Ocena: 4.8 / 5.0

Chcesz mieć zdrowe serce – pamiętaj o badaniach!

Nieleczone choroby serca i układu krążenia stanowią poważne zagrożenie dla życia pacjenta. Na szczęście coraz więcej osób ma tego świadomość i stara się dbać o swoje serce. Najłatwiejszym sposobem uniknięcia chorób układu krążenia jest zdrowy styl życia, zdrowa dieta, a także regularne wykonywanie badań kardiologicznych.

Pierwszym podstawowym elementem kontroli i diagnostyki chorób serca jest konsultacja kardiologiczna.

Zdrowe serce - badania

Zdrowe serce – badania

Na wizytę warto umówić się do kardiologa w gdańskim Centrum Medycznym Eter-Med. Warto też mieć na uwadze fakt, że w Eter-Medzie przyjmują również specjaliści kardiologii dziecięcej, którzy oferują konsultację kardiologiczną wraz z badaniem echa serca dziecka.

Jak wygląda konsultacja kardiologiczna?

Każda wizyta u lekarza kardiologa rozpoczyna się od wywiadu lekarskiego i badania podmiotowego pacjenta. Kardiolog w rozmowie z pacjentem stara się uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące jego wieku, sposobu odżywiania się, problemów z nadwagą lub niedowagą, a także pyta o choroby układu krążenia występujące u innych członków rodziny, o stosowanie używek (m.in. kawy, alkoholu, papierosów), o uprawianie sportu bądź innej aktywności fizycznej. Istotne znaczenie w wywiadzie lekarskim mają informacje o pobytach w szpitalu, przyjmowanych lekach, a przede wszystkim informacje dotyczące dolegliwości z jakimi zmaga się pacjent (np. niedowłady, bóle, zasłabnięcia, omdlenia, duszności, drżenie rąk, świszczący oddech).

Kolejnym etapem konsultacji kardiologicznej jest badanie podmiotowe, które polega obejrzeniu ciała pacjenta (m.in. zwróceniu uwagi na kolor ust, płatków uszu, zwróceniu uwagi na obecność obrzęków), następnie osłuchaniu klatki piersiowej pacjenta, ze szczególnym uwzględnieniem serca i płuc, a także sprawdzeniu ciśnienia krwi na obu kończynach górnych i sprawdzeniu tętna na tętnicach obwodowych kończyn górnych, kończyn dolnych, jak również szyjnych.

W celu dokładniejszej diagnostyki kardiologicznej, lekarz może skierować pacjenta na dodatkowe badania laboratoryjne oraz obrazowe.

Wskazaniami do wykonania badań diagnostycznych i laboratoryjnych pod względem kardiologicznym są:

 • Bóle w klatce piersiowej,
 • Duszności,
 • Arytmia serca,
 • Kołatanie serca,
 • Nierówne bicie serca,
 • Wady serca,
 • Podejrzenie zawału serca i kontrola po przebytym zawale,
 • Podejrzenie zapalenia mięśnia sercowego,
 • Przeszczep serca,
 • Zaburzenia krążenia,
 • Podejrzenie zapalenia wsierdzia,
 • Podejrzenie przetok naczyniowych,
 • Tętniak aorty,
 • Miażdżyca tętnic wieńcowych,
 • Podejrzenie nowotworów serca,
 • Omdlenia i zasłabnięcia,
 • Objawy neurologiczne,
 • Szybkie męczenie się,
 • Stresujący tryb życia,
 • Ocena działania leków przeciwarytmicznych.

Badania diagnostyczne w kardiologii

badania-kardiologiczne

Badania kardiologiczne

EKG spoczynkowe, czyli elektrokardiografia spoczynkowa  jest podstawowym badaniem kardiologicznym, które powinno być rutynowo wykonywane u wszystkich mężczyzn powyżej 40 roku życia, u kobiet powyżej 50 roku życia oraz u osób z podejrzeniem zawału. Badanie ma na celu rejestrację czynności elektrycznej serca, za pomocą elektrod umieszczonych na klatce piersiowej oraz kończynach pacjenta. EKG spoczynkowe jest pomocne przy ocenie niedokrwienia serca, w ostrym zespole wieńcowym, przy migotanie przedsionków, w tachykardii i bradykardii oraz przy innych zaburzeniach pracy serca. Badanie trwa około 10 minut, jest całkowicie bezbolesne.

EKG wysiłkowe to badanie elektrokardiograficzne przeprowadzane podczas wysiłku fizycznego (najczęściej na bieżni), które umożliwia ocenę pracy serca w warunkach zwiększonego obciążenia. Zalecane jest osobom z chorobą wieńcową, pacjentom z zaburzeniami rytmu serca, kołataniem serca,  sportowcom, pilotom i osobom, które odczuwają niepokojące dolegliwości w trakcie wysiłku fizycznego.

Przeczytaj – Jak się przygotować do próby wysiłkowej?

EKG Holterowskie jest to całodobowe monitorowanie pracy serca, które pozwala na wykrycie zaburzeń nie rozpoznanych podczas badania echa serca czy podstawowego badania EKG.  Wskazaniami do przeprowadzenia badania są m.in.: zaburzenia rytmu serca, choroba niedokrwienna serca, bradykardia, ocena sprawności stymulatora serca, jak również omdlenia i zasłabnięcia. Aparat przypominający walkman, umieszcza się w specjalnej kaburze, na pasku w talii. Z urządzenia odchodzi pięć elektrod, które przytwierdza są na lewej piersi wokół serca pacjenta. EKG Holter przez całą dobę rejestruje i zapisuje pracę serca pacjenta, zarówno w spoczynku (również podczas snu), jak i podczas spaceru, na zakupach, w pracy – podczas wykonywania codziennych czynności.

Dowiedz się więcej o badaniu EKG Holter!

EKG śródsercowe jest badaniem umożliwiającym rejestrację czynności elektrycznej serca, bezpośrednio z jego jam. Badanie polega na nakłuciu żyły udowej, wprowadzeniu do niej tzw. koszulki żylnej, przez którą wsuwany jest cewnik, pełniący rolę sondy. Badanie trwa kilkadziesiąt minut. Miejsce nakłucia znieczulane jest środkiem znieczulającym (np. lidokainą), a po badaniu nakładany jest na niej opatrunek.

diagnostyka kardiologiczna - EKG, holter, próba wysiłkowa, próba dobutaminowa, ergospirometria

Diagnostyka kardiologiczna – EKG, holter, próba wysiłkowa, próba dobutaminowa, ergospirometria

Echo serca  (USG serca) nazywane jest również USG serca, ponieważ przeprowadzane jest przy użyciu aparatu ultrasonograficznego. Badanie rejestruje i przedstawia na ekranie monitora przepływ krwi w jamach serca oraz w naczyniach krwionośnych, umożliwia ocenę struktury anatomicznej serca, począwszy od grubości ścian po wielkość jego jam. Echo serca jest jednym z podstawowych badań w diagnostyce kardiologicznej, wykonuje się je m.in. przy podejrzeniu wad wrodzonych i nabytych serca, u osób z nadciśnieniem tętniczym, w niewydolności serca i wielu schorzeniach dotyczących serca i układu krążenia.

Scyntygrafia serca to izotopowe badanie serca i naczyń, umożliwiające ocenę m.in. czynności układu krwionośnego, czynności prawej i lewej komory serca, ukrwienia mięśnia sercowego czy drożności żył głębokich.

Ergospirometria jest wysiłkowym badaniem sercowo-płucnym, które umożliwia ocenę zmian wydolności fizycznej i parametrów metabolicznych związanych z przyjmowanymi lekami lub wysiłkiem fizycznym.

Dowiedz się więcej o ergospirometrii!

Próba dobutaminowa to dość powszechna, nieinwazyjna metoda diagnostyczna, która polega na monitorowaniu pracy serca przy zwiększającym się obciążeniu dobutaminą (lekiem przyspieszającym prace serca i podnoszącym ciśnienie krwi). Wskazaniem do przeprowadzenia tego typu badania jest np. podejrzenie choroby wieńcowej, nieprawidłowy wynik spoczynkowego EKG, wątpliwy wynik próby wysiłkowej.

Przeczytaj – Jak się przygotować do próby obciążeniowej?

Cewnikowanie serca (mapowanie serca), jest badaniem, podczas którego przez skórę  wprowadza się do komór serca specjalny cewnik, umożliwiający ocenę budowy mięśnia sercowego i ocenę rytmu serca.

Koronografia, czyli cewnikowanie tętnic wieńcowych, jest badaniem inwazyjnym, które polega na wprowadzeniu do tętnic wieńcowych kontrastu, pozwalającego na ich uwidocznienie i zobrazowanie. Wskazaniami do przeprowadzenia tego rodzaju badania są m.in.: choroby niedokrwienne serca, wady zastawkowe, dławica piersiowa, ostre zespoły wieńcowe, tętniaki aorty, diagnostyka wad rozwojowych tętnic wieńcowych. Przed koronografią zaleca się wykonanie morfologii, badania biochemicznego i oznaczenia grupy krwi.

Badania laboratoryjne

Bardzo ważne znaczenie w diagnostyce kardiologicznej mają też badania laboratoryjne, wśród których zaleca się sprawdzenie parametrów takich jak:

Regularne konsultacje specjalistyczne i systematyczna diagnostyka kardiologiczna są najlepszą receptą na zapobieganie chorobom serca!