Ocena: 4.9 / 5.0

Nawet 10 minut wolnego czasu może obniżyć ryzyko śmierci!

Najnowsze badania przeprowadzone przez naukowców z Shandong University w Jinan w Chinach, University of Texas Medical Branch w Galveston oraz University of Minnesota w Minneapolis sugerują, że osoby powyżej 40 roku życia, uprawiające swobodną aktywność fizyczną, jak np. taniec, ogrodnictwo czy choćby spacerowanie nawet przez krótki czas w każdym tygodniu, mogą być mniej narażone na śmierć.

Nawet niewielkie ilości aktywności fizycznej, uprawianej w wolnym czasie mogą zmniejszać ryzyko śmierci. Taniec, ogrodnictwo, nordic-walking, czy krótkie rodzinne spacery korzystnie wpływają na pracę i zdrowie układu nerwowego oraz układu krążenia.

Nawet 10 minut wolnego czasu może obniżyć ryzyko śmierci!

Nawet 10 minut wolnego czasu może obniżyć ryzyko śmierci!

Badania, których wyniki zostały opublikowane w British Journal of Sports Medicine, polegały na obserwacji dziesiątek tysięcy osób powyżej 40 roku życia i dowiodły związek pomiędzy niższym ryzykiem śmierci a poziomem aktywności fizycznej. Wykazały one, że osoby, które nawet krótką chwilę w tygodniu spędzają aktywnie, mają mniejsze ryzyko śmierci wywołanej ze strony układu sercowo-naczyniowego, oddechowego czy nowotworami. Autorzy badania sugerują, że bardziej wymagająca aktywność i trudniejsze ćwiczenia fizyczne (m.in. jogging, kolarstwo) mogą przynieść jeszcze większe korzyści zdrowotne.

Nawet niewielka aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko śmierci

Badacze przeanalizowali dane amerykańskich obywateli zebrane w ramach corocznych ankiet Natonal Health Interview Surveys, w których zawarte są informacje na temat nawyków zdrowotnych i stylu życia ankietowanych.

Pierwszy autor badania Min Zhao wraz ze swoim zespołem przyjrzał się informacjom zebranym w latach 1997-2008 od niespełna 90 tysięcy amerykanów  wieku 40-85 lat. Zebrano informacje odnoszące się do praktyk w zakresie zdrowia i aktywności fizycznej, ale też informacje z krajowych rejestrów zgonów. Naukowcy oszacowali, że 1 minuta energicznego wysiłku jest równa 2 minutom umiarkowanej aktywności fizycznej, takiej jak prace w ogrodzie, taniec czy szybki spacer. W swojej analizie uwzględnili jedynie aktywności, które trwały minimum 10 minut.

Zauważono, że w przeciwieństwie do osób, które nie uprawiały żadnej aktywności fizycznej, te bardziej aktywne, którym ruchowe czynności zajmowały od 10 minut do godziny tygodniowo, miały aż o 18% mniejsze ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny. Osoby uprawiające umiarkowana aktywność – od 150 do 300 minut tygodniowo wykazały o 31% mniejsze ryzyko śmierci, natomiast osoby, które ćwiczyły przynajmniej 1500 minut tygodniowo w swoim wolnym czasie, doświadczyły aż 46% spadku ryzyka śmiertelności.

Podobne powiązania zaobserwowano pomiędzy zwiększonym poziomem aktywności fizycznej a ryzykiem śmierci spowodowanej nowotworem.

Jeśli chodzi o śmiertelność spowodowaną zdarzeniami sercowo-naczyniowymi, wyniki prezentują się tak: osoby spędzające od 10 do 60 minut na aktywności fizycznej tygodniowo są o 12% mniej narażone na śmierć, a osoby aktywne fizycznie od 120 do 300 minut tygodniowo – o 37%. Zauważono jednak, że angażowanie się w ćwiczenia fizyczne przez dłużej niż 1500 minut tygodniowo, nie przynosi żadnych dodatkowych korzyści w tym zakresie.

Zadbaj o wolny czas każdego dnia!

Zadbaj o wolny czas każdego dnia!

Autorzy badania przyznają, że było to tylko badanie obserwacyjne, które nie ma za zadania określać związków przyczynowo-skutkowych. Zauważyli jednak, że większość publikowanych statystyk jest podobna i potwierdza korzyści nawet umiarkowanej aktywności fizycznej. Powyższe badania pokazały jeszcze jedną zależność – osoby uprawiające cięższą i bardziej energiczną aktywność fizyczną miały znacznie niższe ryzyko śmierci.

Naukowcy zauważają, że uprawianie 1500 lub więcej minut umiarkowanej aktywności fizycznej tygodniowo może być trudne do osiągnięcia przez osoby aktywne zawodowo, dlatego zachęcają do krótszego, ale bardziej intensywnego wysiłku.

Rozpoczynająca się właśnie astronomiczna wiosna jest doskonałą okazją do rozpoczęcia dowolnej aktywności fizycznej i warto ją wykorzystać.