Ocena: 4.8 / 5.0

Każdego roku smog zabija prawie 600 tysięcy dzieci!

Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega przed smogiem i zanieczyszczonym powietrzem.  Z raportu opublikowanego pod koniec października wynika, że ekspozycja na toksyczne powietrze, zarówno na zewnątrz, jak i w pomieszczeniach zabija rocznie prawie 600 tysięcy dzieci poniżej 15 roku życia!

Każdego roku smog zabija prawie 600 tysięcy dzieci!

Każdego roku smog zabija prawie 600 tysięcy dzieci!

Każdego dnia 93% dzieci poniżej 15 roku życia, w tym ponad 630 milionów dzieci poniżej piątego roku życia oddycha toksycznym, niebezpiecznym dla zdrowia i życia powietrzem, co ma tragiczne konsekwencje!

„Zanieczyszczone powietrze zatruwa miliony dzieci i rujnuje ich życie. To jest niewybaczalne! Każde dziecko powinno oddychać czystym powietrzem, aby mogło rosnąć i w pełni realizować swój potencjał!”, mówi szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus.

W samym 2016 roku około 600 tysięcy dzieci zmarło z powodu ostrych infekcji dolnych dróg oddechowych, których bezpośrednią przyczyną było zanieczyszczone powietrze – podaje WHO.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że ponad 9 na 10 osób na całym świecie, wdycha toksyczne związki z powietrza, co powoduje rocznie około siedmiu milionów przedwczesnych zgonów!

Smog jest szczególnie niebezpieczny dla dzieci i stanowi prawie 1 na 10 zgonów wśród dzieci poniżej piątego roku życia na całym świecie.

Badanie przeprowadzone przez WHO, podczas którego zbadano liczbę dzieci zdrowych oddychających trującym powietrzem, koncentrowało się przede wszystkim na niebezpiecznych cząstkach stałych o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra (PM2,5), czyli toksynach takich jak: siarczany, azotany, węgiel organiczny, które z łatwością przenikają do płuc i układu sercowo-naczyniowego. Pył zawieszony z łatwością przenika głęboko do płuc i układu sercowo-naczyniowego.

Długotrwałe narażenie na pył zawieszony PM2,5 wiąże się ze skróceniem długości życia, a krótkotrwała ekspozycja na toksyny prowadzi do zaburzeń układu oddechowego, układu krążenia, zwiększa ryzyko wystąpienia astmy i chorób całego organizmu ludzkiego.

Raport WHO sugeruje, że dzieci w uboższych krajach są znacznie bardziej narażone na wdychanie smogu, a 98% wszystkim dzieciom poniżej piątego roku życia w krajach o niskich i średnich dochodach zagraża pył zawieszony PM2,5. Jak twierdzi Światowa organizacja Zdrowia, łączne zanieczyszczenia powietrza wywołane gotowaniem, spalinami, ogrzewaniem, powodują ponad połowę wszystkich przypadków ostrych infekcji dolnych dróg oddechowych u małych dzieci, mieszkających w krajach o niskim i średnim dochodzie.

Dawny raport, opublikowany jeszcze przed pierwszą światową konferencją WHO na temat zanieczyszczenia powietrza ujawnił, że kobiety w ciąży, które są narażone na zanieczyszczone powietrze, częściej rodzą dzieci o niskiej masie i urodzeniowej, a także rodzą dzieci przed planowanym terminem.

Jak się okazało, dzieci są bardziej narażone na wpływ smogu i toksycznego powietrza, ponieważ oddychają szybciej niż dorośli, a tym samym absorbują więcej zanieczyszczeń w czasie, kiedy ich organizmy jeszcze się rozwijają. Ponadto, dzieci żyją bliżej ziemi, gdzie wiele zanieczyszczeń osiąga szczytowe stężenia. Co więcej niemowlęta i noworodki również są podatne na zanieczyszczenia powietrza, ponieważ w gospodarstwach domowych często wykorzystuje się toksyczne paliwa do gotowania, ogrzewania czy oświetlenia.

Smog nie tylko uszkadza prace układu oddechowego i układu krążen

Smog uszkadza prace układu oddechowego, ale nie tylko!

Smog uszkadza prace układu oddechowego, ale nie tylko!

ia, ale też może wpływać na rozwój dziecka i jego zdolności poznawcze, a nawet może wywoływać nowotwór u dzieci, powiedział szef WHO.

„Zanieczyszczenie powietrza zahamowuje mózgi naszych dzieci, wpływając na ich zdrowie na więcej sposobów, niż podejrzewaliśmy” – ostrzega Maria Neira, szefowa działu zdrowia publicznego i środowiska w WHO. „Świat musi zredukować nadmierną zależność od paliw kopalnych i przyspieszyć do czystej, odnawialnej energii”

Organy zdrowia apelują o przyspieszenie przejścia na czyste paliwa do ogrzewania domów i przedsiębiorstw, a także promowanie czystszego transportu, zmniejszenie emisji i lepsze zarządzanie odpadami, a przede wszystkim zastosowanie odnawialnych źródeł energii.