ETER-MED Gdańsk

Podstawowa i specjalistyczna opieka zdrowotna w Gdańsku, Straszynie i Cedrach Wielkich

Bezpłatne leki dla seniorów 75+ już od 1 września 2016r.

recepty na darmowe leki dla seniorów 75+ w Polsce od września 2016
4.8/5

RXBezpłatne leki dla seniorów od 1 września 2016 – zasady wydawania recept

Od 1 września 2016 r. osoby, które ukończyły 75 rok życia będą miały prawo do bezpłatnych leków, które znajdują się na liście opublikowanej przez Ministerstwo Zdrowia.

Taką receptę wystawić może jedynie lekarz ze specjalizacją, do którego pacjent jest zapisany w przychodni (posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej, specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych albo posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii).

Do wystawienia recepty na darmowe leki w Centrach Zdrowia ETER-MED w przyszłości zostaną upoważnione niektóre pielęgniarki POZ, które odbędą specjalistyczne kursy.

Recepty nie będą natomiast mogli wystawić m.in. lekarze POZ w ramach świątecznej i nocnej opieki zdrowotnej, lekarze bez specjalizacji wspomagający działalność przychodni. Takie prawo nie przysługuje także lekarzom w poradniach specjalistycznych (np. kardiologia).

Lekarz z poradni specjalistycznych, który leczy pacjenta środkami wymienionymi na liście bezpłatnych leków, musi przekazać pisemnie informację na ten temat lekarzowi POZ. Dzięki temu będzie on mógł wystawić specjalnie oznaczoną receptę (o ile mieści się  w określonych przez ministerstwo zdrowia chorobach).

Wprowadzenie bezpłatnego dostępu do wybranych leków dla pacjentów, którzy ukończyli 75 lat, nie może być podstawą do zmiany przez lekarza specjalistę zasad dotychczasowego leczenia (prowadzonej farmakoterapii),  jeżeli zmiana nie jest oparta na aktualnej wiedzy medycznej.

Uwaga! Lek może być bezpłatny TYLKO we wskazaniach wcześniej refundowanych, czyli w określonych przez ministerstwo zdrowia chorobach.  Jeżeli Pacjent choruje na chorobę, na którą otrzymywał dany lek do tej pory  na 100% to teraz też będzie otrzymywał receptę na 100% pomimo, że ten lek znajduje się na liście „S”.

Jakie są dodatkowe oznaczenia na recepcie?

Na receptach na bezpłatne leki w polu „kod uprawnień dodatkowych” lekarz wpisze symbol S. W przypadku zbiegu uprawnienia S z innym uprawnieniem dodatkowym konieczne będzie wpisanie obu kodów uprawnień. W polu „odpłatność” lekarz będzie musiał wpisać poziom odpłatności, z jakim lek byłby ordynowany w przypadku refundacji na zasadach ogólnych (czyli R lub 30% lub 50%).

Jakie są zasady realizacji recept na bezpłatne leki?

Jeśli pacjent przedstawi receptę oznaczoną w polu „kod uprawnień dodatkowych” symbolem S, farmaceuta ma obowiązek wydać przepisane na niej leki w wariancie finansowym, który jest najkorzystniejszy dla pacjenta. Czyli:

  • leki przepisane jako refundowane, które znajdują się w wykazie bezpłatnych leków, są wydawane bezpłatnie
  • w przypadku zbiegu uprawnień dodatkowych leki są wydawane w najkorzystniejszym dla pacjenta wariancie finansowym.

Lista leków (stan prawny na dzień 1 września 2016)