ETER-MED Gdańsk

Podstawowa i specjalistyczna opieka zdrowotna w Gdańsku, Straszynie i Cedrach Wielkich

Jak uniknąć zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2

4.4/5

Jak uniknąć zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

Koronawirus jest już w Polsce. Objawy, które mogą świadczyć o obecności wirusa SARS-CoV-2 obejmują gorączkę, dreszcze, bóle mięśniowe, katar, kaszel oraz duszności brak powonienia lub smaku. Zwykle w badaniach obrazowych klatki piersiowej występują typowe cechy wirusowego zapalenia płuc z rozlanymi obustronnie naciekami.

W celu uniknięcia zakażenia koronawirusem należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka:

1. Często myć ręce

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Wirus osłonięty jest cienką warstwą tłuszczową, którą niszczą detergenty, mydło, środki dezynfekcyjne, promienie UV.

Mycie rąk z użyciem wodą z mydłem zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

2. Unikać dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem (np. klamki, aparaty telefoniczne, poręcze, uchwyty, przyciski). Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

3. Unikać konsumowania jedzenia w miejscach nieprzeznaczonych do tego (np. recepcja, biuro, sklep, aula, środki komunikacji publicznej)

4. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką –jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).

Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

5. Zachować bezpieczną odległość 

Należy zachować co najmniej 2 metry odległości od drugiej osobą. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak zakażenie koronawirusem, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.

6. Noszenie maseczek jest wskazane w przestrzeni publicznej – jeżeli robi to cała społeczność.

Nikt z nas nie wie, kto jest zdrowy, a kto jest chory. Osoba nosząca maseczkę chroni osobę, z która się spotyka. Dlatego wskazane jest aby cała społeczność nosiła maseczki w przestrzeni publicznej. Poza tym, noszenie maseczki ogranicza ruchy rąk – chodzi o drapanie, pocieranie, po prostu dotykanie okolicy ust i nosa. Kraje, które wprowadziły bezwzględny nakaz dla wszystkich noszenia maseczek, szybciej uporały się z epidemią koronawirusa.

Każda wielorazowa maseczka (uszyta z bawełny) po użyciu w miejscu publicznym powinna być wyprana w minimum 60 stopniach.

 

Podstawowe zasady higieny rąk:

  • myj ręce minimum 30 sekund,
  • rozpocznij od zmoczenia rąk wodą,
  • nabierz tyle mydła, aby pokryły całą powierzchnię dłoni,
  • dokładnie rozprowadź mydło po powierzchni pocierając o siebie rozprostowane dłonie,
  • pamiętaj o dokładnym umyciu przestrzeni między palcami, grzbietów palców oraz okolic kciuków,
  • na koniec dokładnie opłucz ręce wodą i wytrzyj ręce do sucha jednorazowym ręcznikiem.

Instrukcja: Jak myć ręce?

 

 

Jak nosić środki ochrony osobistej.

Jak nosić rękawiczki?

 

Jak nosić maseczki chirurgiczne?

 

Jak nosić respirator n95?

 

Jak nosić respirator 3M n95?