ETER-MED Gdańsk

Podstawowa i specjalistyczna opieka zdrowotna w Gdańsku, Straszynie i Cedrach Wielkich

E-recepty obowiązkowe od 8 stycznia 2020 r. – najczęściej zadawane pytania!

Lekarka trzymająca w ręku tablet
4.6/5

E-recepty obowiązkowe od 8 stycznia 2020 r. –  najczęściej zadawane pytania!

 

Czym różni się e-recepta od tradycyjnej recepty?

Po pierwsze nie otrzymamy już papierowej recepty, a receptę elektroniczną. Zostanie ona wystawiona przez lekarza na komputerze, a następnie trafi na dysk internetowy, tzw. „chmurę”, do której będą mieć dostęp wszystkie apteki w Polsce.

Po drugie, pacjent po zarejestrowaniu się na „Internetowym Koncie Pacjenta”, będzie miał dostęp do swojego konta, a tam będzie mógł zobaczyć e-receptę. Nowe recepty będą drukowane naszym pacjentom przez pierwsze 2 miesiące po to, aby łatwiej oswoić się z noworoczną zmianą.

Jak długo będzie ważna e-recepta?

Wraz ze zmianą sposobu wystawiania recept, zmieni się ich termin ważności.  Od 1 stycznia 2020 r. recepty elektroniczne są  ważne:

  • w przypadku antybiotyków – 7 dni od daty wystawienia,
  • w przypadku leków psychotropowych, prekursorów i środków odurzających – 30 dni od daty wystawienia,
  • w przypadku preparatów immunologicznych – 120 dni od daty wystawienia,
  • pozostałe leki będzie można wykupić nawet w ciągu 365 dni od daty wystawienia e-recepty pod warunkiem oznaczenia przez lekarza późniejszej daty realizacji e-recepty.

Jaka jest różnica pomiędzy datą wystawienia e-recepty a datą jej realizacji?

Lekarz może wystawić e-receptę z podaniem konkretnego terminu realizacji, co w praktyce oznacza, że przed wskazaną datą, pacjent nie będzie mógł zrealizować e-recepty. W takich sytuacjach termin ważności recepty będzie liczony od wskazanego przez lekarza dnia realizacji e-recepty.

Czy e-receptę można zrealizować tylko w jednej aptece?

Leki z E-recepty można zrealizować w wielu aptekach. Każda recepta może być realizowana w innej aptece, a co więcej, leki przepisane na jednej e-recepcie, również mogą być wykupione w różnych miejscach.  Każdorazowo przed realizacją E-recepty, należy posłużyć się swoim numerem PESEL oraz nr PIN.

Wyjątkiem jest przepisany lek z realizacją na dłuższy okres czasu. Wówczas jeżeli wykupisz taki lek w danej aptece, to tylko w tej samej aptece będziesz mógł go realizować w kolejnych miesiącach na podstawie tej samej E-recepty.

Skąd wezmę PIN do zrealizowania e-recepty?

Lekarz po wysłaniu e-recepty do „chmury” otrzyma zwrotnie PIN do zrealizowania recepty, który następnie przekaże pacjentowi. Jeżeli pacjent założy „Profil Zaufany”, później „Internetowe Konto Pacjenta”, a następnie poprawnie skonfiguruje swoje konto, to PIN otrzyma na telefon w formie SMS-a.

W jaki sposób będzie można otrzymać PIN do e-recepty, gdy ta będzie zamówiona przez telefon lub przez Portal Eter-Med?

Pacjent będzie mógł odebrać PIN w placówce, w której zadeklaruje odbiór. Jeżeli pacjent posiada konto na naszym Portalu Pacjenta Eter-Med (portal.etermed.pl), to będzie miał też podgląd do swojej e-recepty wraz z PIN-em do jej realizacji od marca 2020r.

Co w sytuacji, kiedy do tej pory lekarz wystawiał część leków na białej recepcie, a część na różowej. Jak będzie wyglądała różowa e-recepta?

Od 8 stycznia 2020 r. na jednej zbiorczej recepcie będą przepisane wszystkie potrzebne leki. Jeżeli będzie ich więcej niż 5, to system podzieli lekarstwa automatycznie na kilka recept elektronicznych.

Czy lekarz będzie mógł jeszcze wystawiać papierowe recepty?

Tradycyjne recepty papierowe będą wystawiane tylko w wyjątkowych sytuacjach. Wyjątki te będą dotyczyć recept dla osób o nieustalonej tożsamości, recept transgranicznych i recept na import docelowy, czyli sprowadzanie z zagranicy leków i produktów specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Oczywiście, jeśli lekarz np. podczas wizyty domowej nie będzie miał  dostępu do systemu elektronicznego, a tym samym nie będzie mógł wystawić e-recepty, to będzie mógł wystawić ją na tradycyjnym druku papierowym.

Ponadto, każdy pacjent, który po 8 stycznia 2020 r. przyjdzie do apteki z papierową receptą, zostanie przyjęty na dawnych zasadach.

Co zrobić w przypadku gdy lekarz pomylił się przy wystawianiu e-recepty?

Lekarz nie ma możliwości poprawienia e-recepty.  Może anulować błędną receptę i wystawić nową.

Czy farmaceuta w aptece może poprawić e-receptę?

Nie ma takiej możliwości, ale może wydać lek na podstawie błędnej e-recepty w sytuacjach wskazanych w 10 paragrafie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13.04.2018r. w sprawie recept.

To właściwie z czym idę do apteki?

W aptece, aby zrealizować e-receptę pokazujesz swój PESEL oraz PIN otrzymany od lekarza.

Jak założyć „Profil Zaufany” oraz „Internetowe Konto Pacjenta” ?

Każdy może założyć profil zaufany: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

Do czego właściwie służy tzw. Profil Zaufany?

Profil Zaufany to potwierdzony zestaw danych, które jednoznacznie identyfikują jego posiadacza w usługach podmiotów publicznych w internecie. Te dane to imię (imiona), nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL. Posiadając Profil Zaufany nie trzeba już chodzić do urzędów i stać w kolejkach, ponieważ wiele spraw można załatwić przez Internet.

Za pomocą profilu zaufanego skutecznie potwierdzisz swoją tożsamość w internecie (to pozwala automatycznie udostępniać dane, które są przeznaczone tylko dla ciebie) oraz podpiszesz wniosek, jeśli jest to niezbędne do załatwienia sprawy.

Co zyskasz posiadając Profil Zaufany?

Dzięki profilowi zaufanemu możesz korzystać z setek usług online na wielu portalach urzędowych. Takimi portalami są między innymi:

W serwisie OBYWATEL.GOV.PL również korzystamy z profilu zaufanego. Dzięki temu potwierdzamy, kim jesteś. Za pomocą profilu zaufanego możesz tu sprawdzić:

Kto może założyć Profil Zaufany i ile to kosztuje?

Każdy, kto ma numer PESEL, usługa jest bezpłatna.

Jestem obcokrajowcem, jestem ubezpieczony w NFZ, ale nie mam nr PESEL. Co zrobić?
Nr PESEL w ciągu kilku dni łatwo uzyskasz w Urzędzie Gminy/Miasta w wydziale meldunkowym (wydział ds. obywatelskich), przedstawiając tymczasowy adres zamieszkania. Więcej informacji.

 

 

wysatwianie erecept , e-recepta

Opracowanie ETER-MED wg. stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2020r. Kopiowanie możliwe tylko z podaniem źródła.