ETER-MED Gdańsk

Podstawowa i specjalistyczna opieka zdrowotna w Gdańsku, Straszynie i Cedrach Wielkich

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe
Oceń stronę
Opublikowano dnia: 22 grudnia 2022

Zapytanie ofertowe

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ETER-MED Sp. z o.o. ogłasza konkurs na wykonanie aplikacji, która umożliwi realizację poniższych usług w zakresie organizacji pracy w placówce medycznej:

Oprogramowanie:

 • moduł do rejestracji danych o udzielonym świadczeniu medycznym
 • moduł do tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej EDM i możliwość
  jej zaindeksowania w krajowym systemie P1
 • moduł do zarządzania grafikami pracy personelu medycznego placówki
 • moduł umożliwiający analizę oraz weryfikację wprowadzonych świadczeń medycznych
 • moduł umożliwiający rozliczanie udzielonych świadczeń
 • moduł umożliwiający generowanie raportów statystycznych i analitycznych
 • moduł umożliwiający obsługę zleceń elektronicznych w zakresie pracy laboratorium (integracja z laboratorium)

Oprogramowanie do sprzętu teleinformatycznego:

 • moduł umożliwiający elektroniczne uwierzytelnianie dokumentów oraz podpisywanie zgód
  za pomocą tabletu, zintegrowany z aplikacją gabinetową wraz z instalacją, konfiguracją
  i szkoleniem dla personelu medycznego
 • moduł do archiwizacji danych medycznych zintegrowany z aplikacją gabinetową wraz
  z konfiguracją i szkoleniem dla personelu medycznego
 • usługa hostingu danych na 12 miesięcy

Oprogramowanie musi być rozwiązaniem chmurowym, dającym możliwość użytkowania poza terenem placówki. Baza danych placówki będzie zainstalowana na serwerze Wykonawcy.

Oferta musi zawierać kwotę brutto za wykonanie modułów oraz koszt licencji na ich użytkowanie w skali roku, a także inne ewentualne dodatkowe koszty (wdrożenie, szkolenie, hosting itd.).

Termin składania ofert: 02.01.2023 r.

Termin realizacji umowy: 01.09.2023 r.

Nie ma możliwości składania ofert częściowych.

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym z Grantobiorcą osobowo lub kapitałowo.

Zainteresowane firmy, które są w stanie spełnić powyższe wymagania przeprowadzone na podstawie szacowania potrzeb placówki prosimy o kontakt mailowy: [email protected]

 

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Opis przedmiotu zamówienia przygotowano na podstawie Katalogu wydatków kwalifikowanych dla placówek POZ w ramach projektu e-Usługi POZ.

1.OPIS

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania i wdrożenia modułów/funkcjonalności
w oprogramowaniu do obsługi placówki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ETER-MED Sp. z o.o.

Zamawiane oprogramowanie musi posiadać niżej wymienione funkcje:

 • Zarządzanie świadczeniami: tworzenie planów i grafików: Moduł do tworzenia
  i zarządzania grafikami pracy personelu medycznego placówki
 • Wizyta: Moduł do rejestracji danych o udzielonym świadczeniu, Moduł do tworzenia elektronicznej dokumentacji EDM, Moduł do raportowania i zaindeksowania dokumentu EDM w platformie P1
 • Diagnostyka: Moduł umożliwiający obsługę zleceń elektronicznych w zakresie pracy laboratorium/badań diagnostycznych
 • Rozliczanie świadczeń: Moduł umożliwiający analizę oraz weryfikację wprowadzonych świadczeń zdrowotnych; Moduł umożliwiający rozliczanie udzielonych świadczeń zdrowotnych
 • Generowanie raportów: Moduł umożliwiający generowanie raportów statystycznych
  i analitycznych
 • Serwer: moduł do archiwizacji danych medycznych (nextcloud, skany), Szkolenie
  z zakresu obsługi modułu do archiwizacji dla personelu medycznego, Konfiguracja + instalacja oprogramowania do archiwizacji danych, Usługa hostingowa
 • Zestaw komputerowy/All in one/Laptop: Moduł umożliwiający podpisywanie zgód/dokumentów przez pacjenta na urządzeniu typu: tablet, Konfiguracja + instalacja modułu i tabletów, Szkolenie z zakresu obsługi modułu do podpisywania dokumentów/zgód za pomocą tabletu dla personelu medycznego

Kod i nazwa usługi we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

72000000-5 – Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2.PARAMETRY TECHNICZNE

– oprogramowanie musi być rozwiązaniem chmurowym, dającym możliwość użytkowania poza terenem placówki

– baza danych placówki będzie zainstalowana na serwerze Wykonawcy

3. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

– potencjalny Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji oferty powinien przeprowadzić badanie sposobu pracy placówki i wymagań funkcjonalnych

– przed realizacją zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją techniczną dotyczącą planowanego wykonania i wdrożenia modułów, w szczególności modułów do komunikacji z platformą P1

– po zakończonych pracach Zamawiający podpisze z Wykonawcą protokół odbioru w sprawie odbioru i wdrożenia przedmiotu zamówienia

4.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: 1 września 2023 r.