Diagnostyka obrazowa Rtg w Gdańsku

Ocena: 4.0 / 5.0

RTG Gdansk

Zdjęcia RTG (rentgen) w Gdańsku wykonywane są w pracowniach radiologicznych ETER-MED:
przy ul. Jaskółcza 7/15  oraz  ul. Górskiego 1 (tel. 58-3202600, online)
Usługi RTG bezpłatne świadczone są tylko z właściwym skierowaniem od lekarzy z ETER-MED lub odpłatne.

PRZYGOTOWANIE ORAZ PRZECIWWSKAZANIA DOTYCZĄCE BADANIA RTG:

Pracownia RTG GdańskW przypadku wykonywania zdjęcia RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego należy być na czczo i po wypróżnieniu. W dniu poprzedzającym badanie należy stosować się do zaleceń:

 • śniadanie – dieta lekkostrawna
 • obiad – galeretka lub kisiel, ewentualnie danie płynne
 • połududniu ok. godziny 16 zażyć środki przeczyszczające (nieziołowe)
 • wieczorem i rano zażyć po dwie tabletki Espumisanu i przez cały dzień pić tylko wodę lub napoje bez cukru NIEGAZOWANE.

Badanie RTG nie może być jednak wykonywane u kobiet w ciąży.

W przypadku pozostałych badań rentgenowskich nie ma specjalnych zaleceń dotyczących przygotowania do badania. RTG jest badaniem krótkotrwałym, możliwym do wykonania prawie o każdej porze dnia. Jeśli istnieje taka potrzeba, badanie może być powtarzane wielokrotnie. Wykonywane jest u osób w każdym wieku.

Należy pamiętać, że promieniowanie X w dużych dawkach jest szkodliwe dla ludzkiego ustroju, choć podczas badania stosowane są niewielkie dawki i bardzo krótki czas naświetlania. Nie ma jednak sensu protestować, gdy lekarz zleca wykonanie zdjęcia, gdyż zalet dokładnej diagnozy przewyższają znacznie ewentualny negatywny wpływ na zdrowie.

INFORMACJE O BADANIU:

RTG to technika obrazowania wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie(promieniowanie X). Badanie radiologiczne polega na przechodzeniu przez wybraną część ciała badanego (np. klatkę piersiową) kontrolowanych dawek promieni rentgenowskich (promieni X) rzutowanych na prostopadłą płaszczyznę z detektorem tych promieni. Często stosowane w medycynie, głównie w diagnostyce układu kostnego. Metoda ta wykorzystuje cechę ciała ludzkiego do pochłaniania przenikliwego promieniowania rtg. Klisze rentgenowskie przed badaniem umieszczane są w światłoszczelnych kasetach pomiędzy dwoma specjalnymi foliami wzmacniającymi (tzw. luminoforami), które „uczulają” kliszę na działanie promieni X i przez to pozwalają zmniejszyć wielkość dawki napromieniowania. Przechodzące przez ciało promieniowanie powoduje zaczernienie kliszy fotograficznej. Tkanka kostna wykazuje znacznie większą zdolność absorpcji (pochłaniania) promieniowania niż otaczającej tkanki miękkie, dzięki czemu widoczna jest na kliszy jako miejsce niezaczernione.

OPIS BADANIA:

RTG Gdańsk Jaskółcza , RTG Gdańsk Oliwa Górskiego

RTG wykonuje się w pracowniach radiologicznych ETER-MED: w przychodni ETER-MED przy ul. Jaskółczej 7/15 w Gdańsku oraz w Przychodni ETER-MED w Oliwie (koło przystanku SKM Gdańsk- Żabianka) przy ul. Górskiego 1 /teren Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu/.

Pacjent stoi bądź siedzi naprzeciw kasety zawierającej kliszę fotograficzną. Klisze rentgenowskie przed badaniem umieszczane są w światłoszczelnych kasetach, kaseta jest zawsze układana jak najbliżej ciała osoby badanej, natomiast lampa rentgenowska ustawiana jest w określonym odstępie (zwykle 2 m). Unika się w ten sposób zniekształceń obrazu różnych naświetlanych warstw ciała badanego. W przypadku RTG klatki piersiowej, pacjent nabiera powietrze oraz wstrzymuje oddech na kilka sekund,(aby obraz nie był rozmazany). W tym czasie technik wykonuje zdjęcie rentgenowskie. Całe badanie trwa zaledwie kilka minut.

CEL BADANIA:

Wyniki badania radiologicznego są niejednokrotnie decydujące w zaleceniu właściwego leczenia. Umożliwiają wykrycie nieprawidłowej budowy lub czynności badanego narządu. Służą do określenia procesu chorobowego, jego charakteru i stopnia zaawansowania. Metody radiologiczne znajdują szczególne zastosowanie w rozpoznawaniu następstw urazów, choroby nowotworowej, chorób układu krążenia oraz zmian w układzie kostno-stawowym. Stanowią podstawę leczenia w chirurgii ogólnej, kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej, neurochirurgii, urologii i ortopedii, gdyż umożliwiają ustalenie wskazań do leczenia operacyjnego.

WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA:

 • Urazy (złamania bądź zwichnięcia)
 • Zaburzenia struktury kości w chorobach reumatycznych, zwyrodnieniowych czy osteoporozie
 • Stwierdzenie zmian w płucach(pozwala na wykrycie tzw. zastoju w płucach, polegającego na nagromadzeniu płynu powodującego duszność, mogącego być następstwem choroby serca)
 • Szukanie objawów choroby serca
 • Wszelkie schorzenia w obrębie klatki piersiowej
 • Obrażenia klatki piersiowej
 • Zaburzenia rozwojowe narządów
 • Badanie przed i pooperacyjne
 • Badania okresowe (rtg klatki piersiowej) – powinno być wykonywane co 2 lata, a u osób ze zwiększonym ryzykiem choroby płuc wynikającym np. z rodzaju wykonywanej pracy zawodowej

  RTG Gdańsk Oliwa, RTG Gdańsk Żabianka

Rozpoznanie:

 1. gruźlicy
 2. guzów płuc
 3. rozedmy płuc
 4. wydolności układu krążenia
 5. wielkości serca i aorty
 6. płynu w jamach opłucnowych
 7. zamostkowego wola tarczycy
 8. powiększonych węzłów chłonnych śródpiersia.

 

CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK:

Pacjent otrzymuje wynik po wykonaniu badania rentgenowskiego do 4 dni roboczych.   Zdjęcie jest analizowane przez doświadczonego lekarza radiologa, który dokonuje opisu zdjęcia. Wynik badań radiologicznych przekazywany jest w formie opisu, z płytą CD. Jest możliwość, aby nasz lekarz specjalista, do którego pacjent idzie na konsultacje (np. chirurg, ortopeda), zaraz po wykonanym zdjęciu, widział obraz rtg na monitorze swojego komputera. Na życzenie Pacjenta, także zaraz po badaniu, możemy zgrać obraz na płytę cd.

Druki do pobrania:

Kup teraz taniej on-line rtg klatki piersiowej dla dorosłych, a zrealizujesz badanie w Gdańsku Dolnym Mieście lub Gdańsku Oliwie:

button-sklep

 

 

 

A co możemy znaleźć w Wikipedii o badaniu RTG?

RTG (rentgenografia, potocznie rentgen) – technika obrazowania wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie. Często stosowana w medycynie, głównie w diagnostyce układu kostnego. W metodzie tej wykorzystane jest zjawisko różnego pochłaniania promieniowania rentgenowskiego przez różne tkanki ciała. Szczególnie duża różnica jest między pochłanianiem tkanek miękkich i kości. Przechodzące przez ciało promieniowanie powoduje zaczernienie kliszy fotograficznej w stopniu zależnym od natężenia tego promieniowania. Kość wykazuje znacznie większą zdolność absorpcji (pochłaniania) promieniowania niż otaczające ją tkanki miękkie, dzięki czemu widoczna jest na kliszy jako miejsce niezaczernione. Promieniowanie jonizujące, jakim jest promieniowanie rentgenowskie, ulega rozproszeniu komptonowskiemu. Zjawisko to zmniejsza kontrast obrazu, zacierając granicę między tkanką miękką a kością.

W celu lepszego zobrazowania niektórych struktur stosuje się środki kontrastujące, popularnie zwane kontrastami.

Badania rentgenowskie nie są obojętne dla zdrowia, ponieważ ok. 99% promieniowania jest pochłaniane przez organizm. Dlatego też ogranicza się je do minimum, stosując coraz częściej nowocześniejsze metody diagnostyki, które są bardziej dokładne i – co najważniejsze – bardziej bezpieczne dla pacjenta.

RTG wałowa, RTG klatki piersiowej, rtg Gdańsk, RTG Trójmiasto, pracownia diagnostyki usg RTG Gdańsk

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Odwołaj wizytę