Ocena: 4.9 / 5.0

Co zyskali Pacjenci w ostatnim 20-leciu dzięki ETER-MEDowi?

Część 6 – Poradnię Medycyny Pracy, która obejmuje opieką zdrowotną pracodawców i pracowników w całym kraju!

Medycyna pracy

Medycyna pracy

Najważniejszym celem Poradni Medycyny Pracy i Badań Kierowców Eter-Med jest zapewnienie najwyższego poziomu opieki zdrowotnej osobom prowadzącym działalność gospodarczą, kierowcom, pracodawcom i ich pracownikom.

Nasza poradnia zapewnia Państwu:

  • Opiekę zdrowotną na najwyższym poziomie,
  • Dostęp do wielu badań diagnostycznych (laboratoryjnych i obrazowych),
  • Badania wstępne – dla nowych pracowników, dla pracowników po zmianie stanowiska pracy, przy pojawieniu się nowych narażeń na stanowisku pracy,
  • Badania okresowe – systematyczne badania zatrudnionych na danym stanowisku pracowników,
  • Badania kontrolne – dla pracowników, którzy byli na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni,
  • Sprawne i rzetelne przeprowadzenie badań profilaktycznych,
  • Prawo do szczepienia przeciwko grypie z 20% rabatem,
  • Możliwość konsultacji we własnych placówkach Eter-Med,
  • Możliwość konsultacji we współpracujących z Eter-Med lecznicach w całej Polsce.

 

Państwa pracownikom oferujemy też różnorodne abonamentowe pakiety zdrowotne:

Pakiet Minimum Eter-Med zawierający obowiązkowe badania pracownicze (m.in. badania wstępne, badania okresowe, badania kontrolne, analizy laboratoryjne, pomiar ciśnienia tętniczego, EKG, RTG płuc, przegląd stanowisk pracy, udział w komisjach BHP).

Pakiet Medium Eter-Med zawierający obowiązkowe badania pracownicze (m.in. badania wstępne, badania okresowe, badania kontrolne, analizy laboratoryjne, pomiar ciśnienia tętniczego, EKG, RTG płuc, przegląd stanowisk pracy, udział w komisjach BHP), nieograniczony dostęp do lekarza internisty i wybranych specjalistów, nieograniczony dostęp do wybranych badań diagnostycznych (badania laboratoryjne, EKG, pomiar ciśnienia).

Pakiet Extra Eter-Med zawierający obowiązkowe badania pracownicze (m.in. badania wstępne, badania okresowe, badania kontrolne, analizy laboratoryjne, pomiar ciśnienia tętniczego, EKG, RTG płuc, przegląd stanowisk pracy, udział w komisjach BHP), nieograniczony dostęp pracownika (lub domownika) do lekarza internisty i pediatry, nieograniczony dostęp pracownika (lub domownika) do lekarza ginekologa z corocznym badaniem cytologicznym, nieograniczony dostęp pracownika (lub domownika) do konsultacji u specjalistów: dermatologa, chirurga, kardiologa, nieograniczony dostęp do wszelkich badań diagnostycznych zleconych przez lekarza Eter-Med (w tym np.  testów alergicznych, USG, RTG, EEG, prób wysiłkowych, EKG, kontroli rozruszników serca).

 

Więcej o medycynie pracy