakcie leczenia immunosupresyjnego z różnych przyczyn,
3) po przeszczepach narządów litych przyjmujące leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne,
4) po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich 2 lat,
5) z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności,
6) zakażonych HIV,
7) leczonych dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków biologicznych,
które mogą hamować odpowiedź immunologiczną,
8) dializowanych z powodu niewydolności nerek.
O kwalifikacji do szczepienia dzieci 5-11 lat i 12-15 lat decyduje każdorazowo lekarz.

Skierowanie na szczepienie dzieci z grupy 5-11 lat jest wystawiane automatycznie przez system od dnia 12.12.2021 r. z chwilą ukończenia przez dziecko 5 r.ż.;
Kwalifikację do szczepienia dzieci 5-15 lat wykonuje lekarz, z ważnym prawem wykonywania zawodu, również lekarz stażysta i lekarz rezydent, zgodnie z zasadami ogólnymi przyjętymi dla szczepień przeciw COVID-19;
Przy kwalifikacji lekarskiej do szczepienia w grupie wiekowej 5-11 lat stosowany jest kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem dziecka w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19.

Szczepienia przeciw COVID-19 dzieci w wieku 5-11 lat mogą być realizowane preparatem Comirnaty w dawce 10μg (podmiot odpowiedzialny BioNTech Manufacturing GmbH, reprezentowany w Polsce przez Pfizer Polska Sp. z o.o.), który został dopuszczony do obrotu w procedurze warunkowej po ocenie w Europejskiej Agencji Leków, ze wskazaniami ochrony przed objawami COVID-19 wywołanymi przez wirusa SARS-CoV-2 u dzieci w wieku 5-11 lat. Dwie dawki szczepionki powinny być podane w odstępie co najmniej 21 dni;
Młodzież w wieku ≥12 lat powinna otrzymać szczepionkę Comirnaty w dawce 30 μg;

Jeżeli pomiędzy podaniem pierwszej i drugiej dawki dziecko kończy 12 lat, należy podać szczepionkę w dawce i składzie zgodnym z jego wiekiem w dniu szczepienia w schemacie:
1) pierwszą dawkę szczepionki dopuszczoną do stosowania u osób w wieku 5-11 lat (dawka 0,2 ml zawierająca 10 μg w fiolce z pomarańczowym wieczkiem),
2) jako drugą dawkę szczepionkę dopuszczoną do stosowania u osób w wieku 12 lat i starszych (dawka 0,3 ml zawierająca 30 μg w fiolce z fioletowym wieczkiem).,

Na podstawie CHPL szczepionki Comirnaty, osobom poniżej 18 lat nie podaje się dawki przypominającej;
Szczepionki przeciw COVID-19 w grupie dzieci 5-11 lat mogą być podawane w dowolnym czasie przed podaniem lub po podaniu, albo jednoczasowo (tylko w różne
okolice ciała) z innymi szczepionkami w ramach Programu Szczepień Ochronnych;
W przypadku braku automatycznie wystawionego e-skierowania lekarz w punkcie szczepień może samodzielnie wystawić e-skierowanie na szczepienie osobom
uprawnionym oceniając wiek osoby szczepionej (ukończony 5 r.ż.);
Skierowanie na dawkę dodatkową 28 dni po pełnym szczepieniu, wystawia lekarz;
UCC w zakresie UE będzie wystawiany dla dziecka w pełni zaszczepionego na dotychczasowych zasadach;

Przypominająca dawka szczepionki przeciw COVID-19 dla osób 18+

Od 2 listopada 2021 r. rozpoczynamy szczepienia dawką przypominającą (Pfizer-BioNTech) wszystkich osób, które ukończyły 18 rok życia i otrzymały pełny schemat szczepienia preparatami:

 • Pfizer-BioNTech (2 dawki),
 • AstraZeneca (2 dawki),
 • Vaccine Janssen (1 dawka).

Przypominającą dawkę szczepionki stosuje się z zachowaniem odstępu co najmniej 6 miesięcy po ukończeniu pełnego schematu szczepienia przeciw COVID-19.

Od dnia 24.11.2021 r. osoby w wieku 50+ będą mogły zapisać się na dawkę przypominającą w skróconym odstępie czasowym, tj. po 5 miesiącach od przyjęcia szczepionki w schemacie podstawowym.

Osobom, które przyjmą dawkę przypominającą będą wydłużane Unijne Certyfikaty Covid na okres 1 roku od daty przyjęcia dawki przypominającej.

Osoby z zaburzeniami odporności już mogą przyjąć trzecią dawkę

Obecnie trzecia przypominająca dawka szczepionki przeciw COVID-19 jest przeznaczona dla osób:

 • otrzymujących aktywne leczenie przeciwnowotworowe;
 • po przeszczepach narządowych przyjmującym leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne;
 • po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich dwóch lat;
 • z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności;
 • z zakażeniem wirusem HIV;
 • leczonych aktualnie dużymi dawkami kortykosteroidów lub innymi lekami, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną;
 • dializowanych przewlekle z powodu niewydolności nerek.

We wskazanych grupach z zaburzeniami odporności w odstępie nie mniej niż 28 dni po ukończeniu dwudawkowego schematu szczepienia przeciw COVID-19 dodatkową dawkę stosuje się:

 • u osób powyżej 18. roku życia należy stosować szczepionki mRNA, czyli Comirnaty Pfizer-BioNTech albo Spikevax Moderna,
 • u dzieci w wieku 12-17 lat należy stosować szczepionkę Comirnaty Pfizer-BioNTech.

Rejestracja powyższej grupy pacjentów trwa od 1 września 2021 r.

Wraz z decyzją Europejskiej Agencji Leków zalecenia dotyczącej podawania dodatkowej dawki dla każdego z wymienionych preparatów mogą być uaktualnione.

Unijny certyfikat szczepienia przeciwko COVID19.

Od 01 czerwca 2021 r. pacjenci, którzy szczepili się przeciwko COVID19 między innymi w przychodniach ETER-MED mogą na Internetowym Koncie Pacjenta (https://pacjent.gov.pl) znaleźć Unijny Certyfikat COVID #UCC #Certyfikat #podróże #wakacje

Od 07 czerwca szczepimy osoby, które ukończyły 12 rok życia!

Pamiętaj, że szczepionki:

 • ratują życie
 • są jednym z największych osiągnięć cywilizacji
 • chronią przed powikłaniami i kalectwem z powodu chorób zakaźnych
 • działają szybko
 • eliminują najgroźniejsze choroby zakaźne.

W krajach Unii Europejskiej dostępne są:

TRZY szczepionki przeciw COVID-19 podawane w schemacie dwóch dawek:

 • Szczepionka mRNA Comirnaty Pfizer-BioNTech,
 • Szczepionka mRNA COVID-19 Vaccine Moderna,
 • Szczepionka wektorowa Vaxzevria AstraZeneca.

JEDNA szczepionka podawana w postaci 1 dawki:

 • Szczepionka wektorowa Janssen.

Czy ETER-MED uczestniczy w akcji szczepień przeciwko COVID19?

ETER-MED rozpoczął szczepienia pacjentów 25 stycznia 2021 r. w następujących lokalizacjach:

 • Gdańsk, ul. Żabi Kruk 10
 • Gdańsk, ul. Górskiego 1 (AWF)
 • Gdańsk, ul. Kolonijna 2 (Sobieszewo)
 • Cedry Wielkie, ul. Płażyńskiego 18
 • Sztutowo, Kanałowa 7

W EterMed szczepimy:

2-dawkowymi szczepionkami:

1-dawkową szczepionką:

 

Jak zapisać się na szczepienie przeciwko covid19 ?

Pacjent może zapisać się się na szczepienie:

 • telefonicznie: 58 320 26 00  – rejestrujemy na szczepienia do naszych przychodni ETER-MED,
 • na stronie pacjent.gov.pl,
 • na infolinii Narodowego Programu Szczepień Przeciw COVID-19 pod numerem 989,
 • zgłaszając chęć zaszczepienia (to nie jest rejestracja) poprzez wysyłanie sms na nr 664 908 556 (w odpowiedzi będzie należało wysłać swój nr pesel oraz kod pocztowy naszego miejsca zamieszkania).

Uzyskałem u Was termin na szczepienie przeciwko covid19 ale jestem osobą niepełnosprawną, czy ktoś może pomóc mi dojechać do Was?

Niepełnosprawni Pacjenci, którzy umówili się do nas na szczepienie przeciwko covid19 mogą korzystać z gminnego transportu, jeżeli są mieszkańcami tych gmin /zarządzenie wojewody/:

A pacjenci leżący, którzy nawet z pomocą nie mogą dotrzeć na szczepienie?

Zgłoszenia pacjentów naszego województwa do NFZ, na razie bez wyznaczenia terminu szczepienia:
Te️l.  583218620 lub 800190590.
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, pesel, adres z kodem pocztowym, nr tel komórkowego.

Pacjent idąc na szczepienie przeciwko COVID19 powinien przygotować i mieć ze sobą:

✅Jeżeli jesteś przewlekle chory i należysz do grupy 1B (zapoznaj się z dokumentem)

✅ Na szczepienie należy przybyć dokładnie 10 minut przed wyznaczonym czasem (ze względów epidemiologicznych wcześniej nie będziemy wpuszczać do budynku).

✅ Tego dnia należy, jak co dzień przyjąć stałe leki, zjeść posiłek oraz mieć ubranie umożliwiające szybki dostęp do ramienia.

Uwaga❗ Jeżeli w dniu szczepienia masz temperaturę lub czujesz się chory albo miałeś kontakt z osobą zakażoną niezwłocznie zadzwoń do nas w celu przełożenia terminu szczepienia.

O szczepionce przeciw covid19

W Polsce zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia, od 07.06.2021 r. szczepienia przeciw COVID-19 realizowane są w następujący sposób:

 • Vaxzevria AstraZeneca w schemacie dwudawkowym przy zachowaniu odstępu od 35 dni (nie dłużej jednak niż do 84 dnia) między dawkami,
 • Comirnaty Pfiser Bioton przy zachowaniu odstępu po upływie 21 dni (nie dłużej niż 42 dni) między dawkamim,
 • COVID-19 Vaccine Moderna przy zachowaniu odstępu po upływie 28 dni (nie dłużej niż 42 dni) między dawkami.

Wg. Polskiej Akademii Nauk:

 • osoby zaszczepione w ogromnej większości przypadków nie zachorują na COVID-19;
 • osoby zaszczepione, nawet jeśli się zakażą, to przejdą chorobę łagodnie;
 • osoby zaszczepione nie będą zakażały innych w ogóle lub w rzadkich przypadkach zachorowań będą zakażały w mniejszym stopniu;
 • jeśli zaszczepimy się powszechnie, epidemia wygaśnie.

Ponieważ te szczepionki wymagają bardzo niskich temperatur, nie mają w swoim składzie aż tyle środków konserwujących, które w głównej mierze były odpowiedzialne za wczesne lub późne NOPy.

W stanu wiedzy na dzień 07.07.2021r. ważny głos w dyskusji Profesora Wojciecha Szczeklika:

Jakie mamy szczepionki mRNA?

Szczepionki mRNA, które obecnie mają potwierdzoną skuteczność, odpowiednie bezpieczeństwo i wchodzą na całym świecie do praktyki klinicznej to:

 1. Pfizer-BioNTech (robocza nazwa: BNT162b2)
 2. Moderna (robocza nazwa: mRNA-1273)

Czy szczepionka oparta o mRNA to nowa technologia?

NIE – od lat jest rozwijana (badania nad nowotworami i innymi zakażeniami wirusowymi, w tym wścieklizna, Ebola, SARS-1). To co jest nowe, to masowe szczepienia na bazie tej technologii.

Czy proces powstawania szczepionki przebiegał wg. pełnych procedur badań klinicznych?

TAK – choć tempo było imponujące, to nie pominięto żadnych kroków powstawania szczepionki: fazy przedkliniczne, kliniczne (duże grupy!) i rejestracja przebiegały prawidłowo.

Mechanizm działania?

Szczepionka mRNA zawiera instrukcję molekularną dla komórki ludzkiej jak wytworzyć białko S (spike, kolec) wirusa SARSCoV-2 co w rezultacie uruchamia produkcję przeciwciał oraz odporność komórkową z limfocytów T przeciwko wirusowi.

Czy szczepionka chroni przed ciężkim przebiegiem choroby?

TAK. Badanie >43 tys. ochotników (Pfizer): 10 ciężkich zachorowań w badanej grupie z czego 9 w grupie placebo i 1 w grupie ze szczepionką.

Powikłania krótkoterminowe po szczepieniu?

Bezpieczeństwo jest porównywalne do innych szczepionek przeciwwirusowych. Najczęstsze działania niepożądane to:

 1. ból, zaczerwienienie w miejscu wkłucia,
 2. po szczepieniu często (>20%) uczucie zmęczenia, ból głowy, bóle mięśni i stawów, gorączka.

Czy następnego dnia po szczepieniu mogę pójść do pracy?

Tak, choć lepiej nie szczepić całego zespołu w ten sam dzień z uwagi na możliwe odczyny poszczepienne (jw.), które mogą spowodować krótką absencję w pracy.

Powikłania długoterminowe?

Na razie mamy obserwację kilkumiesięczną (od wakacji) i wg. dostępnych informacji Szczepionka jest bezpieczna. Długoterminowe skutki po szczepieniach są niezmiernie rzadkie. Dane o bezpieczeństwie długoterminowym będą zbierane, a informacje o nich będą publicznie dostępne.

Czy możliwe są odległe skutki zmiany naszego kodu genetycznego DNA?

ABSOLUTNIE NIE. Cząsteczka mRNA, która znajduje się w szczepionce nie przenika do jądra komórkowego i nie integruje się z DNA człowieka. Jest wykorzystywana jedynie do produkcji białka i po kilku dniach jest degradowana.

Czy osoby uczulone na białko kurze mogą się szczepić?

TAK. W procesie produkcyjnym szczepionki Pfizer-BioNTech nie są wykorzystywane jaja kurze. Szczepionka składa się z m-RNA, cząsteczki tłuszczu, która ją otacza i umożliwia przenikanie przez błonę komórkową oraz jonów sodu.

Czy osoby w ciąży i karmiące mogą się szczepić?

Takie osoby brały udziału w badaniach i na chwilę obecną już jest to zalecane.

Czy podanie szczepionki, jeżeli jest się w ciąży, może uszkodzić płód?

Nie ma żadnych podstaw żeby przypuszczać, że szczepionka jest szkodliwa dla rozwijającego się płodu, nawet jeżeli jest się w ciąży podczas szczepienia.

Przeciwwskazania do szczepienia?

Objawy ostrej infekcji z gorączką (temp powyżej 38 st.C). Względne – reakcja anafilaktyczna w wywiadzie (do rozważenia w pełnym zabezpieczeniu szpitalnym – decyzja zawsze powinna być skonsultowana z lekarzem).

Jaki zachować odstęp czasowy od innych szczepień (np. na grypę)?

Odstęp między szczepieniem przeciw SARS-COV-2 a innymi szczepieniami powinien wynosić 7 dni (to może się jeszcze zmieniać, ale na pewno nie potrzeba dłuższej przerwy).

Czy jeżeli choruję na ciężką niewydolność serca, astmę to mogę się zaszczepić?

TAK – koniecznie! Pacjenci z ciężkimi chorobami przewlekłymi są narażeni na powikłania COVID-19. Optymalnie należy się szczepić w czasie, kiedy choroba przewlekła jest dobrze kontrolowana (nie podczas zaostrzenia).

Czy jeżeli przebyłem COVID-19 to powinienem się zaszczepić i czy jest to bezpieczne?

Jest to bezpieczne. Należy się zaszczepić. Po przebytym COVID-19 można rozważyć odłożenie szczepienia o 2-3 miesiące, choć nie jest to konieczne (minimum 30 dni).

Czy należy sprawdzić czy mamy przeciwciała przeciwko SARS-CoV-2 (czy przebyliśmy zakażenie) przed szczepieniem?

NIE – w badaniach klinicznych nie było to testowane i nie jest to zalecane. Nie ma to też wpływu na skuteczność działania szczepionki.

Czy częste są groźne powikłania wstrząsu uczuleniowego (anafilaktycznego)?

NIE – są to niezmiernie rzadkie powikłania. Zagrażający życiu wstrząs wystąpił jak na razie u 3 osób (od wprowadzenia szczepień) na całym świecie. Były to osoby, u których wstrząs występował już wcześniej. We wszystkich przypadkach szybko zastosowano odpowiednie leczenie i nie doszło do innych powikłań.

Czy mogą się szczepić osoby z chorobami nowotworowymi, chorobami immunologicznymi, stosujące leki biologiczne?

TAK – osoby z obniżoną odpornością mogą i powinny się szczepić. Nie jest tylko do końca pewne jak dobra będzie wytworzona odporność (słabsza odpowiedź niż u zdrowych).

Czy osoby z HIV/AIDS mogą się szczepić?

TAK – podobnie jak inne osoby z osłabioną odpornością. W badaniu 3 fazy szczepionki Pfizer brało udział kilkaset osób z tym schorzeniem – wyniki jeszcze nie są opublikowane.

Czy szczepić dzieci?

Dzieci są szczepione, gdy ukończyły 12 rok życia.  Dzieci do czasu ukończenia 16 roku życia na szczepienie muszą przybyć z opiekunem prawnym, zaś po ukończeniu 16 roku życia mogą być same jeżeli będą miały ze sobą wypełniony kwestionariusz i zgodę na szczepienia podpinaną przez opiekana prawnego. Czekamy na wyniki badań klinicznych z grupy 0,5 roku do 12 rok życia.

Jak długo utrzyma się odporność po szczepieniu?

Tego jeszcze nie wiemy. Patrząc na stosunkowo małą zmienność genetyczną wirusa SARS-COV2 można mieć nadzieję, że przynajmniej rok.

Czy po szczepieniu należy kontrolować przeciwciała, żeby określić czy zyskaliśmy odporność?

Nie ma takiej konieczności.

Ile osób musi się zaszczepić żeby wróciła normalność?

Szacuje się, że aby uzyskać odporność zbiorową/stadną potrzebna jest odporność u ok. 70% populacji (przebycie zakażenia lub szczepionka). Dla populacji polskiej (ok. 38mln) jest to około 26 mln osób.”

 

Wykonanie szczepienia ochronnego przeciw COVID-19 będzie poprzedzone badaniem kwalifikacyjnym, aby zidentyfikować ewentualne przeciwwskazania oraz ograniczyć ryzyko wystąpienia błędów medycznych i niepożądanych odczynów poszczepiennych. Zalecane jest wykorzystanie przesiewowego kwestionariusza kwalifikacyjnego do szczepienia przeciw COVID-19, który będzie wypełniany przez pacjenta. Kwestionariusz ten będzie wykorzystany przez lekarza w czasie procesu kwalifikacji pacjenta do szczepienia przeciw COVID-19.

Kwestionariusz ten powinien być stale aktualizowany ze względu na napływające sygnały z innych krajów (Azja, Wlk. Brytania, Izrael, USA), które wcześniej rozpoczęły szczepienia.

Ryzyko wystąpienia reakcji anafilaktycznej jest najwyższe w krótkim czasie po podaniu szczepionki, stąd też osoba zaszczepiona powinna być poddana obserwacji do 15 min z możliwością jej wydłużenia, jeżeli są takie wskazania. Przeciwwskazaniem do szczepienia jest reakcja anafilaktyczna, która wystąpiła w przeszłości po podaniu leku, szczepionki lub pokarmu, w tym ciężka reakcja alergiczna na substancję czynną lub inny składnik szczepionki. Podanie szczepionki należy odroczyć w przypadku wystąpienia ostrego przebiegu choroby z gorączką lub zaostrzenia choroby przewlekłej.

Do pobrania:

Comirnaty koncentrat BioNTech Pfizer:

COVID-19 Vaccine Moderna:

COVID-19 Vaccine AstraZeneca

Vaccine Janssen

Status osoby po szczepieniu covid19

Przyjęcie szczepionki będzie potwierdzone przez specjalny system, który będzie umożliwiał weryfikację zaszczepienia (m.in. kod QR, który pozwoli szybko potwierdzić odbyte szczepienie). Radykalnie ogranicza ono możliwość zachorowania i transmisji wirusa SARS-CoV-2. W związku z tym, osoby zaszczepione będą mogły bez dodatkowych testów korzystać z usług zdrowotnych w publicznej służbie zdrowia, a także nie będą uwzględniane w limitach dotyczących spotkań towarzyskich. Nie będzie także potrzeby odbywania kwarantanny przez zaszczepionych w wypadku kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem. Rząd po zatwierdzeniu charakterystyk produktów leczniczych szczepionek we współpracy z Radą Medyczną rozważy możliwość wprowadzenia kolejnych rozwiązań zwalniających z zasad bezpieczeństwa dla osób zaszczepionych i opublikuje je w formie rozporządzenia.

Jak są realizowane szczepienia przeciwko COVID19 w Polsce

Ministerstwo Zdrowia uruchomiło serwis internetowy z interaktywnymi mapami i wykresami, na których uwidocznione są między innymi dane dotyczące liczby osób zaszczepionych na poziomie kraju, województw i powiatów (w poszczególnych dniach oraz łącznie), statystyki odczynów poszczepiennych oraz informacje o dawkach, które poddano utylizacji.

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/

Przebieg szczepień z punktu widzenia pacjenta

Proces szczepień będzie oparty o zaproszenie (dokument e-skierowania) ważne 60 dni od dnia wystawienia. Będą one generowane automatycznie w systemie P1 (Elektronicznej Platformie Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych) w transzach zgodnych z kolejnością szczepień (dla określonych grup wiekowych, zawodowych itd.).

Ponadto, lekarze będą mogli wystawić dla pacjenta indywidualne e-skierowanie (np. dla osoby nieposiadającej numeru PESEL, dla osoby, która nie mogła poddać się szczepieniu w okresie ważności pierwszego e-skierowania).

Proces umówienia na szczepienie będzie oparty o centralny system e-rejestracji, integrujący indywidualne grafiki przyjęć poszczególnych punktów szczepień. W celu umówienia wizyty, pacjent będzie mógł skorzystać ze specjalnej infolinii, umówić się elektronicznie poprzez swoje Internetowe Konto Pacjenta (dostępne na pacjent.gov.pl), za pośrednictwem placówki, w której wystawiono mu e-skierowanie lub bezpośrednio w punkcie szczepień.

Umówienie się na szczepienie nie będzie wymagało posiadania nr e-skierowania, ponieważ wystarczające będzie podanie swoich danych osobowych (system e-Rejestracji będzie zintegrowany z systemem P1, co umożliwi automatyczną weryfikację ważności e-skierowania). Po dokonaniu rezerwacji wizyty, pacjent otrzyma SMS z informacją o wybranym miejscu i terminie szczepienia, ponowny SMS będzie przekazywany dzień przed wizytą. Pacjent będzie od razu umawiany na 2 wizyty i także przed drugą dawką szczepionki będzie powiadamiany sms-em. Informacja o przebytym szczepieniu będzie wprowadzana do e-Kart Szczepień w systemie P1. Pacjent otrzyma też zaświadczenie o szczepieniu umożliwiające korzystanie z ułatwień.

Więcej o szczepionce

Szczepionki te opierają się o wektory, którymi są aktywne wirusy zmodyfikowane w sposób minimalizujący ryzyko zakażenia. Przykładowo, mogą być to wirusy szczepionkowe, których skuteczność i bezpieczeństwo potwierdzono w przeszłości lub wirusy, które nie mogą powodować choroby u człowieka. Wektory po dostaniu się do komórki człowieka są w stanie wytworzyć wybrane białka patogenu, przeciwko któremu ma być skierowana reakcja immunologiczna organizmu. Zalety szczepionek wektorowych to wywoływanie silnej odpowiedzi immunologicznej przy podaniu małej dawki, brak możliwości wywołania choroby, bezpieczeństwo i stabilność.

Szczepionki te zawierają informację genetyczną w postaci mRNA pozwalającą na produkcję w komórce wybranych białek patogenu, które następnie są prezentowane na powierzchni komórek naszemu układowi immunologicznemu. mRNA nie wnika do jądra komórkowego, gdzie znajduje się DNA (materiał genetyczny) i nie może wpływać na genom osoby zaszczepionej. Cząsteczka RNA po wytworzeniu białka ulega szybkiej degradacji. W odpowiedzi na szczepionkę, układ immunologiczny wytwarza odpowiedź, która uniemożliwia namnażanie się wirusa i chroni przed chorobą. Szczepionka nie zawiera aktywnego wirusa, który mógłby wywołać chorobę. Zaletą szczepionek mRNA jest ich wysoka immunogenność, czystość produktu, brak konieczności stosowania adiuwantów, możliwość szybkiej produkcji dużej liczby dawek.

Szczepionki te zawierają w składzie oczyszczone, najbardziej immunogenne białka wirusowe. Po dostaniu się do organizmu muszą dostać się do komórek prezentujących antygen, które następnie wykorzystują je do wytworzenia specyficznej odpowiedzi immunologicznej. Odpowiedź immunologiczna, skierowana przeciwko wyselekcjonowanym antygenom, wchodzącym w skład szczepionki podjednostkowej jest bardzo swoista, jednak jej efektywność może być niższa w porównaniu do szczepionek nowej klasy.

Za dopuszczenie do obrotu szczepionek pandemicznych, zgodnie z wymogiem obligatoryjnego zastosowania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 726/2004 z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiającego unijne procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków – Dz. Urz. UE L Nr 136 str. 1, z późn. zm.., odpowiada Komisja Europejska, po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (The Committee for Medicinal  Products for Human Use – CHMP), działającego w ramach Europejskiej Agencji Leków (European Medicines Agency – EMA).

Szczepionki przeciw covid19, które zakupiła Polska

Producent /Typ szczepionki/ Liczba dawek /Warunki przechowywania/ Droga podania

CureVac /mRNA /2/ -70°C±10°C /domięśniowa

Moderna /mRNA/ 2 /-25° do -15°C/ domięśniowa

Pfizer/BioNTech /mRNA /2/ -70°C±10°C/ domięśniowa

AstraZeneca /wektorowa/ 2/ 2-8 °C/ domięśniowa

Sanofi-GSK /podjednostkowa/ 2/ 2-8 °C/ domięśniowa

Janssen Pharmaceutica NVJohnson&Johnson  /?/  /wektorowa /2-8 °C / domięśniowa

Skutki uboczne podania szczepionki

Większość odnotowanych skutków ubocznych była łagodna, ale 17 proc. uczestników zgłosiło „poważne objawy”, do których zaliczają się bóle głowy, gorączka i ból utrzymujące się 2-3 dni. Co ciekawe, występowały one częściej wśród młodszych pacjentów.

 

Odpowiedzialność za niepożądane odczyny poszczepienne

Poza instytucjonalnymi zgłoszeniami NOP w Polsce od końca 2013 r. wszystkie osoby zainteresowane mogą zgłaszać niepożądane odczyny poszczepienne bezpośrednio za pośrednictwem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Szczegółowe informacje jak dokonać zgłoszenia NOP dostępne są na stronie Internetowej urzędu (http://www.urpl.gov.pl/).

Wszystkie otrzymane NOP oraz zgłoszenia pojedynczych przypadków działań niepożądanych są przekazywane do europejskiej bazy EudraVigilance oraz do bazy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) gdzie podlegają dalszej analizie.

W przypadku wystąpienia potencjalnych wad jakościowych produktu, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, podlegają one zgłoszeniu do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Zgłoszenia może dokonać:

 • osoba przeprowadzająca szczepienie;
 • hurtownia farmaceutyczna;
 • podmiot odpowiedzialny.

Główny Inspektorat Farmaceutyczny po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, we współpracy z Europejską Agencją Leków, może wydać decyzję o wycofaniu, wstrzymaniu bądź pozostawieniu szczepionki w obrocie na terenie RP.

Planowane jest stworzenie funduszu kompensacyjnego dla osób, u których wystąpią niepożądane odczyny poszczepienne (NOP). Szczegółowe zasady tego funduszu zostaną określone w ustawie – państwo zdejmie odpowiedzialność z podmiotów medycznych i pracowników medycznych za ewentualne skutki uboczne szczepień.