Próba Obciążeniowa Gdańsk

Ocena: 4.1 / 5.0

PRÓBA DOBUTAMINOWA (ECHO DOBUTAMINOWE, PRÓBA OBCIĄŻENIOWA)  

 

 Zarezerwuj teraz termin wykonania próby obciążeniowej (dobutaminowej), która odbędzie się w Gdańsku przy ul. Jaskółczej

sklep eter med

INFORMACJE O BADANIU:

ECHO serca -Kardiolog z Centrum Kardiologicznego ETERMED w Gdańsku bada pacjenta za pomocą ultrasonografuPróba dobutaminowa (echokardiograficzna próba obciążeniowa z zastosowaniem dobutaminy) to badanie nieinwazyjne (nienaruszające tkanek organizmu), polegające na monitorowaniu pracy serca za pomocą echokardiografu przy zmieniającym się obciążeniu tego narządu. Podczas badania podawana jest dożylnie dobutamina, lek przyspieszający akcję serca przez zwiększenie objętości krwi, jaką serce tłoczy do naczyń krwionośnych w ciągu jednej minuty, . Echokardiografia obciążeniowa jest połączeniem dwuwymiarowego badania echokardiograficznego (echo serca) z elektrokardiograficznym badaniem wysiłkowym (próba wysiłkowa EKG), dlatego też często przedstawiona jest jako alternatywa dla próby wysiłkowej.

OPIS BADANIA:

Echo dobutaminowe polega na śledzeniu pracy serca za pomocą echokardiografii. Przed badaniem pacjentowi zakładane jest wkłucie. Pacjent w czasie badania otrzymuje dożylnie środek, zwiększający siłę skurczu mięśnia serca – dobutaminę. Dobutamina  wywołuje w oranizmie stan podobny do stanu po wysiłku fizycznym. Lek podawany jest stopniowo począwszy od dawki 10 µg/kg/min, zwiększanej co 3 minuty o 10 µg/kg/min, do osiągnięcia maksymalnej dawki 40-50µg/kg/min. Pozwala to wykonać kolejne rejestracje obrazów echokardiograficznych serca w czasie zmieniającego się obciążenia tego narządu. Badanie wykonywane jest w odpowiednio wyposażonym gabinecie w filii nr 1 ETER-MED w Gdańsku przy ul. Jaskółczej 7/15 (parter), pod stałym nadzorem kardiologa wykonującego próbę. Czas trwania badania to około pół godziny.

CEL BADANIA:

Próba dobutaminowa ma na celu kontrolowaną prowokację niedotlenienia mięśnia sercowego. Pomaga wykryć i ocenić stopień uszkodzenia mięśnia sercowego mogącego świadczyć o chorobie wieńcowej. Badanie to pozwala stwierdzić istnienie i rozległość niedokrwienia mięśnia sercowego, które pojawia się w przypadku osób chorych po podaniu dobutaminy. Echokardiografia obciążeniowa u chorych po zawale serca posiada wysoką wartość w ocenie żywotności określonego obszaru mięśnia serca oraz prognozowaniu powrotu funkcji skurczowej lewej komory u pacjentów leczonych pierwotną angioplastyką. Echokardiograficzny test obciążeniowy pozwala także stwierdzić, czy u pacjenta powinno się przeprowadzić koronarografię lub zabieg na sercu, jeżeli jest podejrzenie lub rozpoznanie choroby serca. Może również stanowić uzupełnienie wyników próby wysiłkowej EKG.

WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA:

 • Podejrzenie choroby wieńcowej u osób niemogących wykonać wysiłku fizycznego
 • Nieprawidłowe spoczynkowe EKG uniemożliwiające ocenę niedokrwienia
 • Ujemny lub dodatni wynik próby wysiłkowej EKG niezgodny z obrazem klinicznym
 • Kwalifikacja do rozległych operacji niekardiochirurgicznych celem oceny ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych
 • Ocena istotności czynnościowej granicznych zmian w koronarografii.

PRZECIWWSKAZANIA DOTYCZĄCE BADANIA:

 • Nadwrażliwość na lek
 • Schorzenia przebiegające ze zwężeniem drogi odpływu z lewej komory serca.
 • Migotanie przedsionków
 • Ostra faza zawału serca
 • Wstrząs septyczny i kardiogenny z ciśnieniem tętniczym poniżej 80 mm Hg.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA:

Przed badaniem pacjent powinien skonsultować się z lekarzem celem ustalenia szczegółów badania. Należy pamiętać, że leki beta-adrenolityczne ograniczają skuteczność dobutaminy, dlatego w dniu badania zaleca się odstawienie tych leków. Istotną informacją dla kardiologa przeprowadzającego echo dobutaminowe jest również historia choroby dotycząca dotychczasowego przebiegu leczenia.

OCZEKIWANIA NA WYNIK:

Pacjent otrzymuje wynik w dniu wykonania próby dobutaminowej. Badanie na miejscu ocenia, interpretuje i konsultuje wykonujący badanie kardiolog.

GDZIE I JAK WYKONAĆ BADANIE?

Echokardiograficzna próba obciążeniowa serca z zastosowaniem dobutaminy w Gdańsku wykonywana jest w filii nr 1 ETER-MED przy ul. Jaskółczej 7/15 (tel.: 583202600).

 

 

echo serca kardiolog Gdańsk SopotW kwietniu 2013r.  (jako jedyni w naszym województwie poza UCK) uzyskaliśmy certyfikat Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego potwierdzający nasze umiejętności oraz warunki sprzętowe do wykonywania prób obciążeniowych (dobutaminowych).

 

Wymagana jest uprzednia rejestracja.

Usługi próby dobutaminowej  świadczone tylko odpłatnie  lub na NFZ (musi być wypisane skierowanie do poradni kardiologicznej).

Informacje o próbie dobutaminowej i zgoda Pacjenta przed badaniem

DOSTĘPNI LEKARZE WYKONUJĄCY PRÓBĘ DOBUTAMINOWĄ:

 • Marek Szołkiewicz
 • Jarosław Jurowiecki

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Odwołaj wizytę