Ocena: 5.0 / 5.0
Szczepienie przeciwko covid19

Szczepienie przeciwko covid-19

Druki do pobrania:

Na początku stycznia rozpoczęły się szczepienia przeciw COVID19 w Polsce.

W pierwszej turze (tzw. etap 0) priorytetowo są szczepieni pracownicy sektora ochrony zdrowia, pracownicy DPS-ów, laboratoriów diagnostycznych, transportu medycznego, a także nauczyciele akademiccy uczelni i studenci kierunków medycznych.

W kolejnym etapie (tzw. etap 1) , szczepionki otrzymują:

 • służby mundurowe (Policja, Straż Graniczna, Straż Gminna i Miejska, Straż Pożarna, pracownicy TOPR oraz GOPR),
 • prokuratorzy i asesorzy,
 • nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni oraz osoby, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), zatrudnieni w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, osoby pracujące z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej, w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym oraz w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
Rząd zmienił kolejność grup, którym umożliwia się szczepienie przeciwko COVID19.
 
ETAP 1A
 • 10 marca dla osób urodzonych w 1951 i starszych (szczepionka Pfizer-BioNTech, terminy kwietniowe)
 • 11 marca dla osób urodzonych w roku 1952   (szczepionki TYLKO AstraZeneca)
 • 18 marca dla osób urodzonych w latach 1952 – 1954 (terminy kwietniowe) (szczepionki TYLKO AstraZeneca)
 • 22 marca dla osób urodzonych w latach 1952-1956  (szczepionki TYLKO AstraZeneca)
 • 23 marca dla osób urodzonych w latach 1961-1957 (szczepionki TYLKO AstraZeneca)
 • 25 marca dla osób urodzonych w 1951 i starszych (szczepionka Pfizer-BioNTech)

ETAP 1B (zapoznaj się z ważnym dokumentem)

 • osoby z następującymi stanami zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19:
    • dializowani z powodu przewlekłej niewydolności nerek lub
    • z chorobą nowotworową, u których po dniu 31 grudnia 2019 r. prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią lub
    • poddawane przewlekłej wentylacji mechanicznej lub
    • po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzone jest leczenie immunosupresyjne.

ETAP 1C

 • nauczyciele i przedstawiciele służb mundurowych – rejestracja trwa za pośrednictwem dyrektorów placówek (szczepionka AstraZeneca).

ETAP 2:

🔹12 kwietnia dla osób urodzonych w 1962 i starszych
🔹13 kwietnia dla osób urodzonych w 1963 i starszych
🔹14 kwietnia dla osób urodzonych w 1964 i starszych
🔹15 kwietnia dla osób urodzonych w 1965 i starszych
🔹16 kwietnia dla osób urodzonych w 1966 i starszych
🔹17 kwietnia dla osób urodzonych w 1967 i starszych
(w sobotę 17 kwietnia infolinia ETER-MED 583202600w.0 będzie czynna w godzinach 7-15)
🔹19 kwietnia dla osób urodzonych w 1968 i starszych
🔹20 kwietnia dla osób urodzonych w 1969 i starszych
🔹21 kwietnia dla osób urodzonych w 1970 i starszych
🔹22 kwietnia dla osób urodzonych w 1971 i starszych
🔹23 kwietnia dla osób urodzonych w 1972 i starszych
🔹24 kwietnia dla osób urodzonych w 1973 i starszych
(w sobotę 24 kwietnia infolinia ETER-MED 583202600w.0 będzie czynna w godzinach 7-15)

W następnym etapie (tzw. etap 3), szczepionki otrzymają:

 • przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,
 • powszechne szczepienia pozostałej części populacji dorosłej.

W etapie trzecim szczepieni będą przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W ramach tego etapu szczepione będą osoby powyżej 18 roku życia, które nie mają żadnych schorzeń zwiększających ryzyko ciężkiego przebiegu i zgonu z powodu COVID-19 i nie należą do żadnej z powyższych grup.

Zgodnie z powyższymi etapami będą szczepieni również obcokrajowcy (osoby posiadające prawo do stałego lub czasowego pobytu) ze względu na wykonywaną w Polsce pracę w grupach wskazanych w etapach 0-III.

W każdym etapie mogą być szczepieni pracownicy sektora ochrony zdrowia.

Kiedy ETER-MED rozpocznie szczepienia przeciwko COVID19?

ETER-MED nie uczestniczy w szczepieniach pracowników ochrony zdrowia. Te szczepienia są prowadzone przez tzw. szpitale węzłowe.

ETER-MED rozpocznie szczepienia po 25 stycznia i będzie szczepił pacjentów z kolejnych etapów w następujących lokalizacjach:

 • Gdańsk, ul. Żabi Kruk 10
 • Gdańsk, ul. Górskiego 1 (AWF)
 • Gdańsk, ul. Kolonijna 2 (Sobieszewo)
 • Cedry Wielkie, ul. Płażyńskiego 18
 • Sztutowo, Kanałowa 7

Jak można zapisać się na szczepienie przeciwko covid19 ?

Jeżeli skończyłeś 70 lat – wystarczy, że się zarejestrujesz.

Wg. zapewnień przedstawicieli rządu rejestracja ma być możliwa od:

 • 15 stycznia dla osób powyżej 80 roku życia (liczy się rocznikowo, czyli osoby urodzone w 1941 roku i wcześniej),
 • 18 stycznia dla mieszkańców DPS,
 • 22 stycznia dla osób powyżej 70 roku życia,
 • 10 marca dla osób przewlekle chorych z grupy 1Bzapoznaj się z ważnym dokumentem (inna karta kwalifikacji do szczepień dla grupy 1B, inne zalecenia w trakcie leczenia, szczepionka Pfizer-BioNTech, terminy kwietniowe)
 • 11 marca dla osób urodzonych w roku 1952   (szczepionki TYLKO AstraZeneca)
 • 18 marca dla osób urodzonych w latach 1952 – 1954 (terminy kwietniowe) (szczepionki TYLKO AstraZeneca)
 • 22 marca dla osób urodzonych w latach 1952-1956 (terminy kwietniowe) (szczepionki TYLKO AstraZeneca)
 • 23 marca dla osób urodzonych w latach 1961-1957 (szczepionki TYLKO AstraZeneca)
 • 25 marca dla osób urodzonych w 1951 i starszych (szczepionka Pfizer-BioNTech)

ETAP 2:

🔹12 kwietnia dla osób urodzonych w 1962 i starszych
🔹13 kwietnia dla osób urodzonych w 1963 i starszych
🔹14 kwietnia dla osób urodzonych w 1964 i starszych
🔹15 kwietnia dla osób urodzonych w 1965 i starszych
🔹16 kwietnia dla osób urodzonych w 1966 i starszych
🔹17 kwietnia dla osób urodzonych w 1967 i starszych
(w sobotę 17 kwietnia infolinia ETER-MED 583202600w.0 będzie czynna w godzinach 7-15)
🔹19 kwietnia dla osób urodzonych w 1968 i starszych
🔹20 kwietnia dla osób urodzonych w 1969 i starszych
🔹21 kwietnia dla osób urodzonych w 1970 i starszych
🔹22 kwietnia dla osób urodzonych w 1971 i starszych
🔹23 kwietnia dla osób urodzonych w 1972 i starszych
🔹24 kwietnia dla osób urodzonych w 1973 i starszych
(w sobotę 24 kwietnia infolinia ETER-MED 583202600w.0 będzie czynna w godzinach 7-15)

 

Pacjent może zarejestrować się się na szczepienie przez:

• Internetowe Konto Pacjenta (IKP) na stronie pacjent.gov.pl,
• infolinię Narodowego Programu Szczepień Przeciw COVID-19 pod numerem 989,

• telefonicznie w naszych przychodniach – rejestrujemy TYLKO pacjentów ETER-MED
• zgłaszając chęć zaszczepienia (to nie jest rejestracja) poprzez wysyłanie sms na nr 664 908 556 (w odpowiedzi będzie należało wysłać swój nr pesel oraz kod pocztowy naszego miejsca zamieszkania)
• zgłaszając chęć zaszczepienia (to nie jest rejestracja) wypełniając formularz pod adresem: https://szczepimysie.pacjent.gov.pl/

Uzyskałem u Was termin na szczepienie przeciwko covid19 ale jestem osobą niepełnosprawną, czy ktoś może pomóc mi dojechać do Was?

Niepełnosprawni Pacjenci, którzy umówili się do nas na szczepienie przeciwko covid19 mogą korzystać z gminnego transportu, jeżeli są mieszkańcami tych gmin /zarządzenie wojewody/:

A pacjenci leżący, którzy nawet z pomocą nie mogą dotrzeć na szczepienie?

Zgłoszenia pacjentów naszego województwa do NFZ, na razie bez wyznaczenia terminu szczepienia:
Te️l.  583218620 lub 800190590.
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, pesel, adres z kodem pocztowym, nr tel komórkowego.
 

Uwaga!

Pacjenci powyżej 70 roku życia będą mieli wystawione skierowanie automatycznie i wystarczy, że tylko zadzwonią i umówią termin szczepienia.

Pacjenci, w wieku 18-69 muszą wcześniej wypełnić formularz zgłoszenia aby otrzymać skierowanie na szczepienie. Formularz jest  aktywny od 15.01.2021r. od godziny 0:00.

 

Pacjent idąc na szczepienie przeciwko COVID19 powinien przygotować i mieć ze sobą:

 • dowód tożsamości,
 • okulary do czytania, jeżeli takich używa,
 • listę przyjmowanych leków (szczególnie istotne są leki obniżające odporność oraz hamujące krzepnięcie krwi),
 • wypełnione druki:

✅Jeżeli jesteś przewlekle chory i należysz do grupy 1B (zapoznaj się z dokumentem)

✅ Na szczepienie należy przybyć dokładnie 10 minut przed wyznaczonym czasem (ze względów epidemiologicznych wcześniej nie będziemy wpuszczać do budynku).

✅ Tego dnia należy, jak co dzień przyjąć stałe leki, zjeść posiłek oraz mieć ubranie umożliwiające szybki dostęp do ramienia.

Uwaga❗ Jeżeli w dniu szczepienia masz temperaturę lub czujesz się chory albo miałeś kontakt z osobą zakażoną niezwłocznie zadzwoń do nas w celu przełożenia terminu szczepienia.

 

O szczepionce przeciw covid19

Zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia z dnia 06.03.2021 (PLO.454.21.2021.MMI), zaleca się by dla osób, które nie otrzymały jeszcze 1 dawki szczepionki, odstęp pomiędzy 1 a 2 dawką szczepionki wynosił:

– ok. 12 tygodni (nie dłużej niż 84 dni) – w odniesieniu do szczepionki Vaccine AstraZeneca;

– ok. 6 tygodni (nie dłużej niż 42 dni) w przypadku szczepionki COVID-19 Vaccine Moderna i mRNA Comirnaty.

Natomiast dla osób, które przed 08.03.2021 otrzymały już pierwszą dawkę szczepionki, stosuje się dotychczasowe zasady.

Ponadto, zgodnie z ww. komunikatem, szczepienia osób z potwierdzoną infekcją SARS-CoV-2, powinny odbywać się po upływie ok. 6 miesięcy (nie dłużej niż 180 dni) od pozytywnego wyniku testu. Powyższa zasada nie dotyczą osób, które otrzymały już e-skierowania na szczepienie lub należą do tzw. grupy 1b (osoby przewlekle chore).

Wg. Polskiej Akademii Nauk:

 • osoby zaszczepione w ogromnej większości przypadków nie zachorują na COVID-19;
 • osoby zaszczepione, nawet jeśli się zakażą, to przejdą chorobę łagodnie;
 • osoby zaszczepione nie będą zakażały innych w ogóle lub w rzadkich przypadkach zachorowań będą zakażały w mniejszym stopniu;
 • jeśli zaszczepimy się powszechnie, epidemia wygaśnie.

Ponieważ te szczepionki wymagają bardzo niskich temperatur, nie mają w swoim składzie aż tyle środków konserwujących, które w głównej mierze były odpowiedzialne za wczesne lub późne NOPy.

W stanu wiedzy na dzień 22.12.2020r. ważny głos w dyskusji Profesora Wojciecha Szczeklika:

Jakie mamy szczepionki mRNA?

Szczepionki mRNA, które obecnie mają potwierdzoną skuteczność, odpowiednie bezpieczeństwo i wchodzą na całym świecie do praktyki klinicznej to:

 1. Pfizer-BioNTech (robocza nazwa: BNT162b2) – planowana jako pierwsza w Polsce
 2. Moderna (robocza nazwa: mRNA-1273)

Czy szczepionka oparta o mRNA to nowa technologia?

NIE – od lat jest rozwijana (badania nad nowotworami i innymi zakażeniami wirusowymi, w tym wścieklizna, Ebola, SARS-1). To co jest nowe, to masowe szczepienia na bazie tej technologii.

Czy proces powstawania szczepionki przebiegał wg. pełnych procedur badań klinicznych?

TAK – choć tempo było imponujące, to nie pominięto żadnych kroków powstawania szczepionki: fazy przedkliniczne, kliniczne (duże grupy!) i rejestracja przebiegały prawidłowo.

Mechanizm działania?

Szczepionka mRNA zawiera instrukcję molekularną dla komórki ludzkiej jak wytworzyć białko S (spike, kolec) wirusa SARSCoV-2 co w rezultacie uruchamia produkcję przeciwciał oraz odporność komórkową z limfocytów T przeciwko wirusowi.

Jakie są wymogi odnośnie przechowywania?

Szczepionka Pfizer-BioNTech po wytworzeniu jest przechowywana w temperaturze -70 st.C (do 6 miesięcy). Powinna być transportowana na suchym lodzie – nie dłużej niż 10 dni. W poradniach i punktach szczepień po rozmrożeniu może być przechowywana w temp. +2 do 8st. C do 5 dni.

Co oznacza 95% skuteczność szczepionki?

Badanie >43 tys. ochotników (Pfizer) – połowa osób dostała placebo, a druga połowa szczepionkę. Zachorowania na OBJAWOWY COVID-19 zaobserwowano:

– w grupie placebo – 162 os.

– w grupie szczepionki 8 os.

Szczepionka uchroniła przed zachorowaniem 154 ze 162 osób – skuteczność ochrony przed zachorowaniem ok. 95%.

Czy szczepionka chroni przed ciężkim przebiegiem choroby?

TAK. Badanie >43 tys. ochotników (Pfizer): 10 ciężkich zachorowań w badanej grupie z czego 9 w grupie placebo i 1 w grupie ze szczepionką.

Powikłania krótkoterminowe po szczepieniu?

Bezpieczeństwo jest porównywalne do innych szczepionek przeciwwirusowych. Najczęstsze działania niepożądane to:

 1. ból, zaczerwienienie w miejscu wkłucia,
 2. po szczepieniu często (>20%) uczucie zmęczenia, ból głowy, bóle mięśni i stawów, gorączka.

Czy następnego dnia po szczepieniu mogę pójść do pracy?

Tak, choć lepiej nie szczepić całego zespołu w ten sam dzień z uwagi na możliwe odczyny poszczepienne (jw.), które mogą spowodować krótką absencję w pracy.

Powikłania długoterminowe?

Na razie mamy obserwację kilkumiesięczną (od wakacji) i wg. dostępnych informacji Szczepionka jest bezpieczna. Długoterminowe skutki po szczepieniach są niezmiernie rzadkie. Dane o bezpieczeństwie długoterminowym będą zbierane, a informacje o nich będą publicznie dostępne.

Czy możliwe są odległe skutki zmiany naszego kodu genetycznego DNA?

ABSOLUTNIE NIE. Cząsteczka mRNA, która znajduje się w szczepionce nie przenika do jądra komórkowego i nie integruje się z DNA człowieka. Jest wykorzystywana jedynie do produkcji białka i po kilku dniach jest degradowana.

Czy osoby uczulone na białko kurze mogą się szczepić?

TAK. W procesie produkcyjnym szczepionki Pfizer-BioNTech nie są wykorzystywane jaja kurze. Szczepionka składa się z m-RNA, cząsteczki tłuszczu, która ją otacza i umożliwia przenikanie przez błonę komórkową oraz jonów sodu.

Jak wygląda cykl szczepień? Kiedy nabieramy odporności?

Po pierwszej szczepionce (podanie domięśniowe) należy się zaszczepić ponownie po okresie 2 tygodni. Koniecznie trzeba się zaszczepić dwukrotnie, bo dopiero po drugiej dawce uzyskujemy zakładaną odporność (ok.7 dni po drugiej dawce).

Czy osoby w ciąży i karmiące mogą się szczepić?

Takie osoby nie brały udziału w badaniach i na chwilę obecną nie jest to zalecane. Ruszają badania w grupie kobiet ciężarnych i ta wiedza będzie się zmieniać.

Czy podanie szczepionki, jeżeli jest się w ciąży, może uszkodzić płód?

Nie ma żadnych podstaw żeby przypuszczać, że szczepionka jest szkodliwa dla rozwijającego się płodu, nawet jeżeli jest się w ciąży podczas szczepienia (choć nie jest to zalecane).

Przeciwwskazania do szczepienia?

Ciąża, karmienie piersią (to może się jeszcze zmieniać), objawy ostrej infekcji z gorączką (temp powyżej 38 st.C). Względne – reakcja anafilaktyczna w wywiadzie (do rozważenia w pełnym zabezpieczeniu szpitalnym – decyzja zawsze powinna być skonsultowana z lekarzem).

Jaki zachować odstęp czasowy od innych szczepień (np. na grypę)?

Odstęp między szczepieniem przeciw SARS-COV-2 a innymi szczepieniami powinien wynosić 7 dni (to może się jeszcze zmieniać, ale na pewno nie potrzeba dłuższej przerwy).

Czy jeżeli choruję na ciężką niewydolność serca, astmę to mogę się zaszczepić?

TAK – koniecznie! Pacjenci z ciężkimi chorobami przewlekłymi są narażeni na powikłania COVID-19. Optymalnie należy się szczepić w czasie, kiedy choroba przewlekła jest dobrze kontrolowana (nie podczas zaostrzenia).

Czy jeżeli przebyłem COVID-19 to powinienem się zaszczepić i czy jest to bezpieczne?

Jest to bezpieczne. Należy się zaszczepić. Po przebytym COVID-19 można rozważyć odłożenie szczepienia o 2-3 miesiące, choć nie jest to konieczne (minimum 30 dni).

Czy należy sprawdzić czy mamy przeciwciała przeciwko SARS-CoV-2 (czy przebyliśmy zakażenie) przed szczepieniem?

NIE – w badaniach klinicznych nie było to testowane i nie jest to zalecane. Nie ma to też wpływu na skuteczność działania szczepionki.

Czy częste są groźne powikłania wstrząsu uczuleniowego (anafilaktycznego)?

NIE – są to niezmiernie rzadkie powikłania. Zagrażający życiu wstrząs wystąpił jak na razie u 3 osób (od wprowadzenia szczepień) na całym świecie. Były to osoby, u których wstrząs występował już wcześniej. We wszystkich przypadkach szybko zastosowano odpowiednie leczenie i nie doszło do innych powikłań.

Czy mogą się szczepić osoby z chorobami nowotworowymi, chorobami immunologicznymi, stosujące leki biologiczne?

TAK – osoby z obniżoną odpornością mogą i powinny się szczepić. Nie jest tylko do końca pewne jak dobra będzie wytworzona odporność (słabsza odpowiedź niż u zdrowych).

Czy osoby z HIV/AIDS mogą się szczepić?

TAK – podobnie jak inne osoby z osłabioną odpornością. W badaniu 3 fazy szczepionki Pfizer brało udział kilkaset osób z tym schorzeniem – wyniki jeszcze nie są opublikowane.

Czy szczepić dzieci?

Dzieci będą (jeżeli będą) szczepione na samym końcu kolejki. Także poczekajmy. Szczepionka jest bezpieczna dla dzieci powyżej 16 roku życia. Czekamy na wyniki z grupy 12-16 lat. Młodsze dzieci nie były jeszcze badane.

Jak długo utrzyma się odporność po szczepieniu?

Tego jeszcze nie wiemy. Patrząc na stosunkowo małą zmienność genetyczną wirusa SARS-COV2 można mieć nadzieję, że przynajmniej rok.

Czy po szczepieniu należy kontrolować przeciwciała, żeby określić czy zyskaliśmy odporność?

Nie ma takiej konieczności.

Czy po szczepieniu trzeba nadal nosić maseczki i zachowywać dystans?

Na chwilę obecną tak, choć badania trwają i może się to zmienić. Szczepionka w około 95 % zabezpiecza przed objawową chorobą, ale nie ma pewności czy zabezpiecza przed bezobjawowym przebiegiem i zakaźnością.

Ile osób musi się zaszczepić żeby wróciła normalność?

Szacuje się, że aby uzyskać odporność zbiorową/stadną potrzebna jest odporność u ok. 70% populacji (przebycie zakażenia lub szczepionka). Dla populacji polskiej (ok. 38mln) jest to około 26 mln osób.”

 

Wykonanie szczepienia ochronnego przeciw COVID-19 będzie poprzedzone badaniem kwalifikacyjnym, aby zidentyfikować ewentualne przeciwwskazania oraz ograniczyć ryzyko wystąpienia błędów medycznych i niepożądanych odczynów poszczepiennych. Zalecane jest wykorzystanie przesiewowego kwestionariusza kwalifikacyjnego do szczepienia przeciw COVID-19, który będzie wypełniany przez pacjenta. Kwestionariusz ten będzie wykorzystany przez lekarza w czasie procesu kwalifikacji pacjenta do szczepienia przeciw COVID-19.

Kwestionariusz ten powinien być stale aktualizowany ze względu na napływające sygnały z innych krajów (Azja, Wlk. Brytania, Izrael, USA), które wcześniej rozpoczęły szczepienia.

Ryzyko wystąpienia reakcji anafilaktycznej jest najwyższe w krótkim czasie po podaniu szczepionki, stąd też osoba zaszczepiona powinna być poddana obserwacji do 15 min z możliwością jej wydłużenia, jeżeli są takie wskazania. Przeciwwskazaniem do szczepienia jest reakcja anafilaktyczna, która wystąpiła w przeszłości po podaniu leku, szczepionki lub pokarmu, w tym ciężka reakcja alergiczna na substancję czynną lub inny składnik szczepionki. Podanie szczepionki należy odroczyć w przypadku wystąpienia ostrego przebiegu choroby z gorączką lub zaostrzenia choroby przewlekłej.

Do pobrania:

Comirnaty koncentrat BioNTech Pfizer:

COVID-19 Vaccine Moderna:

COVID-19 Vaccine AstraZeneca

Status osoby po szczepieniu covid19

Przyjęcie szczepionki będzie potwierdzone przez specjalny system, który będzie umożliwiał weryfikację zaszczepienia (m.in. kod QR, który pozwoli szybko potwierdzić odbyte szczepienie). Radykalnie ogranicza ono możliwość zachorowania i transmisji wirusa SARS-CoV-2. W związku z tym, osoby zaszczepione będą mogły bez dodatkowych testów korzystać z usług zdrowotnych w publicznej służbie zdrowia, a także nie będą uwzględniane w limitach dotyczących spotkań towarzyskich. Nie będzie także potrzeby odbywania kwarantanny przez zaszczepionych w wypadku kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem. Rząd po zatwierdzeniu charakterystyk produktów leczniczych szczepionek we współpracy z Radą Medyczną rozważy możliwość wprowadzenia kolejnych rozwiązań zwalniających z zasad bezpieczeństwa dla osób zaszczepionych i opublikuje je w formie rozporządzenia.

Jak są realizowane szczepienia przeciwko COVID19 w Polsce

Ministerstwo Zdrowia uruchomiło serwis internetowy z interaktywnymi mapami i wykresami, na których uwidocznione są między innymi dane dotyczące liczby osób zaszczepionych na poziomie kraju, województw i powiatów (w poszczególnych dniach oraz łącznie), statystyki odczynów poszczepiennych oraz informacje o dawkach, które poddano utylizacji.

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/

Przebieg szczepień z punktu widzenia pacjenta

Proces szczepień będzie oparty o zaproszenie (dokument e-skierowania) ważne 60 dni od dnia wystawienia. Będą one generowane automatycznie w systemie P1 (Elektronicznej Platformie Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych) w transzach zgodnych z kolejnością szczepień (dla określonych grup wiekowych, zawodowych itd.).

Ponadto, lekarze będą mogli wystawić dla pacjenta indywidualne e-skierowanie (np. dla osoby nieposiadającej numeru PESEL, dla osoby, która nie mogła poddać się szczepieniu w okresie ważności pierwszego e-skierowania).

Proces umówienia na szczepienie będzie oparty o centralny system e-rejestracji, integrujący indywidualne grafiki przyjęć poszczególnych punktów szczepień. W celu umówienia wizyty, pacjent będzie mógł skorzystać ze specjalnej infolinii, umówić się elektronicznie poprzez swoje Internetowe Konto Pacjenta (dostępne na pacjent.gov.pl), za pośrednictwem placówki, w której wystawiono mu e-skierowanie lub bezpośrednio w punkcie szczepień.

Umówienie się na szczepienie nie będzie wymagało posiadania nr e-skierowania, ponieważ wystarczające będzie podanie swoich danych osobowych (system e-Rejestracji będzie zintegrowany z systemem P1, co umożliwi automatyczną weryfikację ważności e-skierowania). Po dokonaniu rezerwacji wizyty, pacjent otrzyma SMS z informacją o wybranym miejscu i terminie szczepienia, ponowny SMS będzie przekazywany dzień przed wizytą. Pacjent będzie od razu umawiany na 2 wizyty i także przed drugą dawką szczepionki będzie powiadamiany sms-em. Informacja o przebytym szczepieniu będzie wprowadzana do e-Kart Szczepień w systemie P1. Pacjent otrzyma też zaświadczenie o szczepieniu umożliwiające korzystanie z ułatwień.

Więcej o szczepionce

Szczepionki te opierają się o wektory, którymi są aktywne wirusy zmodyfikowane w sposób minimalizujący ryzyko zakażenia. Przykładowo, mogą być to wirusy szczepionkowe, których skuteczność i bezpieczeństwo potwierdzono w przeszłości lub wirusy, które nie mogą powodować choroby u człowieka. Wektory po dostaniu się do komórki człowieka są w stanie wytworzyć wybrane białka patogenu, przeciwko któremu ma być skierowana reakcja immunologiczna organizmu. Zalety szczepionek wektorowych to wywoływanie silnej odpowiedzi immunologicznej przy podaniu małej dawki, brak możliwości wywołania choroby, bezpieczeństwo i stabilność.

Szczepionki te zawierają informację genetyczną w postaci mRNA pozwalającą na produkcję w komórce wybranych białek patogenu, które następnie są prezentowane na powierzchni komórek naszemu układowi immunologicznemu. mRNA nie wnika do jądra komórkowego, gdzie znajduje się DNA (materiał genetyczny) i nie może wpływać na genom osoby zaszczepionej. Cząsteczka RNA po wytworzeniu białka ulega szybkiej degradacji. W odpowiedzi na szczepionkę, układ immunologiczny wytwarza odpowiedź, która uniemożliwia namnażanie się wirusa i chroni przed chorobą. Szczepionka nie zawiera aktywnego wirusa, który mógłby wywołać chorobę. Zaletą szczepionek mRNA jest ich wysoka immunogenność, czystość produktu, brak konieczności stosowania adiuwantów, możliwość szybkiej produkcji dużej liczby dawek.

Szczepionki te zawierają w składzie oczyszczone, najbardziej immunogenne białka wirusowe. Po dostaniu się do organizmu muszą dostać się do komórek prezentujących antygen, które następnie wykorzystują je do wytworzenia specyficznej odpowiedzi immunologicznej. Odpowiedź immunologiczna, skierowana przeciwko wyselekcjonowanym antygenom, wchodzącym w skład szczepionki podjednostkowej jest bardzo swoista, jednak jej efektywność może być niższa w porównaniu do szczepionek nowej klasy.

Za dopuszczenie do obrotu szczepionek pandemicznych, zgodnie z wymogiem obligatoryjnego zastosowania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 726/2004 z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiającego unijne procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków – Dz. Urz. UE L Nr 136 str. 1, z późn. zm.., odpowiada Komisja Europejska, po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (The Committee for Medicinal  Products for Human Use – CHMP), działającego w ramach Europejskiej Agencji Leków (European Medicines Agency – EMA).

 

Szczepionki przeciw covid19, które zakupiła Polska

Producent /Typ szczepionki/ Liczba dawek /Warunki przechowywania/ Droga podania

CureVac /mRNA /2/ -70°C±10°C /domięśniowa

Moderna /mRNA/ 2 /-25° do -15°C/ domięśniowa

Pfizer/BioNTech /mRNA /2/ -70°C±10°C/ domięśniowa

AstraZeneca /wektorowa/ 2/ 2-8 °C/ domięśniowa

Sanofi-GSK /podjednostkowa/ 2/ 2-8 °C/ domięśniowa

Janssen Pharmaceutica NVJohnson&Johnson  /?/  /wektorowa /2-8 °C / domięśniowa

 

Skutki uboczne podania szczepionki

Większość odnotowanych skutków ubocznych była łagodna, ale 17 proc. uczestników zgłosiło „poważne objawy”, do których zaliczają się bóle głowy, gorączka i ból utrzymujące się 2-3 dni. Co ciekawe, występowały one częściej wśród młodszych pacjentów.

 

Odpowiedzialność za niepożądane odczyny poszczepienne

Poza instytucjonalnymi zgłoszeniami NOP w Polsce od końca 2013 r. wszystkie osoby zainteresowane mogą zgłaszać niepożądane odczyny poszczepienne bezpośrednio za pośrednictwem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Szczegółowe informacje jak dokonać zgłoszenia NOP dostępne są na stronie Internetowej urzędu (http://www.urpl.gov.pl/).

Wszystkie otrzymane NOP oraz zgłoszenia pojedynczych przypadków działań niepożądanych są przekazywane do europejskiej bazy EudraVigilance oraz do bazy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) gdzie podlegają dalszej analizie.

W przypadku wystąpienia potencjalnych wad jakościowych produktu, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, podlegają one zgłoszeniu do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Zgłoszenia może dokonać:

 • osoba przeprowadzająca szczepienie;
 • hurtownia farmaceutyczna;
 • podmiot odpowiedzialny.

Główny Inspektorat Farmaceutyczny po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, we współpracy z Europejską Agencją Leków, może wydać decyzję o wycofaniu, wstrzymaniu bądź pozostawieniu szczepionki w obrocie na terenie RP.

Planowane jest stworzenie funduszu kompensacyjnego dla osób, u których wystąpią niepożądane odczyny poszczepienne (NOP). Szczegółowe zasady tego funduszu zostaną określone w ustawie – państwo zdejmie odpowiedzialność z podmiotów medycznych i pracowników medycznych za ewentualne skutki uboczne szczepień.