ETER-MED Gdańsk

Podstawowa i specjalistyczna opieka zdrowotna w Gdańsku, Straszynie i Cedrach Wielkich

Utworzone Centrum Badawczo-Rozwojowego w ETER MED Sp. z o.o.

Utworzone centrum badawczo-rozwojowe
5/5

Centrum Badawczo-Rozwojowe w Straszynie przy ul. Jana Pawła II 5.

Nasza spółka realizuje projekt CBR w obszarze badania i implementacji nowych metod terapeutycznych i rozwiązań technicznych w zakresie stosowania ozonoterapii w medycynie.

Założeniem projektu było wybudowanie budynku z nowoczesną infrastrukturą badawczą. Celem realizacji projektów badawczo-rozwojowych o wysokim potencjale innowacyjnym w zakresie medycyny. Dzięki inwestycji firma stworzyła kompletne i nowoczesne zaplecze badawcze niezbędne dla dalszego rozwoju działalności medycznej Spółki.

Celem funkcjonowania CBR jest realizacja prac nakierowanych na wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i terapeutycznych, prac nad nowymi metodami i algorytmami postępowania z pacjentami głównie w obszarze leczenia i terapii z wykorzystaniem ozonu (np. trudnogojących się ran). CBR będzie realizował działania badawcze związane z opracowywaniem nowych urządzeń i akcesoriów do ozonoterapii, terapii podciśnieniowej, a także zastosowania innych gazów medycznych oraz wprowadzaniem innowacji do istniejących usług. Projekt realizuje hasło POIR od pomysłu do rynku.