ETER-MED Gdańsk

Podstawowa i specjalistyczna opieka zdrowotna w Gdańsku, Straszynie i Cedrach Wielkich

Co zyskali Pacjenci w ostatnim 20-leciu dzięki ETER-MEDowi? – MEDYCYNA PRACY

Biurko z laptopem, długopisem, kartką, stetoskopem, kaskiem i ręce lekarki i pacjenta
4.8/5

Co zyskali Pacjenci w ostatnim 20-leciu dzięki ETER-MEDowi?

Część 6 – Poradnię Medycyny Pracy, która obejmuje opieką zdrowotną pracodawców i pracowników w całym kraju!

Najważniejszym celem Poradni Medycyny Pracy i Badań Kierowców Eter-Med jest zapewnienie najwyższego poziomu opieki zdrowotnej osobom prowadzącym działalność gospodarczą, kierowcom, pracodawcom i ich pracownikom.

Nasza poradnia zapewnia Państwu:

 • Opiekę zdrowotną na najwyższym poziomie,
 • Dostęp do wielu badań diagnostycznych (laboratoryjnych i obrazowych),
 • Badania wstępne – dla nowych pracowników, dla pracowników po zmianie stanowiska pracy, przy pojawieniu się nowych narażeń na stanowisku pracy,
 • Badania okresowe – systematyczne badania zatrudnionych na danym stanowisku pracowników,
 • Badania kontrolne – dla pracowników, którzy byli na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni,
 • Sprawne i rzetelne przeprowadzenie badań profilaktycznych,
 • Prawo do szczepienia przeciwko grypie z 20% rabatem,
 • Możliwość konsultacji we własnych placówkach Eter-Med,
 • Możliwość konsultacji we współpracujących z Eter-Med lecznicach w całej Polsce.

Rodzaje badań medycyny pracy:

Badanie wstępne wg Kodeksu Pracy dotyczą:

 • nowych pracowników przed rozpoczęciem pracy
 • pracowników po zmianie stanowiska pracy
 • zmiany charakteru stanowiska pracy – występowanie nowych elementów potencjalnie szkodliwych bądź zagrażających zdrowiu i życiu pracownika.

Badanie okresowe wg Kodeksu Pracy dotyczą:

osoby pracujące już na danym stanowisku, przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia wystawionego przez orzecznika medycyny pracy. Badania specjalistyczne powinny być przeprowadzane regularnie w celu potwierdzenia czy na osoby zatrudnione w danej firmie, środowisko nie oddziałuje w sposób niepożądany, zagrażający zdrowiu bądź życiu pracowników.

Badanie kontrolne wg Kodeksu Pracy:

muszą być przeprowadzone na wniosek pracodawcy w związku z absencją chorobową pracownika, przekraczającą 30-sto dniowy okres niezdolności do wykonywania pracy. Pracownik powinien poddać się badaniom w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego przed ponownym podjęciem pracy.

Więcej o medycynie pracy